Nálada v stavebníctve SR zostala v januári 2021 na úrovni decembra

28.01.2021, ABC-bývanie.sk | Štatistiky, analýzy, trendy

Nálada v slovenskom stavebníctve zostala v úvode tohto roku na úrovni predošlého mesiaca (-47,5 bodu). Na konci vlaňajška sa zlepšila druhýkrát po sebe a pripísala si 0,5 percentuálneho bodu.

Sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve, ktorý hovorí, ako stavebné podniky vnímajú svoju situáciu a aké sú ich očakávania na najbližšie tri mesiace, sa v decembri 2020 oproti minuloročnému novembru zvýšil o 0,5 percentuálneho bodu (p.b.).

Nalada-stav-2021-jan.jpgOznámil to dnes Štatistický úrad SR, ktorý v správe zo svojho konjunkturálneho prieskumu o nálade v stavebníctve spresnil, že nepriaznivý vývoj hodnotení očakávanej zamestnanosti bol v januári 2021 eliminovaný priaznivým vývojom celkovej úrovne stavebných objednávok. Aktuálny výsledok je pod úrovňou dlhodobého priemeru o 23,5 bodu.

Indikátor dôvery je aritmetický priemer sáld dopytu a očakávanej zamestnanosti. Saldo v zisteniach štatistického úradu predstavuje rozdiel medzi pozitívnymi a negatívnymi hodnoteniami subjektov vyjadrenými v percentách. Hodnoty indikátora dôvery v stavebníctve a sáld sa pohybujú v intervale od -100 (odpovede všetkých respondentov sú pesimistické) do 100 (odpovede všetkých oslovených subjektov sú optimistické).

V novembri 2020 sa nálada stavbárov zlepšila medzimesačne o 1,5 bodu. Vlani v októbri za predošlým mesiacom zaostala o 7 p.b. a dosiahla najnižšiu hodnotu od júna 2013 (údaje sú sezónne upravené). Vývoj indikátora dôvery v stavebníctve sleduje štatistický úrad od roku 1997.

Nálada v ekonomike SR bola v januári pesimistickejšia ako pred mesiacom. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) klesol o 4,8 p.b. na hodnotu 80,6 bodu. Nadobudol tak najhoršiu hodnotu od júna 2020 a značne sa vzdialil od svojej úrovne spred pandémie koronavírusu. Dôvera sa výrazne znížila v službách, v menšej miere u spotrebiteľov, v priemysle a v obchode. Aktuálna hodnota IES je o 18,6 bodu horšia ako v rovnakom období vlaňajška a je pod úrovňou dlhodobého priemeru o 21,9 bodu.


Indikátor trendu stavebnej aktivity sa zlepšil

Indikátor trendu stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v porovnaní so stavom pred mesiacom zlepšil o 6 bodov na hodnotu -18 p.b., najmä zásluhou podnikov uskutočňujúcich výstavbu budov. Zvýšenie stavebnej aktivity zaznamenalo 5 percent respondentov, jej zníženie uviedlo 33 perc. a 62 perc. firiem ju posudzovalo ako nezmenenú.

Hodnotenie terajšej celkovej úrovne objednávok sa v úvode roku oproti záveru vlaňajška zlepšilo o 3 body na -68 p.b. Za viac ako dostatočnú ju označilo 0 perc. oslovených, za dostatočnú 32 perc. a pre 68 perc. odpovedajúcich bola súčasná úroveň objednávok nedostatočná.

Medzi najvýraznejšie faktory obmedzujúce momentálne rast stavebnej produkcie zaradilo 39 perc. spoločností finančné obmedzenia, 38 perc. nedostatočný dopyt, 31 perc. poveternostné podmienky, 20 perc. nedostatok zamestnancov a 12 perc. nedostatok materiálu alebo mechanizmov. Respondenti ďalej uvádzajú obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu a ich negatívny vplyv na ekonomiku, sezónnosť a konkurenciu. Bariéry rastu v súčasnosti nepociťuje 11 perc. podnikov (v decembri sa tak vyjadrilo 15 perc. subjektov, v novembri 17 perc.).

