BASF určí uhlíkovú stopu pre každý zo svojich 45-tis. produktov

18.08.2020, Silvia Tajblíková | Správy z firiem

BASF ako prvá chemická firma na svete sprístupní údaje o uhlíkovej stope všetkých svojich produktov od úplného začiatku výrobného procesu až do chvíle, keď sa položka dostáva do rúk zákazníka.

"Udržateľnosť a digitalizácia tvoria základné stavebné kamene našej firemnej stratégie. Presné a transparentné určenie uhlíkovej stopy je prínosom pre našich zákazníkov, ktorí sa čoraz vážnejšie zaujímajú o ochranu klímy. Je to efektívny nástroj na znižovanie emisií v rámci celého hodnotového reťazca," hovorí Filip Dvořák, Country Manager spoločnosti BASF Slovensko, spol. s r.o.

BASF-uhlikova-stopa-1-X.jpg

 BASF na Slovensku ponúka šetrné riešenia aj v rámci digitalizácie poľnohospodárstva


 

Skupina BASF začala s určovaním uhlíkovej stopy svojich produktov už v roku 2007 a vďaka vlastnému digitálnemu riešeniu vie tieto hodnoty vyrátať pre každý zo svojich približne 45-tisíc produktov. BASF sprístupní tieto údaje počas nasledujúcich mesiacov vo vybraných segmentoch. Do konca roku 2021 potom dáta zverejní pre svoje celé produktové portfólio.


Prechod na cirkulárnu ekonomiku

Tento krok je ďalším z mnohých opatrení, ktorými BASF ide za svojím cieľom udržať rast produkcie až do roku 2030 s konštantným celkovým objemom emisií a zároveň obhájiť svoju pozíciu technologického lídra. Značný úspech v oblasti udržateľnosti dosiahla spoločnosť BASF už v rokoch 1990-2018, keď vlastné emisie skleníkových plynov stlačila v absolútnom množstve o 50 percent a špecifické emisie dokonca až o 75 perc.

V posledných rokoch BASF zavádza technológie umožňujúce prechod na cirkulárnu ekonomiku, ktorej prioritou je predchádzanie vzniku odpadu. Okrem iného ide o metódu pridávania obnoviteľných zdrojov do súčasných výrobných postupov alebo chemickú recykláciu plastov. "Oba tieto projekty kombinujú ekonomický, spoločenský a environmentálny prínos a našli už uplatnenie na trhu. Naše produkty z recyklátu či biomasy majú pritom vlastnosti úplne porovnateľné s výrobkami z fosílnych surovín," vysvetľuje F. Dvořák.

BASF-uhlikova-stopa-3-X.jpg

 Filip Dvořák, Country Manager spoločnosti BASF Slovensko, spol. s r.o.


 

Investície do udržateľných riešení

O význame, aký pre BASF majú udržateľné riešenia so silným inovatívnym prvkom, hovoria investície skupiny. "V súčasnosti máme vyše 14-tis. produktov tohto typu s obratom viac ako 15,5 miliardy eur. Snažíme sa túto hodnotu neustále zvyšovať, preto sme pre tento progresívny segment vyčlenili 60 perc. rozpočtu na výskum a vývoj. Tieto riešenia sa podieľajú aj na domácom trhu, napr. na digitalizácii poľnohospodárstva. Slovenským zákazníkom dodávame tiež štvorcestné katalyzátory či špeciálne materiály znižujúce hmotnosť, a tým aj spotrebu áut," dodáva F. Dvořák.

Ťažiskom podnikania skupiny BASF je chémia. V koncerne pracuje vyše 117-tis. zamestnancov, jeho portfólio je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2019 spoločnosť BASF dosiahla obrat 59 mld. eur. Na Slovensku je BASF aktívna od roku 1993. Ku koncu vlaňajška mala firma na Slovensku 180 zamestnancov a dosiahla obrat viac ako 130 miliónov eur.

Foto: BASF

Podobné články