Dôležité kroky a opatrenia na posilnenie bezpečnosti na stavbe

20.12.2021, ABC-bývanie.sk | Správy zo stavebníctva

Stavenisko je jedným z najrizikovejších miest na prácu. Nič na tom nezmenili ani moderné stroje, digitálna technika či rozsiahle opatrenia na predchádzanie nehodám. Ustavičné zmeny pracovného prostredia, nepredvídateľné poveternostné podmienky a vysoká fyzická záťaž zvyšujú riziko úrazov a zdravia.

Za nehodami v stavebníctve je aj značný časový a termínový tlak. Bezpečnosť práce je preto na stavenisku mimoriadne dôležitá. Aké preventívne opatrenia treba prijať, aby ste sa vyhli nepríjemným situáciám?

Shutterstock_1895805895-stavba-1-X.jpg


Najčastejšie riziká práce na stavbách

Na stavenisku sa môžu vyskytovať viaceré nebezpečné a riskantné situácie. Spôsobuje ich napríklad:

 • neustále sa meniace pracovisko a zmeny pracovných podmienok;
 • práce v jamách, priekopách, tuneloch alebo vo veľkých výškach;
 • práce v bezprostrednej blízkosti zariadení a strojov;
 • hluk, prach a vibrácie;
 • prítomnosť nebezpečných látok v stavebných materiáloch;
 • práce vo vlhkom, v horúcom alebo chladnom prostredí.

Okrem toho je tu aj psychologický rizikový faktor: obmedzený priestor na manévrovanie a monotónne pracovné procesy, ktoré môžu zvýšiť rizikový potenciál, ako aj sústavné "naháňanie" výkonov.

Najmä pre množstvo nebezpečných faktorov a stresových situácií je preto nevyhnutné včas prijať potrebné opatrenia na zaručenie bezpečnosti a zdravia zamestnancov. A nielen pravidelné školenia BOZP pod takéto opatrenia patria.


Pravidlá pre bezpečnosť práce na stavbe

Bezpečnosť na stavenisku majú garantovať predpisy, ktoré treba dodržiavať. Okrem vyhlášky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci patrí medzi ne o.i. aj vyhláška o pracovisku, bezpečnosti práce a vyhláška o stavenisku.

Aby úrazov spôsobených neznalosťou bolo minimálne a eliminovali sa zbytočné nebezpečenstvá, musia byť všetky osoby, ktoré sa podieľajú na realizácii stavby, vopred informované o možných rizikách a potrebných bezpečnostných opatreniach, na čo slúži práve spomínané školenie BOZP. Okrem toho, na existujúce riziká musia upozorňovať aj značky a bezpečnostné pokyny.

Nemenej dôležité sú schopnosti pracovníkov, ich kvalifikácia a prax. Nesmieme zabudnúť aj na kvalitu používaného náradia, strojov a zariadení. Nahradiť ťažkú ručnú prácu s bremenami pomocou kvalitných vysokozdvižných vozíkov má predsa veľký význam a zmysel nielen z pohľadu bezpečnosti, ale aj efektívnosti práce. A práve na toto treba pre fungovanie stavby a konkrétnych prác myslieť, aby všetko išlo "ako po masle".

Foto: BELL KA PANG / Shutterstock.com

Podobné články

 • Výstavba diaľnic sa má urýchliť, parlament schválil novelu zákona

  D2-malacky-sk-2-X.jpg

  Príprava a výstavba diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku by mala byť rýchlejšia a efektívnejšia. Umožní to novelizácia zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorej návrh dnes schválila Národná rada SR.

 • Prieskum o angažovanosti politikov v segmente obnovy budov

  Budovy-obnova-2-X.jpg

  Platforma Budovy pre budúcnosť a jej deväť členských združení hodnotili angažovanosť politikov v segmente obnovy budov. Ocenili najmä prezidentku Zuzanu Čaputovú, ako aj legislatívne návrhy či činnosť inštitúcií.

 • Na železniciach chce štát za desať rokov investovať 5 mld. eur

  Zeleznice-infram-2-X.jpg

  Strategický dokument informujúci, kde chce štát investovať na železniciach počas najbližších desiatich rokov, zverejnilo dnes Ministerstvo dopravy a výstavby SR na svojej webovej stránke.

 • V digitalizácii musí slovenské stavebníctvo urobiť ďalší krok

  55c-shutterstock_627164012-2-X.jpg

  Kedysi sektor výstavby spravil veľký krok, keď prešiel z rysovacích dosiek na projektovanie CAD. Aby slovenské stavebníctvo bolo konkurencieschopné a efektívne, musíme urobiť ďalší krok.

 • Zdražovanie stavebných materiálov môže zmierniť digitalizácia

  77c-shutterstock_424808146-2-X.jpg

  Aktuálnu situáciu v stavebníctve komplikujú rastúce ceny materiálov. Hoci to nie je problém iba slovenského trhu, SR čelí aj nedostatku bytov (najmä v hlavnom meste). Ich výstavba sa v tejto situácii ešte viac spomalila, čo problém prehĺbilo. Existuje však riešenie, ktoré môže následky pandémie výrazne zmierniť – digitalizácia.

 • Dánsko môže byť inšpiráciou, ako naštartovať zelenú transformáciu

  Kodan-Nordhavn-5-X.jpg

  Ambicióznosť sa vypláca. Ukazuje to dánsky prístup k udržateľnej výstavbe, ktorý by mohol byť inšpiráciou aj pre investície do obnovy budov v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Presvedčili sa o tom aj účastníci nedávnej prezidentskej delegácie z radov odborníkov na udržateľnú výstavbu na oficiálnej návšteve Dánskeho kráľovstva.