Holcim (Slovensko) a VSH sa spoja, utvoria novú firmu

04.11.2011, ABC-bývanie.sk | Správy z firiem

Holcim (Slovensko), a.s., so sídlom v Rohožníku a Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. (VSH), Turňa nad Bodvou, utvoria spoločný podnik. Oznámil to v tlačovej správe slovenský Holcim.

Proces integrácie firiem umožnilo rozhodnutie protimonopolných úradov v SR, Maďarsku a Rakúsku, ktoré odsúhlasili zvýšenie majetkového podielu skupiny Holcim vo VSH. "Holcim si tým naďalej posilňuje svoju pozíciu v SR," vysvetľuje predseda predstavenstva Holcimu (Slovensko) Alan Šišinački, ktorý sa zároveň stal predsedom predstavenstva VSH.

"VSH a Holcim budú spolupracovať ako partneri a učiť sa jeden od druhého s jasným cieľom – byť ešte väčším prínosom pre zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a regióny, kde pôsobíme. Výsledkom bude vedúci slovenský dodávateľ stavebných materiálov a služieb s viac ako tisíckou zamestnancov, dvoma cementárňami, so sieťou betonární a štrkovní po celom Slovensku, ale aj s množstvom inovatívnych výrobkov a služieb vrátane aplikačného poradenstva a dopravy," dodáva A. Šišinački.

V najbližšom období budú VSH a Holcim (Slovensko) naďalej pôsobiť ešte ako dva samostatné podnikateľské subjekty s vlastnými riadiacimi orgánmi, ktorých hlavným cieľom je dosiahnuť plánované finančné a podnikateľské výsledky za rok 2011. Terajšie zmeny nemajú žiadny vplyv na platné zmluvné vzťahy VSH či Holcimu so zamestnancami, zákazníkmi alebo s dodávateľmi.

Proces integrácie Holcimu (Slovensko) a VSH umožní v blízkej budúcnosti vytvoriť jednu spoločnosť. Integrácia sa spočiatku zameria na postupné budovanie spoločných informačných systémov a zavádzanie štandardov Holcimu v takých oblastiach ako napríklad financie či bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Zámerom je zároveň zachovať dobre fungujúce procesy firmy VSH tam, kde je to možné, a prípadne ich dokonca uplatniť v Holcime.

Podobné články