Kam sa posunulo slovenské stavebníctvo za uplynulé roky?

04.01.2018, Juraj Turzo | Správy z firiem

Kam sa posunulo stavebníctvo na Slovensku za uplynulé roky? Čo spôsobila ekonomická kríza? Kde má SR ešte dnes rezervy oproti zahraničiu a ktoré segmenty sú perspektívne? Na otázky odpovedá Peter Škvaril (na snímke), vedúci organizačnej zložky spoločnosti Schüco na Slovensku.

 Schuco-rozhovor-2-X.jpg

Spoločnosť Schüco je na Slovensku už vyše pätnásť rokov. Vo firme pracujete od roku 2001, ako si spomínate na jej vstup na slovenský trh?

Schuco-rozhovor-1-X.jpg- Spoločnosť Schüco bola od začiatku oficiálneho pôsobenia na Slovensku vnímaná ako kvalitný systémový dodávateľ, no zároveň s vyššími cenovými reláciami. V stavebníctve sa dovtedy používalo málo elementových fasád, viac stĺpikovo-priečnikových fasád a zrejme najviac pásov okien. Aktívnym obchodným prístupom, ktorý podporilo kompetentné technické poradenstvo, sa nám podarilo niekedy na prelome rokov 2004-2005 dosiahnuť vedúce postavenie na trhu v oblasti pokrokových hliníkových systémov. Úspech by sme však nedosiahli bez postupne vybudovanej širokej siete spoľahlivých spracovateľov, architektov a kvalitu hľadajúcich investorov. Pravdaže, nešlo by to ani bez motivovaných kolegýň a kolegov a povestnej šťasteny. Spomínam si, že naším prvým projektom bol polyfunkčný objekt na Karpatskej ulici v Bratislave. Ďalšími boli dnes už bývalý bauMax na Bajkalskej ulici a prvá etapa obchodnému domu Ikea, obe tiež v Bratislave. Nadviazali sme spoluprácu so Slovenskou komorou architektov a s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity.

Schuco-rozhovor-3-X.jpg

 Spoločnosť Schüco sa podieľala na rekonštrukcii Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave. Tesne po dokončení sa tu v roku 2011 konali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Budova bola finalistom súťaže World Architecture Festival 2013. Táto a ďalšie snímky ukazujú stavby, na realizácii ktorých firma Schüco spolupracovala.


 

Čo sa dialo v predkrízovom období rozmachu stavebníctva a aké inovácie ste vtedy priniesli na Slovensko?

- Z môjho pohľadu boli roky 2005-2008 veľmi úspešné. Stavebníctvo rástlo a my sme sa podieľali na realizácii viacerých transparentných plášťov budov. Išlo o na mieru vyvíjané, tzv. objektové hliníkové systémy. Mali sme to šťastie, že sme sa mohli podieľať na stavbách, ktoré boli v tom čase z pohľadu hliníkových konštrukcií na Slovensku prelomové. Môžem spomenúť napríklad prvú dvojplášťovú elementovú fasádu, ktorá sa realizovala na budove CBC 1 v Bratislave. V tom období postavili aj Tower 115 a na nej bola realizovaná prvá elementová fasáda na Slovensku. Predsadená fasádna konštrukcia sa montovala zo zasklených dielcov vopred vyrobených a poskladaných v dielni. Montovali sme aj prvé hliníkové okno, ktoré nemalo kľučku, ale otváralo sa tlačidlami – tzv. e-drive. Systém je predchodcom mechatronického kovania Schüco TipTronic. Stavali sa, samozrejme, aj rezidenčné nehnuteľnosti. Napríklad na bytovom dome Karloveské rameno v Bratislave vtedy prvýkrát použili naše systémové celoobvodové skryté kovanie hliníkových okien.

 

Množstvo projektov ste teda realizovali v Bratislave. Máte aj mimobratislavské referencie?

