Český Metrostav s partnermi stavia úsek R2 Mýtna - Tomášovce

03.12.2019, Katarína Dudáková, SITA | Inžinierske stavby

Dvojročnú lehotu na výstavbu úseku rýchlostnej cesty R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce v dĺžke 13,5 kilometra považuje česká stavebná spoločnosť Metrostav, a.s., Praha, za výzvu.

Vedúci projektu za Metrostav Dušan Teltsch hovorí, že práce budú musieť prebiehať súbežne a koordinovane, aby termín stihli. Metrostav je vedúcim členom skupiny firiem, ktoré úsek R2 pri Lučenci stavajú pre Národnú diaľničnú spoločnosť ako investora od augusta tohto roku, lehota výstavby je do augusta 2021.

R2-Metrostav-1-X.jpg

Metrostav spresňuje, že súčasťou úseku bude 11 mostných objektov, šesť protihlukových stien a osem zárubných či oporných múrov. Zmluvná cena prác je 127,7 milióna eur (bez DPH), ďalšími členmi stavebného združenia sú spoločnosti Hochtief SK, s.r.o., a Hochtief CZ, a.s., Praha. Financovanie výstavby je zabezpečené len zo štátneho rozpočtu.

Združenie začalo s prípravnými prácami na stavbe R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce 22. augusta t.r., mesiac po uzavretí zmluvy o dielo. Súbežne pokračujú archeologický prieskum, odlesňovanie územia a prekládky inžinierskych sietí. Stavbári tiež zabezpečujú odhumusovanie úseku a sanačné opatrenia s cieľom zvýšiť únosnosť podložia na hlavnej trase, zakladajú špeciálne mostné objekty. Metrostav prvýkrát realizuje výstavbu rýchlostnej cesty ako líder v združení. "Koordinácia prác s Hochtiefom prebieha bez väčších problémov. Rýchlosť postupu však ovplyvňujú aj vonkajšie faktory, ako napríklad nálezy nevybuchnutej munície z 2. svetovej vojny," poznamenáva D. Teltsch.

R2-Metrostav-3-X.jpg

Zhotoviteľ má tiež postaviť 11 mostov. Jeden z nich bude dlhý 554 metrov, povedie nad cestou a železničnou traťou vo výške 15,3 metra. Je navrhnutý ako 13-pólový, dvojtrámový s obojstrannými konzolami z predpätého betónu (technológiu pevnej skruže realizuje Hochtief). Ďalší most nad železničnou traťou a Krivánskym potokom bude mať dĺžku 566 metrov a výšku 19,65 metra. Most je navrhnutý ako 10-pólový komorový a bude tvorený technológiou pevnej skruže.

R2-Metrostav-4-X.jpg

"Najdôležitejšie bude skoordinovať všetky práce tak, aby sa mohlo pristúpiť k zakladaniu mostných objektov," dopĺňa D. Teltsch. Dva mosty musia vybudovať vlastnými kapacitami, ako aj realizovať násypy v objeme 1,5 mil. kubických metrov a odkopy v objeme 500-tisíc m³. Zároveň majú zabezpečiť v požadovanom čase kompletné vybavenie rýchlostnej cesty vrátane protihlukových stien v dĺžke 3,9 kilometra.

Rýchlostná cesta bude dvoma mostmi križovať železničnú trať a prechádzať katastrom obcí Mýtna (bude tu mimoúrovňová križovatka), Lovinobaňa, Podrečany, uderiná a Tomášovce. Koniec úseku je pred mimoúrovňovou križovatkou nasledujúceho pripravovaného úseku R2 Lovinobaňa - Ožďany (20,7 km).

R2-Metrostav-5-X.jpg

Foto: Metrostav
Mapa: Národná diaľničná spoločnosť

Podobné články