Tretie kolo dotácií na OZE sa blíži. Ako sa naň zodpovedne pripraviť?

20.06.2016, SITA | Úsporné bývanie, energie

Domácnosti túžiace po štátnej podpore na nákup a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií (OZE) by sa mali na tretie kolo prideľovania poukážok pripraviť starostlivo a zodpovedne.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá zastrešuje projekt Zelená domácnostiam, upozorňuje, že ešte pred samotným vyhlásením tretieho kola by už mali domácnosti svoje plány konzultovať so zhotoviteľom. "Skúsenosti z predchádzajúcich kôl jednoznačne ukazujú, že nestačí len poukážku získať, ale rozhodujúca je príprava pred podaním žiadosti. Dôvodov, pre ktoré domácnosti už vydané poukážky nevyužili, bolo viac, ale vo väčšine prípadov sa dalo chybám predísť ešte pred podaním žiadosti," pripomína SIEA.

4b-Duplex-house-1-X.jpg

Podľa agentúry časť chýb počas prvých dvoch kôl prideľovania poukážok súvisela s tým, že si domácnosti neprečítali podmienky projektu ani ďalšie užitočné odporúčania, napríklad postup pri využívaní podpory či jednoduchý manuál k podávaniu žiadosti.

"Pravdepodobnosť, že žiadosť bude správne vyplnená a poukážka bude môcť byť využitá, sa zásadne zvýši, ak budú domácnosti vopred úzko spolupracovať so zhotoviteľmi. Tých je aktuálne vyše 800, pričom skúsenosť s inštaláciou zariadení v rámci projektu a s podaním žiadosti o preplatenie poukážky má už vyše 360 z nich," poznamenáva SIEA.

Tretie kolo projektu, v ktorom sa budú vydávať poukážky s trojmesačnou platnosťou len pre domácnosti z mimobratislavských krajov, plánuje SIEA vyhlásiť v najbližších dňoch. Po prvých dvoch kolách SIEA eviduje 3 071 žiadostí o preplatenie poukážok k zariadeniam, ktoré domácnosti už využívajú.

"Koľko poukážok v hodnote vyše 6,8 milióna eur bude aj preplatených, vyplynie z posúdenia žiadostí. To bude ukončené v najbližších týždňoch, pretože veľká časť žiadostí bola doručená tesne pred skončením kôl," dodáva SIEA. Zatiaľ je preplatených vyše 1 500 poukážok za 3,2 mil. eur.

Príspevok na inštaláciu slnečných kolektorov, fotovoltických panelov, tepelných čerpadiel či kotlov na biomasu pokrýva v priemere 30 a maximálne 50 percent z celkových oprávnených výdavkov na systém. Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení obnoviteľných zdrojov bude na úrovni pôvodných 115 mil. eur. Z európskych zdrojov pôjde z Operačného programu Kvalita životného prostredia 100 mil. eur, zvyšok sa vykryje zo štátneho rozpočtu. Podpora inštalácie zariadení bude možná do konca roku 2020 alebo do vyčerpania prostriedkov.

Foto: Megapixl

Podobné články