Za 15 rokov dal ŠFRB na bývanie vyše 1,8 mld. eur

16.05.2011, ABC-byvanie.sk | Bývanie, ceny, financovanie

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) počas 15 rokov svojej existencie, ktoré si pripomína v týchto dňoch, poskytol podporu pre 43 516 klientov, z toho pre 40 565 občanov a 2 951 právnických osôb..

Celková poskytnutá pomoc v oblasti bytovej výstavby a obnovy bytového fondu za toto obdobie dosiahla výšku 1,811 miliardy eur.

Zvýhodnenú podporu, ako uviedla ďalej agentúra TASR, poskytuje ŠFRB najmä mladým ľuďom vo veku do 35 rokov, odchovancom detských domovov, mestám a obciam pri výstavbe a kúpe nájomných bytov a zariadení sociálnych služieb. Úvery so zvýhodnenými parametrami sú určené aj na obnovu a zatepľovanie bytových budov.

Vo forme úveru bolo počas 15 rokov poskytnutých 1,745 mld. eur a vo forme nenávratného príspevku na výstavbu bytov pre ťažko zdravotne postihnutých občanov išlo o sumu 65,85 milióna eur. Celkovo podporil fond 134 147 bytových jednotiek, z toho výstavbu 69 172 nových a obnovu 64 975 starších bytových jednotiek.

Na výstavbu a kúpu obecných nájomných bytov poskytol fond podporu pre 1 454 miest a obcí v celkovej výške 692,11 mil. eur a podporil výstavbu 28 892 nových obecných nájomných bytov.

V rámci obnovy a zatepľovania bytových budov poskytol ŠFRB podporu pre 1 872 žiadateľov vo výške 274,03 mil. eur, čím pomohol zlepšiť tepelnú pohodu v takmer 65 000 existujúcich bytoch. Zároveň sa predĺžila ich životnosť, znížila environmentálna záťaž a spotreba tepla na vykurovanie.

ŠFRB podporuje aj výstavbu zariadení sociálnych služieb, pričom na tento účel bolo poskytnutých 3,78 mil. eur za účelom vytvorenia 236 lôžok pre starších spoluobčanov v 16 obciach Slovenska. Fond spravuje v súčasnosti takmer 40-tisíc úverových zmlúv, dodala agentúra TASR.

Podobné články