6b-Depositphotos_23353092_stavbar-1-X.jpg


Očakávania pri odhadoch zamestnanosti sa zhoršili

Očakávania stavebných firiem pri odhadoch vývoja zamestnanosti sa medzimesačne zhoršili. Konjunkturálne saldo očakávaného počtu zamestnancov sa znížilo o 3 body na hodnotu -27 p.b. V nasledujúcich troch mesiacoch znižovanie stavu zamestnanosti predpokladá 38 perc. oslovených, o stabilizovanom vývoji uvažuje 58 perc. a so znižovaním rátajú 4 perc. podnikov.

Konjunkturálne saldo očakávaných cien stavebnej produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch sa v januári 2021 oproti decembru 2020 znížilo o 13 bodov na hodnotu -15 p.b., predovšetkým vplyvom spoločností realizujúcich výstavbu budov. Zníženie cenovej hladiny svojej produkcie očakáva 19 perc. odpovedajúcich, so zmenami cien neuvažuje 76 perc. a ich zvýšenie predpokladá 5 perc. respondentov.

Informáciu o hodnotení ekonomickej situácie podnikov ani o očakávanej stavebnej aktivite štatistický úrad v správe za január 2021 bez bližšieho vysvetlenia neuviedol.


Najvyššiu zásobu práce majú veľkí hráči

Na základe objednávok majú firmy zabezpečenú prácu v priemere na 8,8 mesiaca. Najvyššiu zásobu práce podľa veľkostných kategórií majú subjekty s 500 a viac zamestnancami (12,9 mes.), z hľadiska výrobného zamerania podniky vykonávajúce inžinierske stavby (11,1 mes.). Z územného hľadiska majú najviac zmluvne potvrdených objednávok respondenti so sídlom v Bratislavskom kraji (11,3 mes.), najmenej v Prešovskom (4,5 mes.) a Trnavskom kraji (3,5 mes.).

Konjunkturálny prieskum, zameraný na zhodnotenie aktuálnej situácie v ekonomike stavebných podnikov a na očakávaný vývoj vybraných ukazovateľov na najbližšie trojmesačné obdobie, vykonáva štatistický úrad každý mesiac. V januári 2021 sa na ňom zúčastnilo 306 subjektov (vlani v decembri ich bolo 316, v novembri 318, v októbri 322), ktoré reprezentujú celé odvetvie stavebníctva.

Na objektívnejšie posúdenie vývoja sú odpovede, získané konjunkturálnym prieskumom, spracované ako vážený aritmetický priemer. Ako váhy sú použité hodnota stavebnej produkcie a pri hodnotení ukazovateľov z oblasti zamestnanosti počet zamestnancov respondentov. Vývoj je vyjadrený pomocou salda, ktoré predstavuje rozdiel pozitívnych a negatívnych hodnotení v percentách. Indikátor dôvery v stavebníctve je kompozitný ukazovateľ, vyrátaný ako aritmetický priemer sáld dopytu a očakávanej zamestnanosti.


Ceny v decembri 2020

Ceny stavebných prác v decembri 2020 oproti minuloročnému novembru vzrástli o 0,6 perc., pokračoval štatistický úrad. V porovnaní s decembrom 2019 sa zvýšili o 2,7 perc., v priemere od začiatku vlaňajška oproti rovnakému obdobiu roku 2019 stúpli o 2,9 perc.

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve v decembri 2020 oproti novembru vzrástli o 0,7 perc. V porovnaní s decembrom 2019 klesli o 1,1 perc., v priemere od začiatku vlaňajška oproti rovnakému obdobiu roku 2019 klesli o 0,8 perc.

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko v decembri 2020 oproti novembru vzrástli o 0,4 perc. Vlani v decembri v porovnaní s decembrom 2019 sa zvýšili o 0,4 perc., v priemere od začiatku vlaňajška oproti rovnakému obdobiu roku 2019 stúpli o 0,8 perc.

Ilustračné foto: Deposiphotos

Podobné články