Sektor stavebníctva na prahu zmien, šancou je preň digitalizácia

10.02.2021, Ivan Zich | Štatistiky, analýzy, trendy

Každý stavebný podnik sa snaží maximalizovať svoju produktivitu. Cieľom je uspieť v náročnom konkurenčnom prostredí, aké je dnes na trhu, a vyrovnať sa aj s prísnymi legislatívnymi požiadavkami.

Každý subjekt pôsobiaci v sektore stavebníctva a výstavby má svoj recept na to, ako sa presadiť. Jednou z ciest je napríklad séria malých zmien, ktoré môžu viesť až k 70-percentnému zvýšeniu produktivity na stavbe. To v konečnom dôsledku pomáha firme šetriť peniaze a umožní jej dodržiavať termíny. Dôležité je to nielen z dôvodu tlaku na ceny a poklesu ekonomiky v čase pandémie, ale perspektívne aj z hľadiska zámerov pri systémovej obnove budov.

37b-shutterstock_233305984.jpg-1-X.jpg


Inovatívne technológie

Na Slovensku pracuje v stavebníctve vyše 34-tisíc ľudí, mnohí na pozíciách generujúcich vysokú pridanú hodnotu. Kým väčšina iných sektorov priemyslu a hospodárstva čoraz viac používa riešenia založené na technológiách a aplikáciách, stavebníctvo v digitalizácii dlhodobo zaostáva.

"Väčšina stavebných firiem sa stále spolieha na zastarané administratívne techniky, ktoré ich stoja veľa času a zdrojov," hovorí Sander Van de Rijdt, spoluzakladateľ spoločnosti PlanRadar, ktorá sa venuje aplikáciám na digitalizáciu stavebníctva. Riešením je podľa neho použiť niektorú z čoraz početnejších stavebných aplikácií. Napríklad softvér na správu stavieb umožňuje úplne automatizovať dokumentáciu a sledovať chybovosť.


Súčasťou aplikácií je aj BIM

"Platformy na riadenie projektov dokážu týždenne ušetriť sedem pracovných hodín," vysvetľuje S. Van de Rijdt. Súčasťou týchto aplikácií je aj integrácia nástroja Building Information Modeling (BIM), ktorý bežne používajú projektanti a developeri pracujúci na výškových budovách, kanceláriách, mostoch a iných zložitých konštrukciách. BIM nie je len "efektný návrh", ale najmä cennou pomocou pri prijímaní strategických rozhodnutí, poznamenáva S. Van de Rijdt.

Stavbári vďaka tomu získajú presné informácie, čo treba robiť, a zároveň majú v rukách väčšiu rozpočtovú a prevádzkovú kontrolu. Jednotlivé pracovné tímy dokážu tiež efektívne komunikovať a koordinovať svoje aktivity, čo zvyšuje bezpečnosť aj produktivitu. Týka sa to nielen realizácie stavebného projektu, ale aj následnej prevádzky a údržby budov.


Štandardizované informácie

Projekty bežia hladko, ak každý člen tímu pozná svoje úlohy a ciele. Centralizácia dokumentácie na jednom mieste umožňuje stavbárom promptne reagovať na prípadné komplikácie na stavbe a výrazne zvýšiť produktivitu. Častým dôvodom problémov vo výstavbe býva subjektívna interpretácia informácií. Riešením je doručovanie konzistentných správ celému projektovému tímu a práve technológie sú kľúčom na zjednotenie informačných tokov počas celého životného cyklu diela.

"Nevyhnutné sú aj aktualizácie obsahu v reálnom čase, aby sa zabránilo duplicite alebo meškaniu. Údaje, ktoré sú v súlade so zákonom uložené na bezpečnom mieste, sa v istých prípadoch môžu ukázať ako prospešné vo forme dôkazov pre potenciálne právne spory," dodáva S. Van de Rijdt.


Minimalizovať administratívu, maximalizovať hodnotu

V stavebníctve väčšina pracovníkov strávi minimálne štvrtinu týždňa pri úkonoch na opakujúcich sa úlohách. Prieskum spoločnosti Sage v roku 2018 ukázal, že len administratívne povinnosti zaťažujú malé a stredné firmy vo Veľkej Británii sumou priemerne 35 600 libier a oberajú ich o 71 dní ročne.

Digitalizácia stavebných procesov môže ušetriť čas potrebný na riadenie projektu a eliminovať zbytočnú administratívu. Podľa prieskumu PlanRadar dokážu aplikácie na správu stavebných projektov ušetriť až sedem pracovných hodín týždenne a stovky hodín ročne.


Ako osloviť a získať talenty

Od roku 2020 tvoria mileniáli polovicu celosvetovej pracovnej sily. Ak chcú byť stavebné spoločnosti úspešné, musia pri hľadaní nových pracovníkov na to myslieť rovnako, ako keď oslovujú potenciálnych zákazníkov. Všetko bude ľahšie, ak sa zmení vnímanie stavebníctva v očiach verejnosti. Medzi rozhodujúce faktory pre mladé talenty patria investície do kultúry, vytváranie kreatívneho priestoru, poskytovanie možností rýchlejšieho kariérneho postupu a podpora globálneho pôsobenia na trhu.

Stavebný sektor ponúka príležitosti aj na uplatnenie ženám, keďže tu zatiaľ nemajú dostatočné zastúpenie. Žiada sa vykonať viac v záujme toho, aby toto odvetvie bolo pre ženy aj mladých ľudí atraktívnejšie. Zatiaľ k tomu prispieva najmä priemerná mzda, ktorá v tomto sektore je v Bratislavskom kraji na úrovni 1 688 eur. S čoraz rýchlejším vývojom a napredovaním v oblasti technológií by aj stavebné podniky mali smerovať k digitalizácii, aby realizovali bezpečnejšie projekty, maximalizovali efektívnosť a v konečnom dôsledku zlepšovali svoje výsledky.

Ilustračné foto: Shutterstock

Podobné články