V špeciálnom kole pre dotácie na malé OZE štát rozdá 4 mil. eur

21.05.2018, SITA | Úsporné bývanie, energie

Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravuje na tento mesiac pre slovenské domácnosti špeciálne kolo prideľovania dotácií na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií (OZE).

Ešte tento mesiac – 22. mája, sa budú môcť domácnosti uchádzať o poukážky na kotol na biomasu alebo na tepelné čerpadlo. "V špeciálnom kole určenom pre mimobratislavské regióny budú k dispozícii 4 milióny eur," hovorí riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Svetlana Gavorová.

Tepelne-cerpadlo-Viessmann-1-X.jpg

 Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda je vhodné aj na dodatočné zabudovanie do už zmodernizovaných vykurovacích systémov


 

Dotáciu môže žískať 1 600 domácnosti

Podľa odhadov energetickej agentúry by v tomto kole mohlo dotáciu získať 1 600 domácnosti. "Pre špeciálne kolo sme tento rok vyčlenili najvyššiu alokáciu. Suma je dostatočne vysoká, aby boli v tomto termíne uspokojení všetci záujemcovia. Treba si len včas a dôsledne vybrať vhodné zariadenie a dohodnúť sa vopred so zhotoviteľom, aby bol schopný zariadenie do troch mesiacov nainštalovať, uviesť do prevádzky a požiadať o preplatenie poukážky," vysvetľuje S. Gavorová.

Špeciálne kolo má podľa SIEA pomôcť predovšetkým tým záujemcom, ktorí si chcú pred ďalšou vykurovacou sezónou zabezpečiť teplo ekologickým spôsobom. Kolo vyhlásia 22. mája od 15:00 h. "Aby sme vyšli v ústrety čo najväčšiemu počtu domácností, ktoré chcú požiadať o poukážku, predĺži sa trvanie kola na 72 hodín," pokračuje S. Gavorová. Kolo tak bude uzatvorené najneskôr po uplynutí tejto lehoty, príp. skôr, po prekročení vyčlenenej alokácie o 10 percent.


Kde sú dobré čerpadlá a kde zasa kotly

Investícia do tepelného čerpadla je zaujímavá najmä v lokalitách, kde nie je plynofikácia a majitelia sú odkázaní na elektrinu. "Vďaka čerpadlám môžu pri vhodnom návrhu ušetriť až dve tretiny nákladov na teplo. Tepelné čerpadlo získava energiu zadarmo zo vzduchu, vody či zeme. Investičné náklady sú síce vyššie, ale vďaka príspevku ich môžu domácnosti znížiť až o 3 700 eur na inštaláciu," poznamenáva S. Gavorová.

Kotly na biomasu sú riešením pre tých, ktorým pri zabezpečovaní tepla záleží na čo najnižších investičných a prevádzkových nákladoch. "Podmienkou, samozrejme, je, aby mali v blízkosti cenovo dostupné palivo, teda drevo, pelety alebo štiepku. Kotly na biomasu sú ideálne predovšetkým v obciach, kde chýba plynofikácia a dodnes sa tam vykuruje prevažne uhlím," uvádza S. Gavorová. Maximálna výška poukážky na kotol na biomasu v rodinnom dome je 1 500 eur. Finančný príspevok na kotol na biomasu dostanú len tie domácnosti, ktoré ním nahradia zariadenie na fosílne palivá.

Tepelne-cerpadlo-Daikin-1-X.jpg


Prvú časť projektu skončia v tomto roku

Projekt Zelená domácnostiam je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je využiť vyčlenených 45 mil. eur tak, aby sa na Slovensku čo najviac zvýšil inštalovaný výkon zariadení na využívanie OZE v domácnostiach. Do decembra 2018, keď sa pilotný projekt skončí, by malo v slovenských domácnostiach pribudnúť ešte 5 600 podporených zariadení.

"Ak zostanú po prvom polroku voľné finančné prostriedky po nevyužitých poukážkach, vyhlásime kolá pre zariadenia na výrobu tepla aj v letnom období. V druhom polroku je však zámer najmä dokončovať inštalácie, aby mohli byť na jeseň preplatené posledné poukážky," dopĺňa S. Gavorová.

Od decembra 2015, keď sa projekt na Slovensku začal, využilo poukážky za 27,5 mil. eur vyše 12,5-tisíca domácností. SIEA sa aktuálne pripravuje pokračovanie projektu od roku 2019.

Ilustračné foto: Viessmann, Daikin

Podobné články