Obnova historických fasád nemusí byť pre vlastníkov záťaž

12.03.2014, ABC-bývanie.sk | Rekonštrukcia bývania

Bytové domy z 50. rokov minulého storočia sa často ozdobovali detailami v štýle socialistického realizmu. Na fasáde mávajú tieto budovy reliéfne prvky, napríklad rímsy, balustrády, arkády či rozety.

Dom-F-Madvu-7-X.jpgRekonštrukcia domov s týmito historickými, členitými fasádami je oproti klasickým panelovým stavbám komplikovanejšia a finančne náročnejšia. Mnohých vlastníkov bytov v budovách postavených v takomto štýle to odrádza od celkovej obnovy, ktorá by zefektívnila prevádzku domu. Pritom energetická náročnosť týchto stavieb zvykne byť aj dvojnásobne vyššia, ako je to pri iných bytových domoch.

Keby vlastníci bytov v týchto domoch pre vyššiu cenu upustili od zachovania špecifických prvkov, ktoré sú pre túto architektúru typické, získali by sme síce čisté a farebné ulice, no celkom by sa vytratil ich pôvodný výraz. SORELA, ako sa tento štýl skrátene nazýva, priniesla pritom neraz originálne stavby.

Príkladné riešenie ponúka Združenie pre propagáciu obnovy bytových domov so sídlom v Trenčíne, ktorému sa v spolupráci s ďalšími subjektmi podarilo zrekonštruovať bytový dom v štýle SORELA v Prievidzi na Ulici Františka Madvu.


Rekonštrukcia bytovky so zľavou

Svoj návod chcú teraz predostrieť aj ďalším obyvateľom v Handlovej, Prievidzi a Novej Dubnici, kde je približne 120 bytových domov, ktorých sa podobná obnova týka. Navrhujú finančnú pomoc pri zvýšených nákladoch obnovy, ktoré sú spôsobené komplikovanou prácou na zachovaní reliéfnych prvkov.

"Vlastníkom takýchto bytov ponúkame možnosť využiť 7-percentnú zľavu z celkovej ceny obnovy, ktorá zvýšenie nákladov plne vykompenzuje. Z nej 2,5 percenta poskytuje stavebná firma E-RAN Slovakia na všetky práce, rovnakú zľavu dáva spoločnosť BASF na materiály a 2 perc. zľaví aj Prvá stavebná sporiteľňa (PSS) pri poskytnutom úvere. Pri 200-tisícovej obnove dosahuje úspora až 14-tis. eur, čo rozhodne nie je zanedbateľné," hovorí Katarína Niňajová, riaditeľka úseku sporenia a úverov právnických osôb PSS.


Semináre k obnove domov v štýle SORELA

Viac o tejto problematike, konkrétnych možnostiach a riešeniach sa možno dozvedieť na seminároch k pripravovanému programu SORELA. Stretnutia by mohli zaujať najmä predsedov spoločenstiev a zástupcov vlastníkov bytov, účasť na nich je bezplatná.

• 13. marca 2014 o 17.00 h – Handlová, Nám. baníkov 3, Mestský úrad, veľká zasadačka
• 18. marca 2014 o 17.00 h – Prievidza, Ul. F. Madvu, Kultúrne a spoločenské stredisko
• 9. apríla 2014 o 17.00 h – Nová Dubnica, Sady Cyrila a Metoda, Kultúrna beseda

Záujemcovia o účasť na seminári sa môžu prihlásiť
• písomne na adrese Združenia pre propagáciu obnovy bytových domov, Rozmarínová ul. 4, 911 01 Trenčín
e-mailom na adrese info@propagacia-obnovy.sk
• telefonicky na čísle 0915 777 570

Foto: E-RAN Slovakia

Podobné články