Mladí ľudia túžia síce po aute, no požičiavajú si najmä na bývanie

15.08.2016, Radovan Slobodník | Bývanie, ceny, financovanie

Mladí ľudia by si najradšej požičali na auto, no bývanie je napokon v realite vyhráva. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre Prvú stavebnú sporiteľňu tento rok uskutočnila spoločnosť GfK.

Respondenti prieskumu vo veku od 18 do 29 rokov uvádzali ako najpravdepodobnejší dôvod čerpania spotrebiteľského úveru kúpu automobilu. Tvrdilo to 32 percent oslovených v tejto vekovej kategórii, ktorí zvažujú tento typ úveru. Ako možný dôvod zadlženia ďalej spomínali kúpu bielej techniky (26 perc.) a bytového zariadenia (22 perc.). Kúpa nehnuteľnosti alebo rekonštrukcia bývania sa u nich umiestnila na nižších priečkach.

Realita je však iná. Mladí ľudia, ktorí spotrebiteľský úver už čerpali, ako najčastejší účel použitia požičaných peňazí uviedli rekonštrukciu bývania (41 perc.), takže auto sa ocitlo až na druhom mieste. Na ďalších priečkach sa opäť umiestnili investície do bývania – kúpa nehnuteľností na treťom a bytové zariadenie na štvrtom mieste.

Zaujímavým faktom je, že mladí ľudia sa neboja vyšších spotrebiteľských úverov. Sumy nad 10-tisíc eur najčastejšie čerpajú práve klienti bánk do 25 rokov.

Na čo si mladí ľudia požičiavajú.jpg


Stavebné sporenie slúži na financovanie bývania

Stavebné sporenie dnes poskytuje mladým ľuďom všetko ohľadne ich bývania pod jednou strechou. Môžu si sporiť, čerpať stavebný úver či medziúver alebo si zariadiť domácnosť. Mladí ľudia do 25 rokov dnes tvoria približne 16 perc. klientov Prvej stavebnej sporiteľne, ďalších 30 perc. sú klienti od 26 do 35 rokov.

Pre stavebné sporenie sa najčastejšie rozhodli na základe odporúčaní svojich rodičov alebo známych. Ako rozhodujúci dôvod na uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení to uviedla až tretina respondentov z tejto vekovej skupiny. Za druhý najčastejší dôvod označili potrebu riešiť vlastné bývanie (20 perc.) a tretím najdôležitejším aspektom bola výhodnosť stavebného sporenia (12 perc.).

Grafy: Prvá stavebná sporiteľňa

Podobné články