Zákazky treba zadávať podľa kvality, nielen ceny, žiadajú stavbári

13.11.2017, SITA | Správy zo stavebníctva

Vyhodnocovanie ponúk pri verejných zákazkách v stavebníctve treba zásadne prehodnotiť. Stavbári tvrdia, že namiesto dominantného využívania najnižšej ceny by mali byť zohľadnené najmä viaceré kvalitatívne kritériá.

Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje používať rozličné kritériá na predloženie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, verejní obstarávatelia však prideľujú zákazky v drvivej väčšine podľa najnižšej ceny.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) v spolupráci s českou Asociáciou pre rozvoj infraštruktúry pripravujú pre Úrad pre verejné obstarávanie metodiku hodnotenia ekonomickej výhodnosti ponúk s viacerými kritériami podľa systému Best Value (Najlepšia hodnota) úspešne využívaného v Holandsku. Zväz očakáva, že v najbližšom období budú vyhlásené pilotné verejné súťaže na spomínanom princípe, napríklad na projektové práce pre diaľnice a rýchlostné cesty.

2b-Silhouette-workers-1-X.jpg


Najlacnejšie materiály vs. životnosť stavieb

Prezident ZSPS Pavol Kováčik počas odbornej konferencie Iné kritériá ako najnižšia cena vo verejnom obstarávaní v oblasti stavebníctva dnes povedal, že kvalitatívne kritériá prinesú investorom a štátu najväčšiu hodnotu za poskytnuté peniaze. Ide podľa neho o skúsenosti uchádzačov, technické riešenia, sociálno-ekonomické a ekologické kritériá hodnotenia ponúk. "Prax na Slovensku je nelichotivá. Deväťdesiat percent zákaziek, aj v stavebníctve, je zameraných na najnižšiu cenu, a nie na celkovú ekonomickú výhodnosť ponuky," uviedol P. Kováčik.

Uchádzači, ktorí sú zameraní na kvalitu a majú technologické riešenia, sú podľa šéfa ZSPS znevýhodnení oproti tým, ktorí ponúkajú najlacnejšie. "Musíme to zmeniť, pretože inak ekonomiku Slovenska nepozdvihneme, pokiaľ budeme stále vyberať len priemerné, zlé riešenia, a nie najlepšie," tvrdí P. Kováčik. Najlacnejšie projekty podľa neho síce vyhovujú normám, ale nie sú optimalizované, prípadne majú chyby. Na stavebné práce sú vyberané najlacnejšie materiály, ktoré nevydržia celú životnosť stavby.

"Diaľnice a železnice sú projektované na životnosť sto rokov, materiály vydržia dvadsať, tridsať rokov a treba to obnovovať. Máme prípady, keď už po uplynutí päťročnej záruky musíme niektoré mosty alebo úseky ciest rekonštruovať," dodal P. Kováčik s tým, že aj to je dôsledok súťaží podľa najnižšej ceny.


Best Value v Holandsku

Príkladom pre výstavbu infraštruktúry na Slovensku môže byť metóda Best Value v Holandsku. Verejné obstarávanie a hodnotenie ponúk na základe tejto metódy tam funguje od roku 2008, pričom bolo overené na mnohých infraštruktúrnych projektoch s celkovou kapitálovou hodnotou vyše 30 miliárd eur. Metódu Best Value v krajine zaviedla Agentúra holandského ministerstva infraštruktúry a životného prostredia (Rijkswaterstatt), obdoba slovenskej Národnej diaľničnej spoločnosti.

Wiebe Witteveen z Best Value Group vysvetlil, že pri hodnotení ponúk v Holandsku má cena podiel iba 25 percent a štyri kritériá kvality 75 perc. Za hlavné kritérium kvality s podielom 30 perc. označil rozhovory s kľúčovým personálom zhotoviteľa, na kritériá zložitosť projektu, posúdenie rizík a pridaná hodnota pripadá po 15 perc. "Metóda Best Value je aplikovateľná na všetko, ide o sedliacky rozum," uviedol W. Witteveen s tým, že rozhovory s uchádzačmi nie sú v rozpore s právom Európskej únie.

"Kritérium najnižšej ceny je zlý nápad, tento systém podporoval korupciu. Kvalitatívne kritériá sú zamerané na zdravý rozum," povedal W. Witteveen a dodal, že najnižšia cena minimalizuje kvalitu. Dôležité podľa neho je, aby systém bol transparentný, objektívny a nediskriminačný.


Jednoduché odhalenie pozitív

Holandský model hodnotenia ponúk je podľa šéfa ZSPS najlepšie aplikovateľný na Slovensku. "Je to metodika, ktorá presne popisuje, akým spôsobom identifikovať kľúčové parametre projektu, ako ich pretransformovať do kritérií a ako reálne vyhodnotiť kritériá tak, aby sa odhalili pozitíva jednotlivých ponúk a zároveň negatíva, prípadne skryté problémy v ponukách a u uchádzačov," poznamenal P. Kováčik.

Konferenciu usporiadal ZSPS v spolupráci s úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR, českou Asociáciou pre rozvoj infraštruktúry a s Úradom pre verejné obstarávanie.

Foto: Megapixl

Podobné články