Správne osvetlenie, ventilácia a akustika v "zdravej budove"

02.10.2019, Hana Ovesná | Budovy

Slovenská rada pre zelené budovy (Slovak Green Building Council, SKGBC) pokračuje v podujatiach v rámci Týždňa zelených budov. Dnes odborníci diskutovali na tému Zdravé budovy – akustika, svetlo a ventilácia.

Slnko, voda a vzduch sú základom všetkého živého na Zemi. Je preto dôležité vytvárať také vnútorné prostredie, aby bolo vhodné pre ľudí a zároveň šetrné k prírode. Obloha a slnko sú zdroje denného osvetlenia. "Je žiaduce, ba priam nutné, aby sa budovy stavali tak, aby v nich bolo dostatok vonkajšieho osvetlenia. Ľudia v nich by mali vidieť značnú časť oblohy počas celého roku, takéto prostredie je pre nich vhodné, aby podali stopercentný výkon," vysvetľuje Stanislav Darula z Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied.

58b-shutterstock_670152970-1-X.jpg

Ľudia podľa neho citlivo vnímajú, či je interiér dobre vetraný a dostatočne osvetlený denným svetlom. Práve to ovplyvňuje ich zdravie, reguluje ľudské biorytmy, zlepšuje imunitný systém organizmu a podporuje činnosť vnútorných orgánov. "Denné svetlo zvyšuje produktivitu práce, znižuje únavu, dokonca znižuje spotrebu energií, keďže nie je potrebné zapínať umelé osvetlenie. A čo je veľmi dôležité, znižuje uhlíkovú stopu," poznamenáva S. Darula.


Osvetlenie a certifikačný systém WELL

Tému inteligentného osvetlenia a certifikačného systému budov WELL priblížil diskutujúcim a odbornej verejnosti Alan Jackson zo spoločnosti Helvar. "Administratívne budovy s inteligentným systémom osvetlenia, robia pracovisko pohodlnejším, produktívnejším a zdravším miestom pre život," konštatoval A. Jackson. Zdravé vnútorné prostredie s dostatočnou ventiláciou, vhodnou akustikou, kvalitným osvetlením podľa neho zvyšuje produktivitu práce, koncentráciu aj kreativitu, znižuje chorobnosť a dokonca potláča aj fluktuáciu zamestnancov.

Po milióny rokov sa ľudia riadili Slnkom, pripomína A. Jackson. "Je dôležité, aby sme v maximálnej miere podporovali využitie prirodzeného svetla v budovách. Umelé, čiže pevné osvetlenie na pracovisku, v kancelárii, škole, nemocnici alebo kdekoľvek inde nie je prirodzené," zdôraznil A. Jackson. Riešením je podľa neho funkcia Svetlo v čase, ktorá prirodzené osvetlenie napodobňuje zmenou teploty a intenzity farby svetla pomocou senzorov.

"Teplé osvetlenie s nižšou intenzitou vytvorí upokojujúce prostredie. Chladné biele svetlo s vysokou intenzitou v určitých častiach dňa, napríklad ráno alebo po obede, zvýši produktivitu pracovníkov," tvrdí A. Jackson a dodáva, že schopnosť jednoducho nastaviť každé svetlo alebo skupinu svietidiel na správnu intenzitu a farebnú teplotu kedykoľvek v noci alebo cez deň v budove bude pozitívne vplývať na každého, kto v nej trávi čas.


Najvhodnejšie je nútené rovnotlakové vetranie

O význame kvality vnútorného vzduchu hovoril Igor Rozemberg z firmy Elektrodesign ventilátory SK. "Kvalita vzduchu v budovách, kde ľudia trávia veľkú časť dňa a noci, musí byť taká, aby to nijako neohrozilo ich zdravie ani pohodlie," myslí si I. Rozemberg. Riešenie vidí vo využití efektívnejších a ekologických zdrojov energie na vykurovanie, v znižovaní tepelných strát zateplením budov či v zamedzení úniku tepla netesnosťami konštrukcií.

"Vzduchotesná budova bez prirodzeného prevetrania a infiltrácie má za následok kumulovanie škodlivín v ovzduší, vytváranie plesní a zhoršovanie kvality konštrukcií," povedal I. Rozemberg.

Upozornil, že pri relatívnej vlhkosti pod 30 percent hrozí podráždenie dýchacích ciest, zvyšuje sa prašnosť, vnútorná klíma je extrémne suchá, narastá nebezpečenstvo infekcií. Pri vlhkosti nad 60 perc. sa vlhkosť zasa zráža na studených miestach, vznikajú plesne, vzduch je zatuchnutý, hrozí poškodenie stavieb. Aby sa v tepelne izolovaných a utesnených budovách dosiahli optimálne podmienky vnútornej mikroklímy, treba vetrať.

"Na druhej strane, voľné vetranie oknami spôsobuje hluk, prievan, zvyšujú sa náklady na vykurovanie, do miestností vnikajú pele, prach, plyny a chemické výpary," uviedol ďalej. Podľa I. Rozemberga, je najvhodnejším riešením nútené rovnotlakové vetranie, ktoré pozostáva z prívodu, z odvádzania a z úpravy vzduchu a jeho výmeny. "Výhodou je nepretržitá výmena vzduchu bez potreby zásahu užívateľa, rovnomerné prevetranie celého priestoru, nízka hladina hluku a čo je nemenej dôležité, šetrenie nákladov na vykurovanie," dopĺňa I. Rozemberg.


Optimálny akustický komfort

Popri zlom osvetlení a ovzduší v budovách negatívne vplýva na zamestnancov aj hluk a zlá priestorová akustika. "Neustály rušivý vplyv hluku z okolia ohrozuje zdravie, psychickú pohodu a môže viesť k neurózam a ochoreniam kardiovaskulárneho systému," uviedol Lukáš Zelem zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Hluk má podľa neho vplyv aj na vnímanie chutí, môže potlačiť kulinársky zážitok, zmeniť vnímanie chuťových vlastností, dokonca viesť k vyššej konzumácii alkoholu. Na zvukovú pohodu v priestore sa však pri výstavbe budov podľa neho zabúda.

"Optimálny akustický komfort v interiéri sa dosiahne vtedy, keď ho človek, ktorý sa priestore zdržiava, vlastne ani nevníma. Na akustiku sa však v prvotných plánoch výstavby zabúda a problém sa rieši až vtedy, keď je hmatateľný," konštatoval L. Zelem. Riešenie vidí v použití stavebných materiálov, ktoré majú nadpriemerné zvukovoizolačné vlastnosti. Použitie akustických priečok by podľa neho malo byť samozrejmosťou.

Budúci rok bude SKGBC pokračovať vo vzdelávacom cykle Zdravé budovy s ďalším parametrami, ako je kvalita vody, bezpečnosť, vlhkosť, prach a škodcovia, zdravé teplo podľa štúdie School of public health, Harvard, 2018.

Autorka je výkonnou riaditeľkou SKGBC

Ilustračné foto: Shutterstock

Podobné články