Štát by mal zmeniť svoj prístup k stavebníctvu a výstavbe

12.09.2016, Ingrid Kántorová | Správy zo stavebníctva

Štát by mal podľa Stavebnej komory SR zásadne zmeniť prístup k stavebníctvu a jeho legislatíve. Dôvodom je pokračujúci prepad výkonov domáceho stavebníctva v tomto roku. Ak sa tak nestane, podľa komory nemôže štát očakávať skutočný vlastný hospodársky rozvoj a rast stavebnej produkcie.

"Nemáme na mysli makroekonomický rast, ktorý v skutočnosti produkujú zahraničné firmy najmä v automobilovom priemysle. Tie vytvárajú štatistiku objemu výroby a exportu áut s nízkymi mzdami zamestnancov, pričom zisky z tejto produkcie odchádzajú do rozvoja ich domovských krajín," hovorí prezident Stavebnej komory SR Ivan Pauer. Štát by podľa neho nemal stimulovať hospodársku politiku založenú len na zahraničných investoroch a zanedbávať tvorbu a rozvoj vlastnej stavebnej produkcie pre domácu spotrebu.

37b-shutterstock_233305984.jpg-1-X.jpg


Nesystémová legislatíva

I. Pauer pripomína, že stavebná produkcia na Slovensku roky klesá a pribúdajú nové odvody a poplatky živnostníkom a podnikateľom. Stabilita a rast stavebnej produkcie podľa neho úzko súvisí s dlhodobým strategickým plánovaním rozvoja a smerovania štátu.

"Stavebníctvo je hospodárskym základom a zrkadlom hospodárstva a stability každého štátu, aj toho nášho. Doterajšia slovenská nesystémová a neustále sa meniaca legislatíva pre stavebníctvo znemožňuje reálnu vymožiteľnosť práva a umožňuje vysávať finančné zdroje zo všetkých sfér spoločnosti," poznamenáva I. Pauer.


Desať rokov diskusií, pokrok žiaden

Jedným zo základných pilierov by mal byť funkčný stavebný zákon. O novom stavebnom zákone sa podľa šéfa komory desať rokov len diskutuje a pripravujú ho nespočetné komisie odborníkov z rozličných oblastí, pričom väčšina z nich je už niekoľko rokov bez reálnej výrobnej praxe. Spôsob a obsah doterajšej tvorby legislatívy pre stavebníctvo však podľa I. Pauera na vznik použiteľného nového stavebného zákona nedáva nádej na skorú a zásadnú pozitívnu zmenu.


Nový stavebný zákon stále chýba

Stavebná komora upozorňuje, že Slovensko a domáce stavebníctvo na svoj rast akútne potrebujú zmysluplný stavebný zákon, zákon o urbanizme, zákon o územnom plánovaní a zákon o stavebnom poriadku.

Výstavba diaľnic je podľa komory len jedným z množstva segmentov stavebníctva a stavebnej produkcie, pričom sa nemožno spoliehať len na ňu. Bez kvalitnej a stabilnej legislatívy sa podľa komory nedá očakávať rast a stabilita stavebníctva a súvisiacich odvetví a v konečnom dôsledku skutočný rast hrubého domáceho produktu Slovenska.

Foto: Shutterstock

Podobné články