V treťom kvartáli tohto roku sa začalo stavať viac bytov ako vlani

07.12.2018, SITA | Reality, nové projekty, novostavby

V treťom kvartáli tohto roku sa začalo na Slovensku stavať 5 693 bytov, čo bolo o 11,4 percenta viac ako v rovnakom období vlani. Dokončilo sa 4 354 bytov, ich počet medziročne vzrástol o 4,1 perc.

Počet rozostavaných bytov k 30. septembru 2018 dosiahol 77 371 a oproti tretiemu štvrťroku vlaňajška sa zvýšil o 2,7 perc. Vyplýva to z informácií, ktoré dnes zverejnil Štatistický úrad SR.

Dom-3-byvanie-1-X.jpg

V súkromnom sektore za júl až september t.r. začali stavať všetkých 5 693 bytov pri raste o 12,3 perc. Vo verejnom sektore sa nezačal stavať žiaden byt. Z toho počet začatých bytov v rodinných domoch stúpol o 5,2 perc. na 4 075. Na súkromný sektor pripadlo 4 309 dokončených bytov (viac o 3,9 perc.), vo verejnom sektore dokončili 45 bytov (rast o 542,9 perc.). Z toho v rodinných domoch dokončili 2 875 bytov (viac o 4,9 perc.).

Rozostavaných bolo ku koncu septembra v súkromnom sektore 76 230 bytov (rast o 3,3 perc.) a vo verejnom sektore 1 141 bytov (menej o 27 perc.). Z toho v rodinných domoch bolo rozostavaných 48 398 bytov (viac o 5,6 perc.). V treťom kvartáli ubudlo 408 bytov (menej o 1,9 perc.), z toho asanáciou 383 (viac o 4,6 perc.). V súkromnom sektore ubudlo 403 bytov (pokles o 2,9 perc.), z toho asanáciou 379 (rast o 3,8 perc.). Vo verejnom sektore ubudlo päť bytov (rast o 400 perc.), z toho asanáciou štyri (viac o 300 perc.).

"Najviac bytov bolo v treťom štvrťroku dokončených v Bratislavskom (31,4 perc.) a Trnavskom kraji (16,3 perc.), najmenej v Trenčianskom kraji (6 perc.). Počet dokončených bytov sa medziročne zvýšil vo väčšine krajov, relatívne najviac v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji. Klesol v Košickom, Trenčianskom a Prešovskom kraj," uviedol štatistický úrad. Pri najpomalšom zvýšení o 1,2 perc. bola dokončená takmer tretina bytov v Bratislavskom kraji. Rast počtu dokončených bytov bol vo všetkých krajoch okrem Košického, v ktorom ich počet klesol o 21,2 perc.

Za prvých deväť mesiacov tohto roku sa na Slovensku začala výstavba 15 240 bytov (rast o 4 perc.) – v súkromnom sektore 15 065 (viac o 4,8 perc.) a vo verejnom sektore 175 (pokles o 35,7 perc.). Z toho v rodinných domoch začali stavať 11 124 bytov (rast o 6,3 perc.). V tomto období dokončili 12 658 bytov (rast o 12,2 perc.) – v súkromnom sektore 12 593 (viac o 13 perc.) a vo verejnom sektore 65 (pokles o 53,6 perc.). Z toho v rodinných domoch sa dokončilo 8 382 bytov (viac o 8,3 perc.).

Od januára do konca septembra v SR ubudlo 1 121 bytov (menej o 0,9 perc.), z toho asanáciou 1 063 bytov (viac o 3,5 perc.). V súkromnom sektore ubudlo 1 099 bytov (menej o 2,4 perc.), z toho asanáciou 1 042 (rast o 1,9 perc.), vo verejnom sektore 22 (rast o 340 perc.), z toho asanáciou 21 (viac o 425 perc.).

V roku 2017 sa na Slovensku začalo stavať 19 930 bytov, ich počet medziročne klesol o 7 perc. Dokončilo sa 16 946 bytov, čo bolo o 8,1 perc. viac. Počet rozostavaných bytov ku koncu vlaňajška dosiahol 74 974 a medziročne vzrástol o 4,7 perc.

Ilustračné foto: ABC-bývanie.sk

Podobné články