Chcú stanoviť maximálny príspevok do fondu opráv v bytovkách

10.05.2013, ABC-bývanie.sk | Bytové domy

Mesačný príspevok jedného bytu do fondu prevádzky, údržby a opráv obytného domu by mal mať od septembra zákonom stanovenú maximálnu výšku. Zatiaľ v zákone žiadne obmedzenie nie je.

V návrhu novelizácie zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov to chcú presadiť poslanci Národnej rady SR Anton Martvoň a Otto Brixi. Právnou normou sa bude parlament zaoberať už na májovej schôdzi. Informovala o tom agentúra TASR.

Výška mesačného príspevku na jeden byt nemá presiahnuť 0,2-násobok úrovne aktuálnej minimálnej mzdy, ak sa všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nedohodnú inak. "Stanovenie maximálnej výšky tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv obytného domu má odstrániť neistotu vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri možnom prehlasovaní," tvrdia poslanci.

Vychádzajú z podnetu občana, ktorý žije v obytnom dome so šiestimi bytmi, pričom vlastníci štyroch z nich prehlasovali menšinu a rozhodli o výške preddavku do fondu opráv pripadajúcu na jeden byt na jeden mesiac vo výške takmer 1 400 eur. "Pre dve rodiny to malo neúnosné a likvidačné následky," poznamenávajú A. Martvoň a O. Brixi.

Súčasné znenie zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov žiadnu hranicu ani interval, ktorý by limitoval vlastníkov pri navrhovaní a schvaľovaní výšky tvorby fondu opráv domu, neobsahuje. "Určenie maximálnej možnej výšky príspevku prostredníctvom percenta z aktuálnej úrovne minimálnej mzdy preto považujeme za adekvátne," uvádzajú poslanci.

Ich návrh pritom poskytuje aj možnosť schválenia výšky tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu nad mieru stanovenú zákonom, avšak len so súhlasom všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, dodáva TASR.

Podobné články