Výstavba D4 a R7 plynule napreduje, hovorí hlavný zhotoviteľ

22.06.2019, SITA | Inžinierske stavby

Výstavba piatich úsekov D4 a R7 v okolí Bratislavy v celkovej dĺžke 59 kilometrov plynulo napreduje. Informuje o tom firma D4R7 Construction, s.r.o., ako hlavný zhotoviteľ stavby v rámci PPP projektu.

Najviac pokročili práce na trase rýchlostnej cesty R7 Bratislava, Prievoz - Ketelec - Dunajská Lužná - Holice (32 km), výstavba úsekov D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka, sever (vrátane dunajského súmostia) - Bratislava, Rača (27 km) pokračuje pomalšie.

D4R7-foto-D4R7-com-1-X.jpg

Práce pozdĺž celého úseku R7 podľa hlavného zhotoviteľa napredujú vysokým tempom. Stabilizácie, násypy zemného telesa, odvodňovacie práce či prekládky obslužných komunikácií postupujú na celej stavbe. Keďže tento úsek je rozdelený na menšie časti, práce v niektorých častiach sú výrazne popredu. Ide najmä o úseky 4 od Ketelca po Dunajskú Lužnú a 5 od Dunajskej Lužnej po Holice.

D4R7-foto-D4R7-com-3-X.jpg

"Vykonávané práce na násypoch a odvodnení sú na úseku číslo 4 takmer ukončené. Navyše, na niektorých častiach sa práce sústreďujú už na jednotlivé konštrukčné vrstvy vozovky, kde sa začalo s ukladaním prvej asfaltovej vrstvy," povedal generálny riaditeľ D4R7 Construction Juan José Bregel. Mosty ponad R7, ktoré spájajú jednotlivé obce, napredujú podľa zhotoviteľa taktiež podľa harmonogramu. Zvyšok práce sa sústreďuje na ukladanie aktívnej zóny, podkladových vrstiev, aby mohla byť rýchlostná cesta odovzdaná do používania v čo najkratšom termíne.

Na začiatku stavby časti diaľnice D4 západ (Jarovce - Ivanka, sever) sa práce v uplynulom mesiaci sústreďovali na stabilizáciu zemín, násypy zemného telesa, mosty na vetvách križovatiek Jarovce a Rusovce. Okrem hlavnej trasy sa pracuje aj na priľahlých komunikáciách, kde pokračuje výstavba preložky cesty prvej triedy I/2 na mieste budúcej križovatky Rusovce.

D4R7-foto-D4R7-com-3-XX.jpg

Na západnom predmostí budúceho dunajského súmostia v rámci uvedeného úseku D4 je dokončených osem z 13 základov pod piliermi budúceho mosta. Z tejto strany minulý mesiac vykonali prvý výsuv nosnej konštrukcie. "Most ponad kajakársku dráhu a hlavný most cez Dunaj majú realizovaných päť zo šiestich základov pod piliermi. Na východnom predmostí Dunaja je ukončených takmer všetkých 18 základov pilierov a podpier mostov," uviedol D4R7 Construction. Na východnej strane je výsuvná skruž posunutá do ďalšieho poľa, čo znamená približne 500 metrov mostovky, a začali aj s montážou betónovacích vozíkov pre konzoly.

D4R7-foto-D4R7-com-4-X.jpg

Na východnej časti D4 (Ivanka, sever - Rača) stavbári vykonávali práce na násypoch zemného telesa, stabilizáciách zemín. Pokračujú práce na osádzaní objektov kanalizácie a v neposlednom rade napredujú aj práce na menších objektoch a križovatkách. "V niekoľkých úsekoch budúcej diaľnice sa začalo s realizáciou aktívnej zóny a pokládkach vrstiev," dodal zhotoviteľ. Neinformoval o predpokladaných termínoch dokončenia jednotlivých úsekov D4 a R7, tie mali byť hotové pôvodne v priebehu roku 2020, Vzhľadom na postup prác budúci rok na jar by mohla byť dokončená časť R7 od Holíc po Ketelec. V prípade iných úsekov sa očakáva meškanie, niektoré môžu byť dokončené pravdepodobne po roku 2020.

Foto: D4R7 Construction, s.r.o.

Podobné články