Vnútorné prostredie budovy ovplyvňuje zdravie a výkon ľudí

16.07.2014, Václav Michalčík | Budovy

Nerovnomerné vykurovanie priestorov, vysoká hlučnosť, zlé prirodzené a umelé osvetlenie a najmä nevhodný klimatizačný systém, to všetko môže viesť k pracovnej nepohode a ohrozeniu zdravia.

Kancelársky priestor v budove BBC 1 PlusTepelno-vlhkostná mikroklíma najlepšie hovorí o kvalite vnútorného prostredia. Dôsledkami zlého prostredia v budove sú infekcie dýchacích a močových ciest, rozvoj alergických ochorení (alergickej nádchy, astmy, ekzémov) a zvýšená chorobnosť vôbec. To všetko sa potom prejavuje únavou, bolesťami hlavy, hrdla a krčných lymfatických uzlín.

Podmienky pre vnútorné prostredie budov stanovuje Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia č. 355/2007. Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje budovu určenú pre verejnosť, je povinná zabezpečiť kvalitu vnútorného ovzdušia budovy tak, aby nepredstavovalo riziko v dôsledku prítomnosti fyzikálnych, chemických, biologických a iných zdraviu škodlivých faktorov.

Podrobnosti a konkrétne požiadavky na vnútorné prostredie budov uvádza zasa vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008. Optimálne a prípustné podmienky tepelno-vlhkostnej mikroklímy sa určujú v závislosti od oblečenia ľudí, od celkovej tepelnej produkcie ich organizmu podľa tried činností (administratívne práce sú zaradené do triedy činnosti 1a).

 

Optimálne a prípustné podmienky tepelno-vlhkostnej mikroklímy pre teplé obdobie roku. Modrou farbou sú zvýraznené parametre mikroklimatických požiadaviek pre administratívne činnosti.

Optimálne a prípustné hodnoty mikroklímy 


Plesne útočia

Optimálne mikroklimatické predpoklady má vytvoriť stavebné riešenie budovy. Tam, kde to už nie je možné, treba tieto podmienky zabezpečiť technickým zariadením, napríklad klimatizáciou. O jej chod sa však treba pravidelne starať. V dôsledku nedostatočnej kontroly klimatizačných jednotiek sa totiž v kanceláriách môžu šíriť plesne.

"Biologické škodliviny vznikajú pri vhodnej kombinácií vlhkosti (pre plesne viac ako 70 percent relatívnej vlhkosti), teploty a dostatku živín. Ich nárast býva spôsobený nielen konštrukčno-stavebnými chybami, spôsobujúcimi zatekanie, a nesprávnou izoláciou, ale aj nesprávnou údržbou priestorov a nedostatočným vetraním," uvádza Oľga Miklánková z odboru hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Relatívna vlhkosť by sa mala pohybovať pod 50 perc., v ideálnom prípade medzi 40 až 50 perc. Tepelná izolácia fasád, používanie parozábran a nepriedušných plastových okien znižujú celkovú priedušnosť stien. Tým blokujú prirodzené vetranie, v dôsledku čoho dochádza k zvyšovaniu obsahu splodín dýchania, počtu mikroorganizmov a zvyšuje sa vlhkosť prostredia.


Zdravotné komplikácie

K najčastejším zdravotným problémom súvisiacim s nevhodným vnútorným prostredím budov, najmä v prípade citlivých a alergických osôb, patria bolesti hlavy, únava, dráždenie očí, nosa a hrdla.

V tejto súvislosti sa hovorí o syndróme chorých budov (Sick Building Syndrome) – je to séria nešpecifických ťažkostí, keď ľudia pociťujú príznaky ochorenia a nepohody vo vnútri budovy, po opustení objektu však tieto symptómy ustúpia a pominú.

Vďaka novému trendu navrhovania a stavania tzv. zelených budov sa začali zdôrazňovať práve prístupy vedúce k ochrane zdravia v interiéroch. Kombináciou kvalitných technológií sa dajú nežiaduce vplyvy vnútorného prostredia výrazne zmierniť.


BBC 1 Plus vie, ako na to

"V administratívnej budove BBC 1 Plus v Bratislave sme aplikovali systém stropného chladenia. Ten na rozdiel od bežne používaného systému chladenia cez fan-coily nevytvára zdraviu škodlivé prúdenie vzduchu, nespôsobuje hluk a tým, že systém neprivádza ochladený vzduch potrubím, neumožňuje ani vznik plesní," vysvetľuje Radovan Mihálek, lízingový riaditeľ BBC 1 Plus.

Malá hĺbka priestorov od fasády a svietidlá navrhnuté špeciálne pre počítačové pracoviská navyše zabezpečujú vynikajúcu kvalitu tak prirodzeného, ako aj umelého osvetlenia. Použitie týchto technológií a architektonických riešení prispieva k vytvoreniu zdravého a príjemného pracovného prostredia v budove.

Popri vhodnom klimatizačnom systéme sa na vytvorenie zdravého pracovného prostredia v BBC 1 Plus používajú ďalšie technológie, napríklad sústava zvlhčovania vzduchu či systém rovnomerného vykurovania pomocou nízkoteplotných radiátorov. Vďaka tomu nenastáva lokálne prehrievanie a nevznikajú väčšie tepelné rozdiely v členenom priestore.

Foto: CA Immo

Podobné články