- Z dnešného pohľadu ma mrzí, že takmer všetky technické novinky Schüco zažili svoju premiéru v bratislavských projektoch. Hovorím takmer, pretože v roku 2007 sme dodávali transparentný plášť bazéna Blue Sapphire v Aquacity Poprad. Prvýkrát v slovenských podmienkach sa tu realizovala energeticky aktívna fotovoltická fasáda Schüco. Reprezentovala ďalšie smerovanie technického vývoja v transparentných konštrukciách plášťov budov, ktoré v tom čase ešte vôbec nebolo súčasťou dnes často diskutovanej témy trvalo udržateľnej, resp. "zelenej" výstavby.

Schuco-rozhovor-4-X.jpg

 Nákupné centrum Aupark v Košiciach


 

Kríza zrejme priniesla isté zmeny a odklon od inovácií alebo "zelených riešení" smerom k preferovaniu ceny.

- Bol to jeden z prejavov negatívneho ekonomického sentimentu a prudkého poklesu stavebníctva. Obdobie rokov 2009-2012 charakterizovali mnohé projekty, kde cena bola hlavným kritériom výberu dodávateľov. Vo verejných stavbách, v kanceláriách aj rezidenčných nehnuteľnostiach sa presadzovali lacné riešenia, ktoré boli často v rozpore s normami aj projektovou dokumentáciou. Našťastie i v časoch obmedzeného projektového financovania, oklieštených rozpočtov a tlaku na cenu sa nám spolu s partnermi darilo. Realizovali sa viaceré budovy s vyšším štandardom, ako napríklad Terminál na Letisku M. R. Štefánika v hlavnom meste SR, Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave, Cassovar Business Center II v Košiciach a polyfunkčný objekt Central v Bratislave s objektovou fasádou kancelárskej budovy šitou na mieru. Napriek prenikaniu pochybnej kvality produkcie na trh sme boli a doteraz sme presvedčení, že sa presadia dôveryhodné spoločnosti s viacročnou kontinuitou svojho pôsobenia. Konečný užívateľ/investor totiž nájde riešenie aj po uplynutí záruk s možnosťou použitia originálnych pôvodných systémových komponentov, tak ako u nás aj o desať rokov po "vybehnutí" systémovej konštrukcie z predajného programu. Navyše, životnosť našich hliníkových otváravých systémov je pri korektnom používaní a zvyčajnej údržbe zhruba 50 rokov. Čo sa týka "zelených riešení", pozitívnym signálom v stavebníctve bol v tom neľahkom období vznik Slovenskej rady pre zelené budovy a som hrdý na to, že sme v novembri 2010 boli jedným zo zakladajúcich členov.

Schuco-rozhovor-5-X.jpg

 Europa Shopping Center, najväčšie nákupno-zábavné stredisko v Banskobystrickom kraji


 

Čo sa dialo na trhu po roku 2012? Zo štatistík skupiny Bratislava Research Forum vieme, že v roku 2013 boli odovzdané len dve väčšie kancelárskeho budovy a výstavba administratívy stagnovala.

- Môžem potvrdiť, že v roku 2012 sme participovali na projekte Forum Business Center (18 300 m²), ktorý bol odovzdaný do užívania v roku 2013. V tom roku nebol na Slovensku rozostavaný žiaden väčší kancelársky objekt. Na stagnácii sa podpísala aj tuhá a dlhá zima a reštrukturalizácia jedného z troch našich najväčších partnerov. Z týchto dôvodov slovenská organizačná zložka Schüco riešila dodávku len pre jeden objekt v Budapešti. Koncom roku 2013 sme už získali bratislavský projekt Westend Gate a potom, začiatkom roku 2014, zasa Panorama City v Bratislave, čo bol za posledných päť rokov náš najväčší, najkomplikovanejší a konštrukčne asi najnáročnejší objekt. Veľmi nás preto potešilo, že projekt Panorama City získal titul Stavba roku 2016.

