Obnova bytového domu má najmä predĺžiť jeho životnosť

06.04.2015, Ingrid Kántorová | Rekonštrukcia bývania

Rekonštrukcia staršej obytnej budovy by mala byť komplexná, no v praxi zvykne byť postup iný. Tento článok popisuje obnovu domu v Leviciach, pri ktorej si dali vlastníci poradiť.

Mnohí vlastníci bytov to poznajú z vlastných skúseností – keď sa bytový dom rozhodne zatepľovať, očakávania obyvateľov sú veľké. Potom však príde na rad cenová ponuka a vyvstane aj veľa technických problémov, ktoré treba riešiť, a začnú sa robiť kompromisy. Výsledkom býva oklieštený projekt rekonštrukcie, ktorý nezabezpečí plánované úspory tepla a často ani neopraví konštrukčné chyby staršieho domu.

Dom-Levice-novy-X.jpg

Dom-Levice-stary-X.jpg

 Bytový dom v Leviciach na Ul. Na lúkach po komplexnej obnove (snímka hore) a pred ňou (dole)


 

Pracovná komisia bytového domu v Leviciach na Ulici Na lúkach sa nedala odradiť komplikáciami ani vyššou cenou a postupovala ako podľa učebnice. Budova postavená v roku 1967 sa po rekonštrukcii dostala na hranicu energetickej triedy A, čiže bude ročne potrebovať na prevádzku asi 63 kWh/ m² energie.

Výsledok ukážkovej obnovy je očividný aj zo snímok termovíznej kamery, ktoré sú v tomto článku nižšie. Na porovnanie, na vedľajšej ulici je rovnaký dom, ktorý urobil zateplenie systémom "len aby bolo", a rozdiel medzi únikmi tepla je z obrázkov jasný na prvý pohľad. V čom sa rekonštrukcia dôkladne zatepleného domu líši od tých ostatných?


Precízna príprava po spoločnej dohode

Prvým kľúčovým okamihom úspešného projektu bolo, že počas prípravného, schvaľovacieho a realizačného procesu ťahali vlastníci za jeden povraz. Vrátane dôchodcov, ktorí často bývajú problémovou skupinou. Ako v mnohých prípadoch aj tu majiteľov pôvodne presviedčali len o tom, aby sa urobilo zateplenie obvodového plášťa. Strecha bola zateplená už skôr, zhruba pred šiestimi rokmi.

Keď sa komisia na opravu bytovky oboznámila s technickými, ekonomickými a kvalitatívnymi atribútmi obnovy ich domu vo vzťahu k cene, vlastníci sa rozhodli zostať pri svojej pôvodnej myšlienke: uskutočniť kvalitatívne vyššiu a rozsiahlejšiu, hoci o niečo drahšiu rekonštrukciu budovy. A zamietli odporúčané lacné čiastkové riešenia, ako sa to obvykle robí.


Kvalitný projekt obnovy domu

K výbornému výsledku dopomohol aj dobre vypracovaný projekt obnovy, ktorý bol na dnešné pomery na veľmi slušnej technickej úrovni. Dôležitým bodom bol tiež časový harmonogram – vlastníci si vyhradili takmer rok času na prípravu rekonštrukcie. Veci sa nerobili "za pochodu" a pod tlakom, ako to často býva.

Pred aplikovaním zateplenia sa navyše vykonali vizuálne, zvukové a fyzické testy stavu brizolitovej omietky na rozličných miestach domu. Výsledok bol katastrofálny a bolo jasné, že odstrániť pôvodnú konštrukciu omietky je nevyhnutné. Vlastníci po celý čas využívali technické poradenstvo Slovenskej asociácie stavebných dozorov (SASDARS).

"Na Slovensku sa dnes, žiaľ, stále bagatelizuje význam technického poradenstva a činnosti stavebného dozoru od samého začiatku prípravy. Ľudia to nezriedka považujú za zbytočne vyhodené peniaze. Objavujú sa tiež 'odborníci', ktorí podceňujú komplexný rozsah obnovy bytoviek jej zúžením len na zateplenie obvodových stien na spodnej hranici hrúbok izolantov, bez dodatočnej kompletnej opravy hydroizolácie a tepelnej ochrany základových múrov suterénov," upozorňuje Ivan Pauer, prezident SASDARS.


Oprava konštrukcie pred zateplením

Z celého domu bola odstránená pôvodná, nesúdržná a zvetraná brizolitová omietka. Po jej odstránení boli zistené ďalšie skryté závažné nedostatky: prázdne vzduchové medzery 0,5 až 2 cm medzi plynosilikátovými tvárnicami takmer na 75 percentách plochy obvodového plášťa. Museli sa vyplniť tepelnoizolačnou hmotou na báze PUR. Takmer 10 perc. tvárnic sa rozpadlo a bolo ich treba vymeniť za nové.

