RenovActive: začína sa ukážková renovácia rodinného domu v Šali

20.05.2018, Eva Fačková | Rekonštrukcia bývania

So svojím bývaním nie je spokojný jeden Slovák zo šiestich. Projekt RenovActive a rodina Hučkovcov ukážu, ako to zmeniť. Výsledkom rekonštrukcie starého rodinného domu bude moderné a zdravé bývanie.

Hučkovci zo Šale zdedili po starých rodičoch dom tzv. štvorcového typu zo 70. rokov minulého storočia. Dlhšie zvažovali, ako začať s jeho rekonštrukciou. "Odjakživa bolo naším snom bývať v rodinnom dome s nízkou spotrebou energií a s veľkou záhradou, kde by sme sa mohli venovať záhradkárčeniu a pestovaniu plodín," hovorí Jozef Hučko.

Zareagovali preto na výzvu spoločnosti Velux a stali sa ambasádormi rekonštrukcie v aktívnom štandarde RenovActive Slovensko. Tento projekt má Slovákov inšpirovať, ako môžu svoj dom zrenovovať finančne optimálne a zmeniť ho na objekt v aktívnom štandarde. Ten upraví jeho parametre v troch hlavných kategóriách: kvalita bývania, vplyv na životné prostredie a náklady na prevádzku.

Dom v aktívnom štandarde je energeticky efektívny a prináša svojim obyvateľom maximálny komfort a zdravé vnútorné prostredie. Iniciátorom projektu RenovActive Slovensko je spoločnosť Velux, ktorá sa na celosvetovej úrovni angažuje v znižovaní energetickej náročnosti budov.

Sala-Velux-1-X.jpg

Sala-Velux-3-X.jpg

 Vizualizácia podoby rodinného domu Hučkovcov v Šali po renovácii (hore) a terajší vzhľad stavby


 

Prečo si Velux vybral Slovensko

Výber Slovenska ako krajiny na uskutočnenie projektu RenovActive nebol náhodný. Medzinárodná štúdia Healthy Home Barometer 2017 ukázala, že jeden obyvateľ SR zo šiestich nie je spokojný so svojím bývaním. Slovákov trápia nedostatočné svetelné podmienky či nadmerná vlhkosť spôsobujúca plesne, až 21 percent domácností v SR nie je ekonomicky schopných vykúriť dom alebo byt na komfortnú teplotu.

Nedostatočné je aj tempo renovačného procesu na Slovensku. V SR je podľa dostupných štatistík 800-tisíc rodinných domov, z ktorých je zrenovovaných len 35 perc. Projekt RenovActive Slovensko má ambíciu prispieť k naštartovaniu renovačných procesov i v SR.

Záujem o hypotéky svedčí o tom, že Slováci chcú bývať v novom. Iniciatíva Veluxu preto pripomína, že zmysluplne možno využiť aj existujúci bytový fond. Podľa odborníkov je najväčším problémom rekonštrukcií skôr to, že ľudia nevedia, kde začať.

"Rodinný dom, v akom bývajú Hučkovci, možno nájsť takmer v každej slovenskej obci. Vzorová renovácia má majiteľom rodinných domov ukázať, že zdravé a príjemné vnútorné prostredie pre modernú rodinu možno získať za rozumné peniaze a bez dramatických stavebných zásahov," vysvetľuje Klára Bukolská, architektka z firmy Velux.

Sala-Velux-4-X.jpg

Sala-Velux-5-X.jpg

 Vizualizácia jednej z miestností na prízemí po rekonštrukcii (hore) a terajší stav


 

Malé zmeny pre veľký efekt

Hučkovci vidia v renovácii svojho domu možnosť žiť naplno v súlade so svojím životným štýlom. Návrh budúceho vzhľadu stavby ich nadchol. "Z vizualizácií sme nadšení, návrh rekonštrukcie sa nám veľmi páči. Veríme že náš dom bude úspešne reprezentovať projekt RenovActive," teší sa rodina Hučkovcov, do ktorej pred pár dňami pribudol malý Danielko.
Návrh rekonštrukcie vzišiel z architektonickej výzvy, do ktorej sa zapojili viaceré slovenské architektonické ateliéry. Architekti predstavili svoju predstavu o opakovateľnej, cenovo dostupnej renovácii typického rodinného domu do aktívneho štandardu.

Návrhy posudzovala odborná komisia z hľadiska splnenia kritérií aktívneho domu, cenovej dostupnosti rekonštrukcie a jej opakovateľnosti kdekoľvek na Slovensku.

Ukážkovú rekonštrukciu typického štvorcového rodinného domu v aktívnom štandarde podľa odbornej komisie najlepšie navrhla kancelária Ddak, Doršic Doršicová. "Najväčšou výzvou bolo zachovať súčasný výraz domu. Z hľadiska zvýšenia kvality vnútorného prostredia však neboli potrebné zložité stavebné úpravy. Veľké zmeny možno na každej stavbe docieliť len malou úpravou," hovorí architekt Martin Doršic.

Sala-Velux-6-X.jpg

Sala-Velux-7-X.jpg

 Vizualizácia podkrovia po renovácii (hore) a terajší stav


 

Stavebné práce sa začnú tento rok

Projekt RenovActive aktuálne čaká na stavebné povolenie, rekonštrukcia by sa mala začať v priebehu roku 2018. Po dokončení stavebných prác a nasťahovaní rodiny budú v spolupráci s Katedrou technických zariadení budov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prebiehať merania kľúčových parametrov, aby sa overila funkčnosť prevádzky renovovaného domu.

Postupne bude komunikovaný priebeh jednotlivých fáz výstavby, pričom budú vysvetlené aj princípy rekonštrukcie v aktívnom štandarde. Postup projektu RenovActive možno sledovať aj na Facebooku.


O projekte RenovActive

Koncept opakovateľnej cenovo dostupnej renovácie budov do aktívneho štandardu s názvom RenovActive je odpoveďou Veluxu na problémy, ktoré vyplývajú zo starnutia bytového fondu v Európe. Projektom RenovActive sa spoločnosť rozhodla aktívne podporiť urýchlenie renovačných procesov v Európe.

Pilotný projekt úspešne realizovala symbolicky v belgickom Bruseli – meste, kde sa koncentruje tvorba európskej legislatívy. Primárnym cieľom bolo dokázať finančnú realizovateľnosť rekonštrukcie aktívneho domu v kontexte európskeho sociálneho bývania.

Foto: Martin Matula

Vizualizácie: Ddak

Podobné články