Schuco-rozhovor-7-X.jpg

 Stavba roku 2016: polyfunkčný objekt Panorama City v Bratislave


 

V súčasnosti sa stavebníctvo SR nadýchlo k prudkému rastu. Ako vnímate situáciu na trhu za posledné dva roky?

- Formálne sa kríza skončila. Nastúpil až extrémny rast dopytu, ktorý prevyšuje ponuku aj kapacity na Slovensku. Na takýto stav dopytu je náročné nastaviť fungovanie procesov – jednak výrobcov, jednak dodávateľov a realizátorov. Očakávam, že v najbližších dvoch-troch rokoch bude dopyt pretrvávať, a to tak na kancelárskom, ako aj rezidenčnom trhu. Rezidenčný trh navyše značne ovplyvňujú historicky najnižšie sadzby hypoték, hoci zhodnotenie rezidenčných nehnuteľností nedosahuje najvyššie úrovne z rokov 2006-2008. V tom čase sa totiž veľa "developerov", ktorí mali voľné prostriedky, púšťalo do developmentu s vidinou vysokého zhodnotenia investície. Aj keď je dnes dopyt vysoký, cenové očakávania sa len veľmi pomaly dvíhajú z úrovne rokov 2009-2012. Potešiteľné je, že v súťažnej dokumentácii narástla jej kvalita a už sa častejšie porovnáva porovnateľné. Slovenské stavebníctvo sa poučilo a vyrástlo zo šetrenia na nesprávnom mieste.

 

Aké ďalšie atribúty okrem ceny považujú klienti za kľúčové?

- Jedným z kľúčových atribútov je mimoriadne široký sortiment systémových riešení. Aj technicky menej zdatní klienti vedia, že získavajú overené systémové riešenia prvkov a nebudú musieť "improvizovať". Pritom každá jedna konštrukcia je atypická, ide o zákazkovú výrobu presne na mieru toho-ktorého projektu. Len kvalitný systém umožňuje viac aplikačných možností a zohľadňuje jedinečné okrajové podmienky. Vážime si všetkých osvietených investorov s orientáciou na kvalitu a hodnotu, architektov, ktorým na srdci leží nielen forma, ale aj funkčnosť, a pravdaže, aj producentov s vynikajúcou kvalitou výroby a montáže, s využitím našich hliníkových systémov.

Schuco-rozhovor-6-X.jpg

 Vrcholová stanica lanovky Chopok - Funitel


 

Ktorý segment trhu považujete z pohľadu kvality realizácií za dlhodobo perspektívny?

- Jediným segmentom, kde kvalita zohrávala úlohu aj počas krízového obdobia, bola výstavba rodinných domov s presklenými plochami veľkoryso navrhnutými architektom. Vývoj tu potvrdzuje trend z iných vyspelých trhov, čo je pozitívne. Najvyššiu kvalitu dokážu najviac oceniť tí investori, ktorí sú zároveň aj užívatelia. V segmente rezidenčných nehnuteľností sa dokáže uplatniť široký sortiment riešení Schüco bez nutnosti improvizácie výrobcu. Práve z dôvodu posilnenia pozície na rezidenčnom trhu a prezentovania riešení plánujeme otvoriť showroom, kde si budú môcť architekti a ich klienti pozrieť a vyskúšať naše riešenia naživo a v realistickej veľkosti.

Schuco-rozhovor-8-X.jpg

 Rekonštrukcia bratislavskej Reduty, budovy Slovenskej filharmónie


 

Aké sú vaše vízie blízkej budúcnosti stavebníctva, ktoré sa dotknú aj Slovenska?

