Klimatická zmena znepokojuje siedmich Slovákov z desiatich

10.11.2021, ABC-bývanie.sk | Správy z ekonomiky

Približne 70 percent občanov SR trápia problémy spojené so zmenou klímy na Slovensku. Pre 20 perc. respondentov je zmena klímy dokonca jeden z najdôležitejších problémov súčasnosti. Len 8 perc. oslovených si myslí, že problémy ochrany klímy netreba riešiť vôbec.

V súvislosti s klimatickou zmenou sa 41 percent Slovákov nazdáva, že k zmierneniu jej dôsledkov najviac prispieva lepšia ochrana prírody a životného prostredia (menej CO₂ vypúšťaného do ovzdušia, ochrana podzemných vôd, lesov a pod.). Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, o ktorom v tlačovej správe informuje Slovenská klimatická iniciatíva (SKI). Na vzorke 1 009 respondentov ho od 20. do 27. októbra 2021 uskutočnila pre SKI agentúra Focus.

36b-shutterstock_408737539-leto-1-X.jpg


Pomôcť by mohli aj obnoviteľné zdroje

Zhruba jeden respondent zo štyroch (26 perc.) je presvedčený, že k riešeniu klimatickej zmeny najviac prispieva väčšie využívanie obnoviteľných zdrojov energií (napríklad veterná, vodná či slnečná energia). Ďalších 14 perc. oslovených si myslí, že riešením je zlepšiť energetickú hospodárnosť budov, povedzme prostredníctvom dodatočného zateplenia či výstavby pasívnych domov (zníženie spotreby energie).Rovnaký podiel účastníkov prieskumu (takisto 14 perc.) sa domnieva, že najviac pomáhajú dotácie, finančný príspevok na pomoc ľuďom v energetickej chudobe. K otázke sa nevedelo vyjadriť 5 perc. respondentov.

Viac ako polovica oslovených je však skeptická k šanci Slovenska byť do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou krajinou (55 perc.). Približne 31 perc., naopak, verí, že tento cieľ sa dá dosiahnuť. K otázke uhlíkovej neutrality sa nevedelo vyjadriť až 14 perc. účastníkov prieskumu.


Čo sa teraz očakáva od politikov

"Dobrou správou je, že prieskum jednoznačne potvrdil, že si občania SR uvedomujú vážnosť témy klimatickej zmeny a dokonca aj pomerne presne vedia identifikovať viaceré možné riešenia. No na druhej strane je zlou správou to, že aj napriek tomu neveríme, že stanovené ciele, napríklad uhlíkovú neutralitu dokážeme splniť," hovorí Kateřina Chajdiaková, koordinátorka SKI.

Podľa nej je dôležité, ako sa teraz k veci postavia politici a predstavitelia štátu. "Možno si to plne neuvedomujú, ale majú v tejto téme silný mandát – ľudia považujú tému za aktuálnu a trápi ich. Potrebujeme jasné líderstvo a konkrétne činy. Teraz ide o to, aby tí, čo o veciach rozhodujú, aj presvedčili ľudí, že ciele, ktoré si stanovilo Slovensko, sú realistické a dosiahnuteľné," poznamenáva K. Chajdiaková.

Tvrdí tiež, že obrovskou výzvou pre politikov bude presvedčiť ľudí, že klimatická kríza a nevyhnutné reformy na ceste k cirkulárnej ekonomike a trvalo udržateľnému spôsobu života môže byť pre nich ekonomickou, energetickou, sociálnou a bezpečnostnou príležitosťou.

Ilustračné foto: Shutterstock

Podobné články