Práce na novej výstavbe pribudli, prvýkrát v tomto roku

10.08.2011, SITA | Štatistiky, analýzy, trendy

Stavebná produkcia SR zaznamenala v júni tohto roku medziročné zníženie o 1,2 percenta na 524,8 milióna eur, keď klesala už tretí mesiac v rade. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola oproti máju t.r. vyššia o 2 perc.

V priemere za prvý polrok dosiahla stavebná výroba objem 2,322 miliardy eur a medziročne sa znížila o 3,5 perc., informoval Štatistický úrad SR.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami na domácom trhu sa v júni medziročne oslabila o 2 perc. na 508,2 mil. eur. Jej podiel na celkovej stavebnej výrobe klesol o 0,8 percentuálneho bodu (p.b.) na 96,8 perc.

"Zníženie tuzemskej produkcie ovplyvnil predovšetkým pokles stavebných prác na opravách a údržbe o 25,8 perc.," uviedol štatistický úrad. Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií prvýkrát v tomto roku medziročne vzrástol, keď stúpol o 3,6 perc.
 

Pribudli stavebné práce v zahraničí

Podľa analytika VÚB Banky Andreja Aradyho slabá domáca produkcia stále dopláca najmä na nedostatočný dopyt. "V konjunkturálnom prieskume uvádzali respondenti slabý dopyt ako najväčší limitujúci faktor výroby, kým nepriazeň počasia stavbárov podľa prieskumu neobmedzovala," konštatoval A. Arady.

V štruktúre domácej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 82,6 perc., čo je o 4,5 p.b. viac ako v júni minulého roku. Podiel prác na opravách a údržbe sa medziročne znížil o 5,2 p.b. na 16,1 perc.

Z hľadiska výrobného zamerania klesol v júni objem prác realizovaných na inžinierskych stavbách o 7,9 perc., hodnota stavebných prác na budovách sa zvýšila o 0,8 perc. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 69,3 perc. a inžinierske stavby 30,7 perc.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí sa medziročne zvýšila o 32,5 perc. na 16,6 mil. eur a jej podiel na celkovom objeme výkonov tvoril 3,2 perc.
 

Za prvý polrok 2011 klesla stavebná produkcia o 3,5 perc.

V priemere za prvý polrok 2011 dosiahla stavebná produkcia SR objem 2,322 mld. eur a medziročne sa znížila o 3,5 perc. Produkcia realizovaná na domácom trhu klesla za prvých šesť mesiacov o 4,2 perc. na 2,239 mld. eur.

Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa znížil o 3,7 perc. na 1,818 mld. eur. Stavebné práce na opravách a údržbe boli nižšie o 13,1 perc. a dosiahli 379,7 mil. eur. Produkcia v zahraničí vzrástla v prvom polroku o 22,4 perc.

V štruktúre domácej výroby vzrástol podiel novej výstavby, modernizácií a rekonštrukcií o 0,5 p.b. na 81,2 perc., podiel prác na opravách a údržbe sa, naopak, znížil o 1,7 p.b. na 17 perc.

V prvom polroku 2011 stavebná produkcia vzrástla medziročne len v marci, keď sa zvýšila o 0,5 perc. V ostatných mesiacoch výroba v stavebníctve SR klesala, pričom najvýraznejší medziročný prepad zaznamenala vo februári, keď sa znížila o 7,9 perc.
 

Firmy potvrdzujú slabý dopyt

V správe o výsledkoch konjunkturálneho prieskumu v stavebníctve za jún 2011 štatistický úrad oznámil, že nálada v odvetví klesla oproti máju o 2 body, a to pod vplyvom zvýšenia pesimizmu pri hodnotení úrovne súčasného dopytu.

Hodnotenie súčasného dopytu po stavebnej produkcii sa v júni znížilo o 7 bodov, pričom ako nedostatočný ho posudzovalo 61 perc. spoločností, za dostatočný ho považovalo 38 perc. podnikov a len 1 perc. ho vnímalo ako viac než dostatočný.

Bariéry rastu nepociťovalo v júni 11 perc. podnikov. Tento podiel sa vtedy zvýšil, keďže v máji to bolo 8 perc. stavebných spoločností, v apríli 4 perc. firiem a v marci a vo februári sa tak vyjadrili 2 perc. subjektov.
 

Rast priemyslu bol najpomalší od novembra 2009

Slovenský priemysel naďalej stúpa, no jeho rast sa spomalil. Podľa údajov štatistického úradu medziročný vzostup priemyselnej produkcie dosiahol v júni 4,9 perc., kým v máji sa produkcia v priemysle zvýšila o 10,7 perc.

Dynamika priemyselnej produkcie tak bola v júni najpomalšia od novembra 2009, keď sa končilo obdobie krízových medziročných prepadov. V priemere za prvý polrok 2011 rast priemyselnej produkcie dosiahol 9,8 perc. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v júni oproti máju znížila o 2,2 perc.
 

Ekonomika sa možno spomalí

"Pokles júnovej priemyselnej produkcie v porovnaní s májom môže byť prvým náznakom spomalenia ekonomiky, ktoré očakávame najmä v druhom polroku 2011," komentoval zverejnené čísla analytik UniCredit Bank Dávid Dereník.

"Neočakávame však katastrofické scenáre. V druhom polroku vidíme skôr spomalenie slovenskej ekonomiky, nie jej prepad, no prípadná recesia v budúcom roku už nie je úplne vylúčená," dodal D. Dereník.

V priemere za prvý polrok 2011 vzrástol index priemyselnej produkcie medziročne o 9,8 perc., doplnil štatistický úrad. Produkcia v priemysle SR tak zatiaľ pokračuje v rastoch z vlaňajška, keď ožila po útlme v roku 2009.

Kým v roku 2009 ešte priemyselná produkcia pod vplyvom prepadu zahraničného dopytu pre hospodársku krízu medziročne klesla o 13,7 perc., vlani už opäť rástla dvojciferným tempom. V priemere za celý rok 2010 dosiahol rast priemyselnej produkcie 18,9 perc.

Podobné články