Klimatické ciele vlády majú dvojku, zajtra sa k nim uskutoční webinár

14.05.2020, Liliana Rástocká | Správy z ekonomiky

Ambície programového vyhlásenia vlády 2020-2024 v oblasti klimatických politík si vyslúžili známku "B". Vláda SR potvrdila proeurópsky trend Slovenska v oblasti klimatickej zmeny.

Programové vyhlásenie vlády zároveň zachováva cieľ do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu Slovenska. Zhoda medzi Európskou zelenou dohodou a programom novej vlády SR je takmer 90 percent. Konkrétne riešenia a programové ciele sú najmä v kapitolách venovaných životnému prostrediu, doprave, hospodárstvu a pôdohospodárstvu. Toto sú hlavné závery analýzy programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 z pohľadu energetických a klimatických tém, ktorú Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) vypracovala pre Slovenskú klimatickú iniciatívu.

36b-shutterstock_408737539-leto-1-X.jpg


Ekologická transformácia ekonomiky

Analýza sa zamerala aj na to, ako jednotlivé politické strany premietli svoje programové body do programového vyhlásenia vlády. Konkrétne sa pozrela na hodnotenie v štyroch oblastiach: energetická chudoba, energetická efektívnosť, rozvoj obnoviteľných zdrojov energií a budúcnosť fosílnych palív.

"Vnímame pozitívne, že klimatická zmena a ochrana prírody dostali v programovom vyhlásení vlády 2020-2024 nezanedbateľný a najmä prierezový priestor. Krízu Covid-19 vláda vníma ako príležitosť pre ekologickú transformácia ekonomiky, čo je tiež kľúčový záväzok v zmysle súčasnej hospodárskej situácie," uvádza Slovenská klimatická iniciatíva. Pozitívne je podľa nej aj to, že vláda sľubuje prijatie zákona o klíme a revíziu strategických dokumentov, ako sú Nízkouhlíková stratégia a Národný energetický a klimatický plán.


Identifikovali 86 relevantných opatrení

"Identifikovali sme 86 relevantných opatrení na zmiernenie klimatickej zmeny zasadzujúcich sa za ekologické reformy či ochranu prírodných zdrojov. O to dôkladnejšie musíme kontrolovať, do akej miery bude vláda ciele svojho programu realizovať. Osobitne vo svetle pandémie Covid-19, ktorá už teraz má hlboké politické, ekonomické aj environmentálne dôsledky. Mementom sú programové vyhlásenia predošlých vlád, ktoré zostali v mnohých oblastiach nesplnené," dodáva spoluautorka analýzy Veronika Oravcová z SFPA.

O záveroch analýzy sa bude diskutovať na verejnom webinári v piatok 15. mája o 10.00 h, live cez youtube.

Ilustračné foto: Shutterstock

Podobné články