Štát je odhodlaný podporovať aj nízkoenergetické a pasívne domy

12.05.2011, SITA | Budovy

Slovensko by malo úspornými opatreniami počas troch rokov ušetriť energie v objeme 8,5-tisíca terajoulov (TJ). Viac podpory chce štát venovať i nízkoenergetickým a pasívnym budovám.

Ako vyplýva z návrhu druhého akčného plánu energetickej efektívnosti, ktorý schválila vláda SR, počas deväťročného obdobia (2008-2016), po očistení od vplyvu spoločností podieľajúcich sa na obchodovaní s emisnými kvótami skleníkových plynov, by malo Slovensko usporiť energie v celkovom objeme 28-tis. TJ. V rokoch 2011 až 2013 budú úsporné opatrenia zamerané najmä na budovy, verejný sektor a priemysel.

V súčasnosti približne 80 percent z využívaných budov sú staršie objekty, kde hlavným úsporným opatrením je zlepšenie tepelno-technických vlastností a zvýšenie energetickej účinnosti technických zariadení budov.

Nové opatrenia na podporu nových budov budú podľa akčného plánu zamerané najmä na podporu výstavby nízkoenergetických a pasívnych domov. Plánovaná výška úspor v tomto sektore je 1,8-tis. TJ.

Jednou z hlavných úloh vo verejnom sektore bude aj obnova objektov, a to budov verejnej správy. Celkovo by sa tu mali usporiť energie v objeme 2,3-tis. TJ. V priemysle by sa mala počas troch rokov naďalej znižovať energetická náročnosť pri výrobe, usporiť by sa malo takmer 2,5-tis. TJ.

Druhý akčný plán energetickej efektívnosti počíta s úsporou energií aj pri spotrebičoch a v sektore dopravy. Pri spotrebičoch sa očakáva pokračovanie v obmene bielej techniky, čo by malo priniesť úsporu energií takmer tisíc terajoulov.

V sektore dopravy by sa malo naďalej dbať na znižovanie spotreby energie na dopravu tovarov a osôb. V tomto sektore sa očakáva úspora energií na úrovni 950 TJ.
Slovensko podľa ministerstva hospodárstva, ktoré druhý plán vypracovalo, splnilo ciele prvého akčného plánu energetickej efektívnosti. Ten trval v rokoch 2008 až 2010, pričom sa dosiahla úspora energií v objeme 3,7-tis. TJ.

"Keďže boli splnené obe podmienky preukázania úspor podľa európskej smernice, možno konštatovať, že SR splnila strednodobý cieľ úspor energie na roky 2008 až 2010," konštatuje rezort hospodárstva.

Pri dosiahnutí cieľa sa celkovo počas prvého akčného plánu investovalo okolo 3,3 miliardy eur, čo predstavuje 80 perc. z plánovaných finančných prostriedkov. Ďalšie peniaze vo výške 500 miliónov eur, vyčíslené v prvom akčnom pláne, sú použité na projekty, ktorých úspory sa budú realizovať až po roku 2010.

Podobné články