Násyp na stavenisku diaľnice D4 pri Jarovciach poškodila búrka

17.06.2020, SITA | Inžinierske stavby

Sporný násyp na časti rozostavanej diaľnice D4 pri bratislavských Jarovciach poškodilo dnes nepriaznivé počasie. Firma, ktorá úsek stavia, oznámila, že nebude to mať žiadny vplyv na integritu násypu.

"Momentálne boli práce na tomto úseku pozastavené. Násyp bude opravený pri jeho dokončovaní," uviedla spoločnosť D4R7 Construction, s.r.o., hlavný zhotoviteľ stavby úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 v okolí Bratislavy v rámci projektu verejno-súkromného partnerstva.

D4-nasyp-Jarovce-aktuality-sk-X-2.jpg

Firma tým reagovala na video poslanca mestskej časti Bratislava-Petržalka a riaditeľa Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja Miroslava Draguna na sociálnej sieti. "Príde jedna búrka a nový obchvat sa začína rozpadávať. Opäť sa potvrdzuje, že ide o diletantské zlyhanie zhotoviteľa. Raz je to azbest, potom stavebný odpad a napokon katastrofálna stavba ako celok," komentoval M. Dragun svoje krátke video o poškodenom násype na D4 pri Jarovciach. Ministerstvo dopravy a výstavby vyzval konať a nechať odstrániť a prebudovať túto stavbu.

D4-nasyp-Jarovce-aktuality-sk-X-3.jpg

Špeciálny stavebný úrad na ministerstve dopravy nedávno poskytol zhotoviteľovi ďalších 90 dní na získanie súhlasu od príslušných inštitúcií na legalizáciu násypu. Spoločnosť D4R7 Construction nedávno poskytla špeciálnemu stavebnému úradu na preukázanie vhodnosti násypu kompletný súbor dokumentácie. Tvrdí, že viaceré testy počas posledných desiatich mesiacov potvrdili, že materiál použitý na výstavbu násypu je inertný, nie je nebezpečný a spĺňa všetky geofyzikálne kritériá pre zabudovanie do stavby D4. Zhotoviteľ sa preto domnieva, že násyp spĺňa všetky požiadavky na životné prostredie, konštrukciu a životnosť.

D4-nasyp-Jarovce-aktuality-sk-X-4.jpg

"Odstránenie násypu by malo za následok zbytočné lokálne vplyvy na životné prostredie, ako sú emisie, vibrácie a hluk spôsobený rozsiahlymi pohybmi nákladných vozidiel a súvisiace dopravné zápchy. Ak by sa odstránil jestvujúci násyp, potom by sa tento materiál musel uskladniť, čím by sa vytvorila ďalšia hromada materiálu inde," informovala firma D4R7 Construction. Po odstránení materiálu súčasného násypu by podľa spoločnosti bolo potrebné zabezpečiť iný násypový materiál z alternatívneho zdroja na prestavbu, vybudovanie násypu, ktorého ťažba by tiež vplývala na životné prostredie.

D4-nasyp-Jarovce-aktuality-sk-X-1.jpg

"Keďže materiál, ktorý sa použil na stavbu násypu v Jarovciach, nie je nebezpečný a ani iným spôsobom nevhodný na výstavbu násypu, D4R7 Construction verí, že využitie materiálov, napríklad takých, ktoré sú upravené a recyklované z iných stavieb, je jednoznačne najlepšou voľbou zo všetkých hľadísk vrátane hľadísk týkajúcich sa životného prostredia, stability a životnosti a je plne v súlade s trvalým a udržateľným rozvojom krajiny," dodal zhotoviteľ D4 a R7.

Foto: Aktuality.sk

Podobné články