- Vývoj ešte stále smeruje k zlepšovaniu tepelnotechnických parametrov opláštenia budov. Schüco sa preto už od roku 1971 zameriava na inovatívne produkty, ktoré úzkostlivo zohľadňujú ochranu klímy a úsporu financií. Zlepšenia teplotechniky však pomaly dosahujú ekonomické a materiálovo-technické hranice. Budúcnosť zrejme prinesie nové materiály, nové konštrukčné riešenia a ich kombinácie. Čoraz dôležitejšiu úlohu budú zohrávať softvérové podporné riešenia. Naše systémové rozhrania k bežným 3D kresliacim nástrojom a BIM softvérom umožňujú bezpečné a rýchle projektovanie i realizáciu. Verím, že skôr alebo neskôr sa napriek tlaku na cenu projektovej dokumentácie tieto riešenia jednoducho presadia. Tak, ako to je už dnes pri tvarovo komplikovanejších transparentných konštrukciách v zahraničí. Takisto sa pri predaji hliníkových okien presadia online platformy.

 

Môžete spomenúť aktuálne projekty, v ktorých sú alebo budú použité riešenia Schüco?

- Významným projektom je niekoľko budov v novej bratislavskej štvrti Zuckermandel. Ďalšími, všetko v hlavnom meste, sú administratívne či polyfunkčné objekty Panorama Offices II, UNIQ Staromestská Offices a Rezidencia Blumental. Pre developera HB Reavis budeme dodávať riešenia pre projekt Twin City Tower. Najnovším projektom sú rezidenčné budovy na Čulenovej ulici Sky Park by Zaha Hadid.

Schuco-rozhovor-9-X.jpg

 Novostavba Slovenského národného divadla na nábreží Dunaja v Bratislave


 

Vybrané referencie Schüco na Slovensku

 • Europa Shopping Center. Najväčšie nákupno-zábavné centrum v Banskobystrickom kraji. Otvorené je od roku 2006.
 • Novostavba Slovenského národného divadla na nábreží Dunaja v Bratislave. Slávnostne ju otvorili 14. apríla 2007.
 • Najlepší projekt energetiky: mimoriadna cena za inovatívny prístup k riešeniu nadštandardného bývania s cieľom využiť obnoviteľné zdroje energií. V roku 2007 ju získal iDom – 1. demonštračný nízkoenergetický inteligentný dom na Slovensku.
 • V rokoch 2007 a 2009 boli v bratislavskej Petržalke postavené štyri vzájomné prepojené budovy Digital Park II. Projekt získal cenu Dušana Jurkoviča.
 • Obchodné centrum Mirage Žilina. Otvorili ho v novembri 2010.
 • Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave. Tesne po dokončení sa tu v roku 2011 konali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Budova bola finalistom súťaže World Architecture Festival 2013.
 • Stavba roku 2011: Univerzitná knižnica UKF v Nitre.
 • Rekonštrukcia bratislavskej Reduty. Dielo v súťaži Stavba roka 2012 získalo Cenu primátora mesta Bratislava.
 • Stavba roku 2012: sídlo spoločnosti GasOil engineering v Spišskej Teplici.
 • Terminál Letiska M. R. Štefánika v Bratislave. Dokončili ho v roku 2012.
 • Údolná a vrcholová stanica lanovej dráhy Chopok - Funitel. Do prevádzky ju uviedli v roku 2013.
 • Stavba roku 2016: polyfunkčný objekt Panorama City v Bratislave.
 • Schüco na Slovensku dlhodobo podporuje udržateľnú výstavbu cez členstvo v Slovenskej rade pre zelené budovy (od založenia) a od počiatkov aj konferenciu o udržateľnosti, CE.ZA.AR, Cenu Arch, Konferenciu BIM (počínajúc prvým ročníkom), ako aj golfový turnaj architektov (takisto už od prvého ročníka).
 • Schüco dodalo materiál pre dverové výplne a prispelo 2 perc. z daní na projekt Nová synagóga Žilina. Občianske združenie truc sphérique za projekt obnovy synagógy získalo od Slovenskej komory architektov ocenenie Patrón architektúry, ktoré si prevzali počas udeľovania cien CE.ZA.AR.

Foto: Schüco

Podobné články