Most v Nižnej sa môže zrútiť, ministerstvu dopravy je to jedno

21.02.2017, Ingrid Kántorová | Správy zo stavebníctva

Kritická situácia mosta v obci Nižná na Orave pripomenula vážny problém, aký slovenská legislatíva nedokáže jednoznačne riešiť. Znalci vyhlásili objekt za nebezpečný s reálnou možnosťou jeho nepredvídateľného zrútenia. Krízový štáb na ňom však len upravil prevádzku, stavebný zákon to umožňuje.

Most v Nižnej na Orave je poškodený a 30 členov krízového štábu sa zhodlo, že situácia je kritická a že most sa môže kedykoľvek zrútiť. Krízový štáb síce vyhlásil mimoriadnu situáciu a potrebu okamžite konať, ale namiesto vypratania a uzatvorenia nebezpečnej mostovej stavby sa na nej len upravila dopravná prevádzka, umiestnili sa výstražné tabule a pripravujú riadiť dopravu svetelnou signalizáciou.

"Toto rozhodnutie krízového štábu považujeme za veľmi odvážne. Obmedzenie prevádzky nepokladáme za riešenie ochrany zdravia, životov a majetku. Žiaľ, platný stavebný zákon na Slovensku je pre takéto situácie nedostatočný a zastaraný," upozorňuje podľa vlastnej skúsenosti prezident Stavebnej komory SR Ivan Pauer.

nasaorava-sme-sk-1-X.jpg

 Most v Nižnej na Orave je poškodený a 30 členov krízového štábu sa zhodlo, že situácia je kritická a že most sa môže kedykoľvek zrútiť


 

Ministerstvo o probléme vie

Legislatíva totiž nariaďuje vypratanie nebezpečnej stavby, ale nedefinuje, akým spôsobom a za akých podmienok to treba vykonať, a ani to, aké povinnosti a zodpovednosti vypratanie zahŕňa. Most pri tomto druhu poruchy sa podľa I. Pauera môže zrútiť kedykoľvek aj pri upravenej prevádzke. Informačné tabule ani svetelná signalizácia tomu nezabránia, preto je potrebné prijať oveľa prísnejšie opatrenia.

V súvislosti s touto aktuálnou situáciou a tiež neklesajúcim trendom problematických stavieb na Slovensku prezídium stavebnej komory 17. februára 2017 poslalo Ministerstvu dopravy a výstavby SR návrh vyhlášky o údržbe stavieb a o vyprataní a uzatvorení stavieb.

"Odporúčame, aby rezort dopravy tento návrh schválil vo verejnom záujme ochrany zdravia a životov v skrátenom konaní," hovorí I. Pauer. Ako ďalej uvádza, tento návrh je upraveným výňatkom z pripravovaného alternatívneho návrhu Zákona o stavebnom poriadku z dielne Stavebnej komory SR.


Nekonečné odsúvanie nového zákona

Nekonečné odsúvanie prípravy nového stavebného zákona do neurčita doterajšími vládami je podľa komory nebezpečné. V záujme predchádzania haváriám stavieb je nevyhnutné urýchlene a operatívne sa zaoberať aspoň ich bezpečnosťou, kvalitou a odbornosťou v celom spektre prípravy, výstavby, údržby a administrácie.

"Vláda SR dokáže novelou zákona operatívne riešiť rozličné účelové, nesystémové komerčné záujmy v stavebníctve 'zo dňa na deň'. Prečo to nie je možné pri ochrane zdravia, životov a bezpečnosti stavieb?" pýta sa I. Pauer.

Stavebná komora SR už dlho poukazuje na zásadné nedostatky v celom spektre stavebníctva. Ministerstvu dopravy a výstavby v roku 2016 ponúkla pripravovaný návrh stavebného zákona a spoluprácu pri tvorbe novej úpravy. Od novembra 2016 mu poslala už štyri návrhy vyhlášok na legislatívne riešenie vybraných akútnych problémov v oblasti klesajúcej odbornosti, kvality a bezpečnosti stavieb, na ktoré však ministerstvo dosiaľ nereagovalo.

Foto: nasaorava.sme.sk

Podobné články