Atlas suchej výstavby sumarizuje certifikované konštrukcie Rigipsu

17.08.2017, Kristína Fuknová, Mário Juščík | Materiály, technológie, konštrukcie

Rigips, divízia koncernu Saint-Gobain, vydala inovovanú a doplnenú knižnú publikáciu Atlas suchej výstavby. Vyšla aj digitálna verzia publikácie Selektor - výber konštrukcií.

Atlas-Rigips-2-X.jpgAtlas od Rigipsu kompletne a ucelene sumarizuje všetky certifikované konštrukcie suchej výstavby. Publikácia vznikla v rámci systému podporných aktivít pre projektantov a architektov (ProArch), je teda určená najmä im. Vhodnou pracovnou pomôckou je však i pre investorov, developerov aj stavebné a montážne firmy.

V Atlase suchej výstavby sú konštrukcie a systémy Rigips rozdelené po kapitolách, ktoré sú v záujme prehľadnosti farebne odlíšené. Okrem najpoužívanejších sadrokartónových systémov sú v Atlase uvedené aj konštrukcie reagujúce na zvyšujúce sa požiadavky trhu na lepší akustický komfort prostredia, či už sa to týka kvalitnejšej nepriezvučnosti konštrukcií z modrej akustickej dosky, alebo lepšej zvukovej pohltivosti vnútorného prostredia z dosiek Gyptone alebo Rigitone.

Nová kapitola Drevostavby ponúka riešenia pre drevostavby z dosiek RigiStabil a Rigidur. Bezpečnostné konštrukcie, ktoré bolo možné doteraz vytvárať iba kombináciou s plechom, Rigips v novom vydaní ponúka aj bez plechu v triedach odolnosti RC2 a RC3 podľa STN EN 1627. Novinkou je sadrokartónová priečka s balistickou odolnosťou triedy FB4 podľa STN EN 1522. Výraznou podporou riešení do prostredia s vysokou vlhkosťou sú konštrukcie s doskami Glasroc H Ocean a Aquaroc. Medzi ďalšie novinky patrí doska Habito, technológia Activ´Air a vstavky do hál – RigiRaum.

Atlas-suchej-výstavby-1.jpg   Atlas-suchej-výstavby-2.jpg

 Priečky Rigips na kovovej podkonštrukcii a steny Rigips na drevenej konštrukcii (po kliknutí na obrázky sa predlohy otvoria v novom okne)


 

Habito je sadrokartónová doska s extrémnou pevnosťou a vysokou mechanickou odolnosťou. Technológiou Activ´Air na likvidáciu emisií formaldehydu je vylepšený celý rad dosiek Rigips, čo je označené logom Activ´Air v príslušných technických listoch. RigiRaum – vstavky do hál – sú samonosné priestorové konštrukcie vhodné na vytvorenie priestoru (sociálne zariadenia, kancelárie) v halách.

Atlas-Rigips-3-X.jpg

 Selektor - výber konštrukcií je digitálnou verziou Atlasu suchej výstavby


 

Selektor - výber konštrukcií je digitálnou verziou Atlasu suchej výstavby. Tento nástroj umožňuje architektom, projektantom, montážnikom či koncovým zákazníkom vyhľadávať na základe parametrov certifikované konštrukcie suchej výstavby Rigips. Uľahčuje a zrýchľuje vyhľadávanie konštrukcií Rigips.

Viac sa o Atlase suchej výstavby a Selektore - výbere konštrukcií sa možno dozvedieť na telefónnych číslach +421 903 253 659 a +421 903 704 468 alebo e-mailom na adrese technickyservis@rigips.sk.

Autori pracujú ako technickí špecialisti v spoločnosti Rigips

Foto: archív Rigips

Podobné články