Skrátené konanie k trom vládnym návrhom je nezákonné, tvrdí Via Iuris

17.02.2020, SITA | Správy z ekonomiky

Za nezákonné považuje občianske združenie Via Iuris využitie skráteného legislatívneho konania pri vládnych návrhoch, ktorými sa majú zdvojnásobiť prídavok na dieťa, zaviesť trinásty dôchodok a zrušiť diaľničné známky na Slovensku.

"Ani jedna z navrhovaných zmien nie je vyvolaná mimoriadnou okolnosťou, ktorá by odôvodňovala skrátené legislatívne konanie," upozorňuje združenie v tlačovej správe. Zákon o vytváraní právnych predpisov podľa Via Iuris jasne uvádza, že vynechať povinné pripomienkovanie navrhovaného zákona zo strany orgánov verejnej moci či verejnosti možno iba v prípade, ak nastanú mimoriadne okolnosti. Týmito okolnosťami môže byť ohrozenie ľudských práv a základných slobôd alebo bezpečnosti, ak hrozia štátu značné hospodárske škody, v prípade vyhlásenia núdzového stavu alebo opatrení na riešenie mimoriadnej situácie.

22b-shutterstock_343292525-headache-1-X.jpg


Vláda SR: po nás potopa

"Návrh na vylúčenie možnosti pripomienkovania môže byť teda použitý iba výnimočne, ak je potrebné urýchlene upraviť mimoriadnu situáciu. Navrhovateľ je povinný uviesť dôvody pre skrátené konanie," tvrdí Via Iuris v tlačovej správe. Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady SR podľa združenia takisto jasne stanovuje, že skrátené legislatívne konanie v parlamente možno vykonať len pri splnení podobných podmienok, teda v mimoriadnej situácii.

"Navyše, navrhované zmeny sú také zásadné, že odbornú verejnú diskusiu, ktorá by zohľadnila na jednej strane prínos a aj riziká navrhovaných zmien, považujeme za nevyhnutnú," zdôraznilo občianske združenie.

Vláda pri navrhovaných zmenách zákonov, týkajúcich sa zvýšenia prídavku na dieťa, zavedenia trinásteho dôchodku a zrušenia diaľničných známok, mimoriadnosť situácie a nevyhnutnosť odvrátiť nejakú hrozbu vôbec neodôvodnila.

"Sme toho názoru, že žiadne mimoriadne okolnosti v súvislosti s predkladanými zmenami v skutočnosti ani neexistujú. Porušil sa tým teda zákon o tvorbe právnych predpisov," uviedlo občianske združenie. Ak skrátené konanie k vládnym návrhom zákonov v utorok schváli parlament, bude Národná rada SR podľa združenia pokračovať v porušovaní pravidiel schvaľovania zákonov.

"Je tiež možné, že takýto proces prijímania predmetných zákonov by mohol byť v prípade konania pred ústavným súdom považovaný za takú vadu, ktorá by znamenala neústavnosť prijatých zmien," dodáva Via Iuris.


Čo všetko je na stole

Od decembra tohto roku by sa mal na Slovensku zaviesť trinásty dôchodok pre všetkých penzistov. Ten nahradí doterajší vianočný príspevok, ktorý Sociálna poisťovňa vlani vyplácala len tým penzistom, ktorých dôchodok alebo úhrn dôchodkov bol menej ako 658,50 eura. Kým suma vianočného príspevku klesala s rastúcou výškou dôchodku, trinásty dôchodok bude Sociálna poisťovňa vyplácať v rovnakej výške pri rovnakom druhu dôchodku.

Všetci starobní dôchodcovia by mali dostávať trinásty dôchodok v sume 460 eur, čo je priemerná suma starobnej penzie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý minulý týždeň v stredu schválila vláda. Kabinet súčasne schválil návrh, aby sa parlament legislatívnym návrhom zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní.

Výdavky na vyplácanie trinástych dôchodkov majú v tomto roku dosiahnuť 589 miliónov eur. Po odpočítaní 147 mil. eur, ktoré sa usporia pri zrušených vianočných príspevkoch, tak čisté výdavky na trináste penzie predstavujú 442 mil. eur.

Vláda tiež schválila návrh novely zákona o prídavku na dieťa, podľa ktorého sa mesačný prídavok na dieťa od začiatku budúceho roku zvýši z 24,95 eura na 50 eur, ako aj návrh na zrušenie diaľničných známok od začiatku budúceho roku. Aj týmito návrhmi by sa mal parlament zaoberať v skrátenom legislatívnom konaní.

Ilustračné foto: Shutterstock

Podobné články