Diagnostikoval sa stav železobetónovej konštrukcie, ktorá bola miestami narušená karbonatáciou, čiže rozkladom betónu a koróziou stužiacich armatúr, preto sa musela ošetriť sanačnými materiálmi. Na sokli sa po odstránení omietky aplikovala hydroizolačná impregnácia, tekutá hydroizolácia a napokon tepelná izolácia. Na základoch sa zistili chyby utesnenia a izolovania v mieste prienikov kanalizácie a plynových prípojok cez základový múr, ako aj poruchy zvislej hydroizolácie základov, takže aj tieto poruchy sa museli ošetriť.

"Je veľmi pravdepodobné, že takéto poruchy sa vyskytujú na väčšine budov postavených v 70. rokoch minulého storočia. Bez odstránenia poškodenej brizolitovej omietky, ktorá je veľmi zlým nosným podkladom, je reálne v nasledujúcich rokoch očakávať vážne deštruktívne poškodenie pôvodnej omietky, a to pôsobením pridaného zateplenia s hmotnosťou niekoľko desiatok ton, vplyvom sústavného účinku gravitačnej sily, ktorá sa veľmi často podceňuje," vystríha I. Pauer.

Dom-termo-1-X.jpg

Dom-termo-2-X.jpg

Dom-termo-3-X.jpg

 Termovízna snímka bytového domu v Leviciach na Ul. Na lúkach. Zateplenie 12 cm minerálna vlna, na dome bola urobená kompletná obnova s tepelnou izoláciou, celého základového pásu, stropu suterénu, obvodových stien, výmeny okien rovnakej kvality a typu a vstupných dverí, tepelná izolácia strechy. Je na hrane pasívneho domu. Povrchová teplota stien -0,4 °C (termovízna snímka hore). Bytový dom v Leviciach pred obnovou, má údajne energetickú kategóriu G/F. Povrchová teplota stien +3,3 °C (termovízna snímka uprostred). Na poslednom termovíznom obrázku je rovnaký dom v Leviciach na vedľajšej ulici. Zateplenie 10 cm polystyrén. Majú zateplené len obvodové steny, strechu, vymenené vstupné dvere a vymenené okná rozličného druhu a kvality. Povrchová teplota stien +1,6 °C. Za povšimnutie stoja úniky tepla okolo okien a najmä v ich hornej časti – chybné zateplenie okolo okien a vyššia priepustnosť tepla skiel a rámov okien. Polystyrén vzbudzuje pochybnosť, či je to EPS. Tento dom sa nedostane do triedy B už len pre okná. Merania všetkých domov boli v rozsahu jednej polhodiny, v rovnakej časti mesta pri teplote pri teplote vzduchu -1,5 °C.


 

Naozaj komplexná izolácia

Zateplenie sa urobilo štandardne tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hrubej 12 cm. Na ňu sa aplikovali štandardné vrstvy kvalitnej omietky a kompletne sa minerálnou vlnou s hrúbkou 10 cm zateplil strop v celom suteréne. Lodžie sa takisto zbavili omietok, všetkých vrstiev podlahy aj zábradlia a zateplili sa, všetko striktne podľa pravidiel ETICS a technologických postupov výrobcu.

Vymenili sa okná v celom dome, ventilačné komíny, osvetlenie spoločných priestorov, uzemnenie domu a elektrické rozvody v pivniciach. Postavili sa nové komíny, zrekonštruovalo vstupné schodisko, podlahy v pivniciach a nainštaloval sa nový elektronický vstupný a komunikačný systém. Odborníci potvrdzujú, že všetky tieto opatrenia majú veľký význam na predĺženie pôvodnej projektovanej životnosti pri zachovaní uspokojivého stavu budovy, ale aj pre kvalitu bývania.


Komfort na celé desaťročia

"Správna obnova staršieho domu má zahŕňať riešenie všetkých nedostatkov spôsobených vysokým vekom budovy. Každý prvok konštrukcie môže spôsobovať tepelné mosty a následne poškodenie stavebnej konštrukcie domu, čo potom strpčuje obyvateľom život. Dôležitý je aj tepelnoizolačný materiál. Pri použití minerálnej vlny získajú pri zvýšení investície približne o 20 perc. komfortnú teplotu interiéru, zdravé ovzdušie, zvukovú izoláciu aj ochranu proti požiaru. Kvalitným zateplením si zaručujeme nielen nižšie účty za energie, ale aj komfort bývania na celé desaťročia," pripomína Miroslav Zliechovec, produktový manažér spoločnosti Knauf Insulation, Nová Baňa.

Medzi vlastníkmi bytov a aj časťou správcov stále pretrváva názor, že obnova bytového domu sa vykonáva najmä kvôli úspore tepelnej energie. "Je to obrovský omyl! Zateplenie a úspory nákladov na tepelnú energiu sú sekundárnym efektom. Cieľom každej obnovy musí byť predĺženie komplexnej technickej životnosti bytového domu. Ten ju má zäčša už sebou," dodáva I. Pauer.

Certifikat-X.jpg

Foto: SASDARS

Podobné články