Nový stavebný zákon je v SR stále v nedohľadne, myslia si stavbári

31.01.2017, Ingrid Kántorová, SITA | Správy zo stavebníctva

Nový stavebný zákon je na Slovensku stále v nedohľadne. Ministerstvo dopravy a výstavby podľa Stavebnej komory SR zatiaľ nemá koncepciu jeho prípravy a nereaguje ani na návrhy odborníkov.

Ministerstvo dopravy a výstavby sa prípravou nového stavebného zákona nezaoberá, domnievajú sa predstavitelia stavebnej komory na základe komunikácie s rezortom. Ministerstvo podľa nich nemá záujem ani o dočasné riešenie toho, ako legislatívne predchádzať krízovým situáciám dovtedy, kým sa nový zákon pripraví a schváli. Minister dopravy a výstavby pritom vlani 15. decembra vyhlásil, že náčrt nového stavebného zákona pripraví do konca roku 2017.

37b-shutterstock_233305984.jpg-1-X.jpg


Pomýlení úradníci

Stavebná komora dnes informovala, že vypracovala a na ministerstvo dopravy a výstavby už v novembri 2016 doručila štyri návrhy vyhlášok riešiacich prípravu kvalifikovaných odborností, preskúšanie a osvedčovanie odbornej spôsobilosti kvalifikácii stavbyvedúci a stavebný dozor, projektovú prípravu stavieb a vybrané činnosti vo výstavbe.

Odpoveď však komora dostala 27. januára t.r. len na jednu z nich a aj tá bola omylom adresovaná jej partnerskej organizácii, Slovenskej asociácii stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby (SASDARS).


Návrhmi sa zrejme ani nezaoberali

"Návrhy našich vyhlášok dávajú legislatívny základ pre odbornosť v prípravných, realizačných a kontrolných činnostiach vo výstavbe do schválenia nového stavebného zákona. Je to riešenie minimalizujúce akútne problémy slovenského stavebníctva pre chybné a neodborné konanie účastníkov celého spektra stavebného procesu od projektovej prípravy cez administratívu, až po realizáciu," upozorňuje prezident stavebnej komory Ivan Pauer.

Dnes je podľa neho bežné, že murárske práce nevykonáva vyučený murár, ale automechanik, konštrukcie pozemných stavieb projektuje napríklad projektant technických zariadení budov a stavebný dozor na líniové stavby vykonáva elektrotechnik.

Ministerstvo v odpovedi na návrh vyhlášky uviedlo, že ho vzalo na vedomie. V prípade, ak bude korešpondovať s koncepciou návrhu nového stavebného zákona, budú jeho časti posúdené a v primeranom rozsahu a forme zapracované do pripravovaného materiálu.

"Touto formuláciou ministerstvo potvrdilo nielen to, že sa doručeným návrhom v rámci úpravy platného zákona ani nezaoberalo, ale zatiaľ ani žiadnu koncepciu nemá, a teda na ňom ani nemôže pracovať," pokračuje I. Pauer. Takýto postoj k riešeniu upadajúcej odbornosti, kvality a bezpečnosti stavieb považuje len za povrchné mediálne vyhlásenia zavádzajúce odbornú a laickú verejnosť.


Starý zákon už doslúžil

Výstavba sa na Slovensku stále riadi starým stavebným zákonom z roku 1976 (zákon č. 50/1976 Zb.) a podľa Stavebnej komory SR desiatkami problematických, zväčša nesystémových účelových noviel a vyhlášok. Tento stav má podľa komory niekoľko príčin, ale hlavnou je neustále "zmäkčovanie" legislatívnych kritérií pre osoby činné v celom stavebnom procese a vnášanie nesprávne preložených a zle pochopených odporúčaní Európskej únie. Komora tvrdí, že Slovensku chýba jasný ucelený legislatívny rámec pre stavebníctvo aj verejnosť a použiteľný, prehľadný a jednoznačný stavebný poriadok.

"Žiadame ministerstvo dopravy a výstavby, aby aspoň postupne začalo naprávať nedostatky v legislatíve pre stavebníctvo a komunikovalo s autormi návrhov na zlepšenie stavu. Môžu tak zabrániť ďalším zbytočným poruchám a kolíziám, ktoré môžu na stavbách hocikedy nastať," dodáva I. Pauer s tým, či si ich príslušní úradníci ministerstva, prípadne aj členovia vlády zoberú na svoju osobnú zodpovednosť.

Medzititulky: ABC-bývanie.sk
Foto: Shutterstock

Podobné články