Na čo si treba dávať pozor, ak ste sa rozhodli pre dlažbu v exteriéri?

03.03.2021, Dominika Kojčevová | Materiály, technológie, konštrukcie

Rána sú síce stále chladné, jar sa však už hlási. Možno aj vy teraz premýšľate o dlažbe pri svojom rodinnom dome či v záhrade. Máme pre vás užitočné rady, ako sa vyhnúť prípadným problémom pred realizáciou spevnených plôch a po nej.

Množstvo vecí si dokážeme doma zmajstrovať svojpomocne, pri výbere a uložení dlažby sa však treba radšej obrátiť na zručného odborníka s praxou. "Uloženie dlažby odporúčam zveriť špecialistovi. Ušetríte si tým množstvo času, odpadnú vám starostí a navyše dostanete aj užitočný technicko-poradenský servis," radí Marko Szőcs zo spoločnosti Austria Beton Werk (ABW).

Dlazba-ukladanie-1-X.jpg

Možno ste uvažovali nad tým, že ak sa do práce pustíte sami, bude to pre vás finančne výhodnejšie. Nie vždy je to však tak. Azda najväčšou nevýhodou svojpomocnej realizácie sú možné chyby, ktoré vám v konečnom dôsledku cenu ešte zvýšia. Taktiež sa môže stať, že výsledný efekt nebude ani zďaleka taký, ako ste si predstavovali vy či váš partner.

V záujme harmónie v rodine je istejšie spoľahnúť sa na odborníka, ktorého práca je profesionálna vo všetkých smeroch. Predovšetkým však treba mať na pamäti, že vybraná betónová dlažba bude zdobiť vašu záhradu roky, preto sa k jej realizácii treba postaviť zodpovedne.

Dlazba-ukladanie-2-X.jpg


Čo treba vedieť pred ukladaním dlažby

Musíte mať jasno v tom, na aký účel bude spevnená plocha slúžiť. Ak ste sa pustili do prípravy príjazdovej cesty, jedným z dôležitých atribútov výberu dlažby je nosnosť. V prípade, že ide o chodník, terasu či okolie bazéna, mali by ste sa zamerať na pochôdznu dlažbu s nižšou nosnosťou.

Dlazba-ukladanie-3-X.jpg   Dlazba-ukladanie-4-X.jpg

Ak je účel jasný, môžete sa pustiť do merania plochy. Dôležitým krokom je načasovanie samotnej práce - letné obdobie je v tomto prípade ideálne. Vyhnite sa dažďom a mrazom. Celková spokojnosť s používaním betónovej dlažby závisí od počiatočného plánovania, príprav a realizácie. "Stabilitu a funkčnosť budúcej dlažby zaručí kvalitný spevnený podklad, ktorý treba vyrovnať pomocou vibračnej dosky," vysvetľuje Ivan Flajšaker z firmy ABW.

"Napokon sa medzi škáry betónovej dlažby zmetie jemný kremičitý piesok. Spôsob, akým sa dlažba ukladá, sa však vždy líši od pevnosti a druhu jednotlivých podkladov. Neexistuje teda len jeden správny a jednotný návod, ako postupovať. Práve preto apelujeme na neskúsených domácich majstrov, aby sa radšej poradili s odborníkmi," dopĺňa realizátor.

Dlazba-ukladanie-5-X.jpg

Dlazba-ukladanie-6-X.jpg


Aké chyby sa najčastejšie stávajú

  • Ak zákazník nemá predchádzajúce skúsenosti s kladením exteriérovej dlažby, už pri jej preberaní od dodávateľa hrozí, že materiál neskontroluje dostatočne.
  • Hrozí tiež, že nezohľadní podložie. Pôda má na každom mieste odlišné vlastnosti a kvalitu, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje aj proces ukladania a výslednú stabilitu dlažby. Ak sa na to neprihliada, dlažba prestane byť časom funkčná.
  • Chybou býva nedostatok vrstiev, teda vytvorenie nesprávne zhutneného podložia a povrchu dlažby, čo spôsobí jej prepadanie a nerovný povrch.
  • Problémové je aj dodržiavanie odporúčanej šírky škár. Ak budú menšie, voda môže na povrchu dlažby stáť dlhšie. Ak budú väčšie, ako majú byť, dlažba nebude mať potrebnú stabilitu a môže nastať priečny posun pri zaťažení.
  • Každá dlažba má svoju jedinečnú farebnosť, no jej nesprávnym uložením vzniknú výrazné farebné odchýlky a plocha ako celok nebude konzistentná.
  • Pri neodbornej realizácii môže dôjsť k popraskaniu, poškodeniu dlažby alebo aj k vytváraniu soľných výkvetov.

Dlazba-ukladanie-7-X.jpg

Dlazba-ukladanie-8-X.jpg

Foto: Austria Beton Werk

Podobné články