Úsek D1 Turany - Hubová: hľadanie riešenia môže trvať rok-dva

02.08.2012, SITA | Inžinierske stavby

Diaľničnému úseku D1 Turany - Hubová stoja v ceste rysy, medvede a riečny náplav vo vodnom toku. Taký je záver z doplňujúcej správy, ktorá hodnotí vplyv tejto stavby na životné prostredie.

Správu si dala vypracovať Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Prioritou diaľničiarov je tak nájsť teraz technické riešenie, aké eliminuje vplyv stavby na tieto tri predmety ochrany. Ako poznamenáva investičná riaditeľka NDS Viktória Chomová, hľadanie takéhoto riešenia vrátane vybavovania potrebných povolení bude trvať približne rok až dva.

Generálny riaditeľ NDS Milan Gajdoš hovorí, že úsek Turany - Hubová je jedným z najkomplikovanejších, ak nie najkomplikovanejší, na D1. "Stále vidíme svetielko na konci tunela, že nájdu sa také technické riešenia, aké jednak budú zadosťučinením pre prírodu, jednak eliminujú vplyv diela tak, ako ho popisuje správa,“ myslí si M. Gajdoš.

Za jeden z najťažších úsekov diaľnice označuje túto trasu aj Slavomír Finďo z Národného lesníckeho centra. Za problémové považuje najmä nájdenie vhodného prechodu pre zver medzi Malou a Veľkou Fatrou.

Diaľničná spoločnosť zabezpečením doplňujúcej správy, ktorá hodnotí vplyv stavby D1 Turany - Hubová na životné prostredie, splnila požiadavku Európskej komisie. Ďalším krokom bude podľa M. Gajdoša otvorenie diskusie na tému vplyvu úseku na životné prostredie.

NDS v rámci ochrany biotopu už pred časom presmerovala trasu diaľnice, ktorá tak nepovedie cez Šútovskú epigenézu, nezasiahne ani do sústavy Kraľovianskych jazier a nové technické riešenie úseku vrátane úpravy portálu tunela ochráni aj Rojkovské rašelinisko.

Stretom vtákov a netopierov s vozidlami majú zabrániť zase nové ochranné prvky na mostoch. Pre veľké cicavce je navrhnutý biokoridor Turany a špeciálne pre šelmy elektronické oplotenia, pachové ohradníky, protihlukové steny, steny proti osvetleniu a zdvihnutie mostných objektov.

Pre celý ťah budúcej diaľnice, ktorého súčasťou je aj úsek Turany - Hubová, sa hľadali riešenia od roku 1995 do roku 2002. Ďalších šesť rokov NDS zabezpečovala potrebné povolenia. Od roku 2010 diaľničná spoločnosť už aj za spoluúčasti Európskej komisie posudzuje projekt odznovu.

Podobné články