Pripravujú prestížnu konferenciu k energetickej efektívnosti

30.09.2022, ABC-bývanie.sk | Odborné akcie, veľtrhy, súťaže

Na Slovensku sa na budúci rok uskutoční prestížna európska konferencia o energetickej efektívnosti. Už štvrtý ročník konferencie C4E (Central and Eastern European Energy Efficiency Forum) sa uskutoční 23.-26. mája 2023.

Organizátorom podujatia je platforma Budovy pre budúcnosť (BPB) v spolupráci s európskym partnerom Renovate Europe Campaign. Konferencia sa bude venovať aktuálnym témam energetickej bezpečnosti. V tlačovej správe o tom informuje platforma BPB.

Budova-Rozadol-1-X.jpg

Minulé ročníky prebehli za účasti desiatok vrcholných predstaviteľov európskych inštitúcií, ako aj politikov a expertov na energetiku, priemysel, medzinárodné vzťahy a bezpečnosť z jednotlivých štátov regiónu strednej a východnej Európy a ďalších európskych krajín. Minulý ročník konferencie v Rumunsku otvárala príhovorom prezidentka SR Zuzana Čaputová.


Tlak energetickej krízy

"Slovensko a ďalšie krajiny strednej a východnej Európy sú extrémne vystavené tlaku súčasnej energetickej krízy. Potrebujeme zásadne prehodnotiť závislosť od energetických surovín z Ruska, musíme posilniť úsilie na renováciu budov a úsporu energie a tepla, no a v neposlednom rade treba našu energetiku inovovať a modernizovať. Budúci ročník konferencie C4E Forum 2023, ktorú máme tú česť spoluorganizovať, bude dobrým priestorom na dialóg, identifikáciu výziev a ich konkrétnych riešení," hovorí Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy BPB.

Konferenciu spoluorganizuje európska platforma Renovate Europe Campaign (REC) so sídlom v Bruseli. "Zdravšie životné prostredie a naplnenie ambície klimatickej neutrality, oživenie našich ekonomík, zvýšenie našej odolnosti voči geopolitickým otrasom či modernizácia a vytvorenie energeticky efektívnejšej spoločnosti. To všetko sú aktuálne témy, ktorým sa budeme venovať. Veríme, že ak tieto výzvy zvládneme, výhody pocítia naši občania, firmy, naše štáty aj celá spoločnosť," komentuje Adrian Joyce, riaditeľ Renovate Europe Campaign.


Najčistejšia a najlacnejšia energia

Rezonovať budú aj témy prípravy európskej smernice o energetickej účinnosti (EED) a správnom využití eurofondov, ako aj téma pripravovanej iniciatívy REPowerEU. "Európske štáty aktuálne pracujú na zlepšovaní svojej energetickej bezpečnosti najmä tým, že sa zameriavajú na otázky dodávok energetických zdrojov a elektriny. Sme presvedčení, že väčšiu pozornosť by sme do budúcnosti mali venovať aj úsporám a zvyšovaniu energetickej efektívnosti. Najbezpečnejšia, najčistejšia a najlacnejšia energia je tá, ktorú nemusíme vyrobiť a ktorú nespotrebujeme. Na konferencii C4E Forum 2023 bude priestor túto tému podrobne rozobrať s kompetentnými predstaviteľmi Európskej únie, Slovenska aj okolitých krajín," uzatvára K. Nikodemová.

Platforma BPB je najväčšie profesionálne záujmové združenie pre sektor budov na Slovensku. Prostredníctvom svojich deviatich členských organizácií reprezentuje takmer 900 subjektov aktívnych v oblasti kvalitnej výstavby, obnovy a prevádzky budov.

Foto: ABC-bývanie.sk

Podobné články