Predbežný návrh stavebného zákona považujú za neprijateľný

18.02.2018, SITA | Správy zo stavebníctva

Stavebná komora SR pokladá predbežný návrh nového stavebného zákona za neprijateľný. K jeho aktuálnej pripravovanej verzii má vážne výhrady a neodporúča pokračovať na jej dokončení.

Oproti tomuto návrhu podľa Stavebnej komory SR nateraz viac vyhovuje novelizácia súčasného stavebného zákona. Komora tvrdí, že predložený návrh stavebného zákona prináša viac nejasností a problémov ako riešení. Nespĺňa dlhoočakávaný cieľ dosiahnuť konečne jednoduchý, jasný a vykonateľný stavebný zákon a vrátenie systému do stavebníctva, jeho školstva a sekundárne aj hospodárstva.

42b-shutterstock_300064289-1-X.jpg


Sú proti experimentovaniu

Zástupcovia stavebnej komory sú presvedčení, že nový stavebný zákon má byť skutočne nový a že to nebude len ďalší experiment. "Považujeme za nevyhnutné, aby bol zákon jednoznačný, vyžadoval kvalifikáciu a odbornosť, jej zvyšovanie a pravidelné aktualizovanie na všetkých stupňoch prípravy, schvaľovania, vykonávania, kontroly, údržby a spravovania stavieb," hovorí prezident Stavebnej komory SR Ivan Pauer.

Ako poznamenáva, potrebné je jasne definovať a sprehľadniť práva, povinnosti a zodpovednosť za výkon jednotlivých činností v celom stavebnom procese. Tiež je podľa neho nutné vrátiť do prípravy stavieb presné definície, čo je urbanistická projektová dokumentácia, územnoplánovacia projektová dokumentácia a projekt stavby.

Stavebná komora žiada, aby budúcu výstavbu bolo potrebné schvaľovať podľa jednoduchšieho projektu pre stavebné povolenie, vykonávať každú stavbu len podľa vykonávacieho projektu a archivovať realizačný projekt skutočného vyhotovenia. Tento postup sa podľa komory prestal plniť v roku 1992 a ani v jednom z doterajších návrhov od roku 2006 nebol zahrnutý.


Nejasná a nejednoznačná verzia

Stavebná komora odmieta experimentovanie s odobratím preneseného výkonu obciam a vytvorenie nových stavebných inšpektorátov v novovytvorených umelých, neprirodzených obvodoch a vytvorenie inštitútu stavebného komisára, ktorý sa prakticky nikde vo svete neujal.

"Sme proti snahe o zavádzanie nových definícií a názvov z nesprávnych prekladov z iných európskych jazykov či z nedostatočnej znalosti praxe. Je kontraproduktívne, aby sme sa tvárili novátorsky a pritom obsah zostane pôvodný alebo ešte horší, " upozorňuje I. Pauer. Problémov na riešenie v pripravovanom zákone je však podľa neho ešte omnoho viac.

"Aktuálna verzia pripravovaného stavebného zákona je v mnohých prípadoch nejasná a nejednoznačná, čo spôsobí problémy pri vynucovaní práva. Za súčasného stavu navrhujeme v najlepšom prípade vykonať audit teraz platného stavebného zákona so všetkými jeho desiatkami zmien od roku 1992, aj s roztrúsenými položkami v iných zákonoch, a vyradiť nesystémové a nefunkčné zmeny a nejasnosti," pokračuje I. Pauer. Po audite by potom bolo možné vyhovujúce a použiteľné ustanovenia zachovať a sústrediť ich s novými, pre prax použiteľnými návrhmi z predloženého návrhu a pripomienkami konzultačnej komisie do veľkej novely.


Priorita vlády

Prijatie nového stavebného zákona namiesto terajšieho ešte z roku 1976 je jednou z priorít vlády SR. Problematiku čiernych stavieb je podľa vládneho programu potrebné vnímať najmä ako následok komplikovaného a zdĺhavého stavebného konania, preto vláda zamýšľa zjednodušiť stavebné konanie, osobitne pre stavby rodinných a malých bytových domov.

"Súčasťou územného a stavebného konania musí byť aj hodnotenie stavebnej činnosti z hľadiska dôsledkov na kvalitu prostredia a architektúru. Posun v oblasti služieb občanom bude znamenať digitalizácia procesov v územnom a stavebnom konaní," vyplýva z programového vyhlásenia vlády. V rámci nového stavebného zákona majú byť implementované aj opatrenia s cieľom eliminácie možných daňových únikov najmä pri dani z pridanej hodnoty.

Foto: Shutterstock

Podobné články