Čo je príčinou plesní v zateplenom dome?

25.02.2012, ABC-bývanie.sk | Úsporné bývanie, energie

V zateplenom dome sa po prvej vykurovacej sezóne môžu objaviť plesne. Spôsoby, ako sa ich zbaviť, sú, treba však poznať príčinu ich vzniku, hovorí Miroslav Zliechovec zo spoločnosti Knauf Insulation.

Plesne v interiéri sa tvoria na rozličných častiach budovy a spôsobuje ich nadmerná vlhkosť, ale napríklad aj nesprávna montáž tepelnej izolácie či výber nevhodných materiálov.

"Pri zisťovaní pôvodu vlhkosti a následných plesní treba preskúmať detaily zateplenia. Jednou z možných príčin býva zatečená vlhkosť, ktorá sa dostala až pod zatepľovací systém," uvádza M. Zliechovec pre agentúru TASR. Ďalším dôvodom môže byť podľa neho skondenzovaná vlhkosť na vnútorných stenách v miestach tepelných mostov.

Tepelné mosty môžu vznikať nedôsledným riešením detailov pri stropoch, nadokenných prekladoch a podobne. Ak sa objavia, s reklamáciou sa treba obrátiť na zhotoviteľa stavby alebo realizátora takejto rekonštrukcie.


► Čo je to tepelný most
Tepelný most je miesto v stavebnej konštrukcii, kde dochádza k väčším tepelným tokom ako v jeho bezprostrednom okolí. Tepelné mosty sa prejavujú chladnejším miestom v interiéri, príp. teplejším miestom v exteriéri. Prerušený tepelný most je časť konštrukcie, kde sa medzi interiérový a exteriérový materiál inštaluje izolačná vložka.Problémy môže spôsobovať aj to, ak sa pred rekonštrukciou neodstránili systémové poruchy budovy. Do stien sa tak mohla dostať vlhkosť. Tu pomôžu sanačné metódy. Nadmerná vlhkosť muriva býva niekedy problémom aj pri novostavbách, ktoré sa stavali za vlhkého počasia a príliš rýchlo ich odovzdali do používania, pokračuje TASR. Riešením je dokonalé vysušenie stavby, intenzívne vetranie a prípadne i nasadenie odvlhčovača vzduchu.

Zrážanie vodnej pary na stenách v interiéri môže byť zapríčinené aj ich nízkou povrchovou teplotou. Stáva sa to v objektoch, ktoré sú síce zateplené, ale vrstva tepelnej izolácie je príliš tenká a nepostačuje na dosiahnutie optimálnej tepelnej pohody v budove.

"Na hrúbke a druhu tepelnej izolácie sa šetriť neoplatí. Najväčšiu časť rozpočtu obnovy domu tvoria fixné náklady súvisiace so stavebnými a lešenárskymi prácami, takže vyššia cena za hrubší izolačný materiál celkové výdavky výrazne neovplyvní. Tieto údaje však musí projektant individuálne navrhnúť pre každý konkrétny dom," pripomína M. Zliechovec.

Upozorňuje, že ak sa tieto parametre izolačnej vrstvy podcenia, očakávané úspory energií sa nedostavia, obvodové múry zostanú príliš chladné a bude sa na nich zrážať vzdušná vlhkosť a tvoriť ložiská plesní. Riešením tohto problému je nastavenie kúrenia na dostatočne vysokú teplotu a dôkladné vetranie, aspoň dvakrát denne po 10 až 15 minút.

Ideálne je tiež podľa M. Zliechovca nainštalovať vetrací systém so spätným získavaním tepla z odvádzaného vzduchu. Keby tieto opatrenia nepomohli, odporúča pouvažovať nad reklamáciou zatepľovacích prác a adresovať ju zhotoviteľovi stavby, čiže realizačnej stavebnej firme, dodáva TASR.

Podobné články