Časť severného obchvatu Prešova na R4 vybudujú Váhostav a TuCon

17.06.2019, SITA | Inžinierske stavby

Váhostav - SK, a.s., Bratislava, potvrdil, že od Národnej diaľničnej spoločnosti dostal akceptačný list o prijatí ponuky na výstavbu prvej etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4.

Ponuka stavebného združenia na čele s Váhostavom - SK vo výške 142,9 milióna eur (bez DPH) bola vo verejnom obstarávaní vyhodnotená ako najvýhodnejšia spomedzi piatich uchádzačov. Partnerom Váhostavu v združení je spoločnosť TuCon, a.s., Žilina. Zákonná lehota na podanie námietok ostatnými uchádzačmi sa končí 17. júna.

"Váhostav - SK je pripravený okamžite začať realizovať zákazku, len čo ho investor, Národná diaľničná spoločnosť (NDS), vyzve na podpísanie zmluvy," uviedol mediálny zástupca Váhostavu Tomáš Halán. Prvú časť severného obchvatu Prešova na R4 považuje Váhostav za štandardnú a podobnú tým, ktoré už v minulosti staval. Súčasťou prešovského úseku R4 bude tunel Bikoš s dĺžkou 1,1 kilometra.

R4-Prešov-obchvat-YouTube-1-X.jpg

"Keďže náš partner v združení, firma TuCon, sa zaoberá predovšetkým razením tunelov, delenie výkonov bude tomu zodpovedať. Zatiaľ sa nepredpokladá, že by sa na tomto úseku vyskytli nepredvíteľné okolnosti. Predpokladaný termín 1 340 dní (tri roky a deväť mesiacov) by mal byť dodržaný," dodal T. Halán. Váhostav chce pri výstavbe maximálne využiť svoje vlastné kapacity, ako aj všetky dostupné technologické postupy.

Predpokladaná cena stavebných prác na výstavbe prvej etapy severného obchvatu Prešova na R4 bola takmer 170 mil. eur. Ponuka úspešného uchádzača vedeného Váhostavom dosahuje 84 percent z očakávanej hodnoty zákazky. Úsek by mal byť dokončený v roku 2023. Výstavba prvej časti obchvatu Prešova na R4 bude financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu.

"NDS vyhodnotila ponuky a 6. júna odoslala uchádzačom oznámenie o výsledku. Víťazným uchádzačom sa stalo združenie Váhostav - TuCon. Toto rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, keďže ostatní uchádzači môžu podať odvolanie do desiatich dní od doručenia rozhodnutia NDS," uviedla v piatok minulý týždeň hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

 

 

Diaľničná spoločnosť plánuje podpísať zmluvu o dielo s vybraným združením v druhom júlovom týždni, s prácami by sa malo začať 29. júla. "Tieto termíny platia iba za predpokladu, že nepríde k odvolaniu voči rozhodnutiu NDS o vyhodnotení ponúk," poznamenala M. Michalová. Najväčšie zdržanie pri vyhodnocovaní súťaže spôsobilo viacnásobné overovanie stavebných referencií z Ázie.

NDS vyhodnotila ponuky piatich uchádzačov, kritériom bola cena. Druhú najnižšiu cenu v súťaži predložil Hochtief SK, Bratislava, a to vo výške 143,6 mil. eur (bez DPH). Tretie v poradí združenie firiem Eurovia SK, Košice (vedúci člen), Eurovia CS, Praha, Doprastav, Bratislava, a Metrostav, Praha, chcelo časť prešovského obchvatu postaviť za 144,4 mil. eur. Združenie Strabag (vedúci člen) a Tubau, Bratislava, navrhlo cenu 153,2 mil. eur a skupina Inžinierske stavby, Košice (hlavný člen), Porr, Bratislava, a Chemkostav IS predložila ponuku 188,4 mil. eur.

Úsek R4 bude mať plný profil so štyrmi pruhmi, šírku 24,5 metra a navrhovanú rýchlosť 100 kilometrov za hodinu. "Začiatok stavby je v križovatke Prešov, západ, ktorá sa momentálne realizuje v rámci výstavby diaľnice D1 Prešov, západ - Prešov, juh. Koniec úseku je v kilometri 4,3 za mimoúrovňovou križovatkou Prešov, sever, ktorá je križovatkou R4 Prešov - severný obchvat a preložky cesty prvej triedy I/68," uviedla NDS v súťažných podmienkach.

Vizualizácia: YouTube

Podobné články