Doprastav stiahol námietku v súťaži na D1 Hubová - Ivachnová

23.02.2012, SITA | Inžinierske stavby

Spoločnosť Doprastav sa rozhodla stiahnuť námietku proti podmienkam vo verejnom obstarávaní na výstavbu vyše 15-kilometrového úseku diaľnice D1 Hubová - Ivachnová pri Ružomberku.

Ako potvrdzuje prezident skupiny Doprastav Dušan Mráz, stalo sa tak po jeho rozhovore s ministrom dopravy Jánom Figeľom. Keby sa súťaž pre podanú námietku pozastavila a výstavba tejto diaľnice by sa nezačala do júla 2012, hrozilo by, že sa nedokončí do roku 2015 a nemohla by tak byť financovaná z európskych zdrojov. Výstavba diaľnice s tunelom Čebrať je plánovaná vrátane projektovania na 3,5 roka.

"Hoci nedostatky, ktoré súťaž má, sa neodstránili, nie je v záujme Doprastavu, aby sme spôsobili, že prepadne možnosť čerpať určité zdroje z Európskej únie. Ministerstvo dopravy by už zrejme nebolo schopné pripraviť iné stavby namiesto tejto. Cítil by som sa zle voči občanom krajiny aj voči sebe, keby sme spôsobili, že sa nemôžu čerpať eurofondy," hovorí D. Mráz.

Doprastav však napriek stiahnutiu námietky podľa neho trvá na svojich výhradách k súťažným podmienkam. Námietka sa týkala pevnej ceny, záručného servisu a technických podmienok vetrania v tuneli. Podľa súťažných podmienok pri zabezpečení vetrania v tuneli sa nemá postupovať podľa dokumentácie pre stavebné povolenie.

"Bude sa musieť postupovať na základe údajov sčítania dopravy z roku 2011, ktoré budú, samozrejme, spracované neskôr. Projekt vetrania sa bude robiť zhruba rok pred skončením výstavby, to znamená po 2,5 roku, čiže vtedy už budú iné údaje o hustote premávky," pokračuje D. Mráz.

Ako dodáva, každý uchádzač mal predložiť projektovú dokumentáciu, ale potom sa to zmenilo. Už to podľa neho nie je potrebné a môže sa, ale nemusí, postupovať podľa dokumentácie pre stavebné povolenie. "Je to nejednoznačné zadanie," tvrdí D. Mráz.

Pokiaľ ide o rozhodnutie ministerstva dopravy, ktoré bude valorizovať o infláciu cenu väčších a dlhšie trvajúcich cestných a železničných stavieb, podľa D. Mráza by bolo optimálne, keby sa to týkalo stavieb v trvaní nad 18 mesiacov.

Rezort dopravy nedávno rozhodol, že indexácia cien sa bude uplatňovať povinne pri stavbách nad tri roky a dobrovoľne pri dvojročných stavbách. Ministerstvo pôvodne stavebných podnikateľov informovalo, že ceny sa budú upravovať pri stavbách v trvaní dvoch rokov.

"Kladieme si za cieľ číslo jeden docieliť zmenu tohto metodického pokynu, aby miera rizika pre stavebné firmy sa aspoň trochu znížila. V súčasnosti, keď platí kritérium najnižšej ceny, každý zhotoviteľ zažmúri oči a dúfa, že nejako bude," poznamenáva D. Mráz.

Vplyv inflácie na vysúťažené ceny zhotoviteľov, ktorí uspeli v diaľničných súťažiach, je podľa neho blízky nule. Ceny stavieb v obstarávaniach, napríklad diaľničných, železničných aj iných, znižuje tvrdá konkurencia stavebných firiem napriek rastu stavebných nákladov.

Ponuky v súťaži na D1 Hubová - Ivachnová plánovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS) otvárať pôvodne 16. januára. Pre námietky uchádzačov však termín preložila na 16. februára, keď sa však ponuky neotvárali pre námietku Doprastavu. NDS vyhlásila verejnú súťaž na stavbu diaľnice Hubová - Ivachnová v októbri 2011. Predpokladaná hodnota stavebných prác naplánovaných na 1 276 dní, čiže 3,5 roka, je 465,71 milióna eur.

Výstavba diaľnice s dvojkilometrovým tunelom Čebrať má odľahčiť Ružomberok od väčšiny tranzitnej dopravy. Práce majú byť financované z Kohézneho fondu Európskej únie cez Operačný program Doprava v programovom období rokov 2007-2013. Diaľnica pri Ružomberku mala byť pôvodne postavená spolu s ďalšími štyrmi úsekmi v rámci prvého balíka PPP.

Po súbežnej ceste prvej triedy prechádza denne 16- až 24-tisíc vozidiel, pričom najmä na úseku z Ružomberka po začiatok diaľnice v Ivachnovej sa vytvárajú časté dopravné zápchy. Stavebné povolenie na tento úsek D1 bolo vydané v marci 2009. Na úseku budú okrem tunela aj tri križovatky a 21 mostov.

Podobné články