Vo výbere na post predsedu ÚVO zostali už len traja kandidáti

06.09.2011, SITA | Správy zo stavebníctva

Vo výbere na post predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) zostali traja kandidáti, v druhom stupni výberu budú svoje plány obhajovať pred vládou.

Ako oznámil Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR, možnosť predstúpiť pred vládu dostali štyria z 26 prihlásených záujemcov, jeden z nich sa však rozhodol ju nevyužiť. Medzi prihlásenými kandidátmi, ktorí sa nedostali do druhého stupňa, bol aj bývalý šéf ÚVO Béla Angyal.

V druhom stupni sa tak o funkciu budú uchádzať Michal Maťaš, Peter Kubovič a Zita Táborská. Predložené projekty všetkých prihlásených uchádzačov pomáhali úradu vlády hodnotiť traja ďalší experti – podpredsedníčka Protimonopolného úradu SR Daniela Zemanovičová, riaditeľ českej pobočky Transparency International David Ondráčka a Jan Pavel z pražskej Vysokej školy ekonomickej.

"Projekty boli zanonymizované, čo znamená, že experti nepoznali mená uchádzačov. Každý expert hodnotil projekty samostatne bodmi 1 až 5 (1 – najlepšia známka, 5 – najhoršia). Do druhého stupňa výberu úrad vlády pozval kandidátov, ktorých projekt získal priemerné hodnotenie aspoň na úrovni 2," vysvetľuje proces výberu tlačový a informačný odbor.

M. Maťaš v súčasnosti pôsobí ako konateľ a riaditeľ v Prvej obstarávateľskej spoločnosti, v minulosti pracoval aj ako ústredný riaditeľ Slovenskej obchodnej inšpekcie či riaditeľ odboru na ministerstve hospodárstva. P. Kubovič má s prácou na ÚVO viac ako päťročné skúsenosti, okrem iného tam pôsobil aj ako riaditeľ legislatívno-právneho odboru. Na ÚVO pracovala aj Z. Táborská, v rokoch 2000 až 2004 tam pôsobila na poste hlavný radca, neskôr v Slovenských elektrárňach viedla sekciu nákupu a služieb. Verejné vypočutie uchádzačov by sa malo uskutočniť na niektorom z najbližších zasadnutí vlády SR.

Právo nominovať svojho kandidáta na čelo ÚVO mala pôvodne najsilnejšia opozičná strana Smer. Premiérka Iveta Radičová však s menom kandidáta, ktoré jej poslal predseda Smeru Robert Fico, nesúhlasila a vyzvala ho, aby ponúkol iného adepta. Keďže to R. Fico odmietol, koalícia sa dohodla na výberovom konaní.

Záujemcovia s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, s odbornými znalosťami, organizačnými schopnosťami, morálnou bezúhonnosťou a najmenej päťročnou praxou v oblasti obstarávania sa mali prihlásiť do 4. júla. Kandidátom, ktorým chýbali niektoré formálne podklady, úrad vlády vyzval, aby chýbajúce materiály doplnili do 15. júla. Podľa zákona predsedu ÚVO volí parlament na návrh vlády. Kandidáta, o ktorom budú rozhodovať poslanci Národnej rady SR, navrhne vláda po verejnom vypočutí.

Podobné články