Regulačný úrad stále nachádza podvody pri solárnych elektrárňach

06.09.2011, SITA | Správy zo stavebníctva

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pri svojich kontrolách stále objavuje podvody pri solárnych elektrárňach na Slovensku.

Regulačný úrad postúpil na Generálnu prokuratúru dosiaľ celkovo 50 podaní, ktoré v objeme inštalovanej fotovoltickej elektriny predstavujú výkon viac ako 50 megawattov. "Počas kontroly sa v podnikateľských subjektoch zistili porušenia zákona, na základe ktorých v rámci kompetencií úradu nebudú vydané rozhodnutia o cene. Zistili sa aj porušenia zákona, ktoré boli nad rámec kompetencií úradu," informoval ÚRSO.

Regulačný úrad k 5. septembru fyzicky skontroloval 404 fotovoltických elektrární. Proces kontroly ukončil v 286 prípadoch, 118 prípadov je rozpracovaných. "V pláne sú ešte ďalšie elektrárne, ktoré budú kontrolované v nasledujúcom období," dodal regulátor.

Výroba elektriny zo solárnych elektrární nedosiahla podľa ÚRSO plánovanú výšku. "Je nižšia približne o 25 percent," spresnil regulačný úrad. Celkový inštalovaný výkon všetkých fotovoltických zdrojov mal dosiahnuť 478 megawattov. Nižšia výroba elektriny zo solárnych zariadení by sa mohla podľa regulátora prejaviť v znížení tarify za prevádzkovanie systému zhruba o 12 perc., čo by znamenalo pokles koncovej ceny elektriny približne o 1,5 perc.

"Okamžité zníženie ceny elektriny o 1,5 perc. by neprinieslo badateľný efekt v platbách spotrebiteľov za elektrinu. Sme presvedčení, že bude výhodnejšie uplatniť znížený vplyv tarify za prevádzkovanie systému pri tvorbe ceny elektriny od 1. januára 2012," konštatoval regulačný úrad, ktorý predpokladá v budúcom roku výraznejší pokles koncovej ceny elektriny pre domácnosti.

ÚRSO podal na Generálnu prokuratúru podnet v súvislosti so špekuláciami pri pripájaní fotovoltických elektrární už začiatkom augusta tohto roku. Prokuratúra by mala prešetriť konanie stavebných úradov, ktoré pri zriaďovaní slnečných elektrární vydali a potvrdili právoplatnosť kolaudačných rozhodnutí bez potrebných dokladov. Zároveň by mala zistiť, či nedošlo ku korupčnému správaniu aj ďalších strán, ktoré boli zainteresované vo vydávaní dokladov potrebných na prevádzkovanie fotovoltických elektrární.

Minister hospodárstva Juraj Miškov ešte koncom júla vyhlásil, že jeho rezort sa v súvislosti so špekuláciami pri pripájaní fotovoltických elektrární rozhodol podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Podľa ministerstva totiž existuje podozrenie, že niektoré solárne elektrárne môžu byť pripojené v rozpore so zákonnými kritériami, a napriek tomu inkasovali dotované ceny za elektrinu.

Podobné články