Sadrokartónová doska Activ’Air chráni doma pred formaldehydom

20.09.2014, Martina Marenčáková | Materiály, technológie, konštrukcie

Zdravie je najcennejšie, čo máme. Ohrozuje ho však množstvo faktorov, ktoré ľudí denne obklopujú. V zdanlivom bezpečí ich domova, v obchodoch, kanceláriách či v športových zariadeniach.

Doska-Active-Air-3-X.jpgBudovy a interiéry sú miestom, kde ľudia trávia naprostú väčšinu, až 90 percent svojho času. A práve tu ich najviac ohrozujú škodliviny, ktoré majú negatívny účinok na zdravie človeka a zdravie jeho najbližších. V podobe voľne prchavých látok pôsobia často nebadane, skryto a ich negatívny vplyv sa nemusí prejaviť okamžite. Najväčšmi ľudí ohrozuje formaldehyd, pretože ide o látku, ktorá sa v interiéri vyskytuje najčastejšie.

Formaldehyd je najrozšírenejšia znečisťujúca látka v domácnostiach. Hoci je neviditeľná, dokáže spôsobiť nemalé zdravotné problémy pri vdýchnutí, požití aj pri styku s pokožkou. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny klasifikuje formaldehyd ako možný karcinogén pre človeka, súčasná legislatíva na Slovensku uvádza formaldehyd ako chemickú toxickú látku.

Doska-Bergendiova-X.jpg"Formaldehyd je pre ľudí vysoko toxický, nezávisle od spôsobu vystavenia – pri vdýchnutí, požití aj pri kontakte s pokožkou. Pripisujú sa mu mnohé nežiaduce zdravotné účinky, ktoré sú dobre zdokumentované. Pri vdychovaní môže vyvolať podráždenie očí a slizníc či bolesti hlavy, pocit pálenia v hrdle zhoršuje priebeh alergií či astmy," vysvetľuje klinická imunoalergologička Katarína Bergendiová.

Účinky po dlhodobej alebo opakovanej expozícii formaldehydu sa obvykle prejavujú ako chronický kašeľ, chronické poruchy dýchacích ciest, astma, bronchitída alebo dermatitída, poznamenáva lekárka. "Na kvalitu vnútorného ovzdušia sú najcitlivejšie deti," upozorňuje K. Bergendiová.


Pozor na nový nábytok

Hoci sa formaldehydu nemožno vyhnúť úplne, existuje viacero odporúčaní, ako si zdravie chrániť a riziko zdravotných následkov minimalizovať. Pri kúpe nového nábytku je vhodné uprednostniť masív pred drevotrieskou, pri nákupe sa informovať o emisnej triede a zložení výrobku, novozariadené priestory nevyužívať ihneď. No a pravdaže, netreba zabúdať pravidelne vetrať.

Formaldehyd pomáhajú z ovzdušia odstrániť aj niektoré rastliny, napríklad azalka, brečtan popínavý, fikus, chryzantéma či lopatkovec. Všetko sú to však neúplné, dočasné riešenia.


Dlhodobé riešenie: zdravá doska Activ’Air

Najnovšou zbraňou v boji proti formaldehydu je zdravá sadrokartónová doska s technológiou Activ’Air: formaldehyd pohltí, rozloží, zabráni jeho spätnému vylučovaniu a tento proces čistenia ovzdušia funguje 50 rokov. Vyrába ju trnavský Rigips, divízia spoločnosti Saint-Gobain Construction Products.

Doska-Active-Air-1-X.jpg

Zdravá doska Activ’Air od Rigipsu zredukuje obsah formaldehydu v interiéri až do 70 percent. Vďaka použitému bielemu papieru sa od ostatných sadrokartónových dosiek dá ľahko odlíšiť a svoju unikátnu schopnosť nestráca ani po bežnej povrchovej úprave (nátery, tapety, stierky).

Activ’Air pôsobí v troch krokoch:
 Pohltí voľne prchavé látky, ako napríklad formaldehyd.
 Rozloží ich na neškodné látky.
 Zabráni spätnému vylučovaniu látok do prostredia.

Doska-Active-Air-2-X.jpg

 Formaldehyd je najrozšírenejšia znečisťujúca látka v domácnostiach. Hoci je neviditeľná, dokáže spôsobiť nemalé zdravotné problémy pri vdýchnutí, požití aj pri styku s pokožkou. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny klasifikuje formaldehyd ako možný karcinogén pre človeka, súčasná legislatíva na Slovensku uvádza formaldehyd ako chemickú toxickú látku.


 

Postavte si zdravé steny

Doska-Vinca-X.jpg"Sadrokartónové dosky s technológiou Activ’Air sú vhodné predovšetkým do detských izieb, spální, kancelárií, zdravotníckych zariadení a škôlok. Skrátka, všade tam, kde sa kladú vyššie nároky na kvalitu ovzdušia," vysvetľuje Róbert Vinca, produktový manažér pre sadrokartónové systémy v spoločnosti Rigips.

Na rozdiel od bežných stavebných materiálov zdravé dosky Activ’Air aktívne zlepšujú obytný či pracovný priestor. Nevyžadujú žiadne špeciálne náradie ani skúsenosti, možno ich namontovať na všetky typy konštrukcií, kde sa používajú aj bežné sadrokartónové dosky. Najvhodnejšie konštrukcie sú priečky, podhľady a predsadené steny. Trvanie účinkov Activ’Air počas 50 rokov vyplynulo podľa R. Vincu z modelov počas vývoja a testovania novej technológie.

Na dosiahnutie optimálneho účinku technológie Activ’Air a elimovanie formaldehydu v interiéri sa odporúča na meter kubický priestoru použiť aspoň meter štvorcový sadrokartónovej dosky.

Foto: Rigips

Podobné články