Vlastníci bytov sa dostanú k výpisom z účtu bytového domu

24.05.2012, SITA | Bytové domy

Vlastníci bytov by sa mali bez problémov dostať k výpisu z účtu bytového domu. Umožniť to má novelizácia zákona o spotrebiteľských úveroch a novely ďalších zákonov, ktoré predložil rezort financií.

"Účelom je zaručiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov vyššiu ochranu – keďže v drvivej väčšine ide o spotrebiteľov, pri čerpaní úverov na obnovu alebo rekonštrukciu bytových domov,“ konštatuje v návrhu ministerstvo financií.

Preto sa navrhuje novelizovať aj zákon o platobných službách, čím sa umožní vlastníkom bytov a nebytových priestorov získať bezplatne, na základe žiadosti raz ročne výpis z účtu bytového domu, v ktorom vlastnia byt alebo nebytový priestor. A to aj bez súhlasu spoločenstva alebo správcu.

"Toto právo vlastníkov bytov a nebytových priestorov si zároveň vyžaduje novelizovať zákon o bankách ohľadne bankového tajomstva,“ dodáva ministerstvo.

Dôvodom novelizácie zákona o spotrebiteľských úveroch je však aj povinnosť Slovenska zaviesť do právneho poriadku SR novú smernicu stanovujúcu dodatočné predpoklady na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov. Návrh novely je momentálne v pripomienkovom konaní.

Podobné články