Holcim (Slovensko) si v roku 2011 udržal tržby na úrovni 106 mil. eur

14.03.2012, SITA | Správy z firiem

Spoločnosť Holcim (Slovensko), ktorá vyrába cement a ďalšie stavebné materiály, zaznamenala v roku 2011 tržby z predaja svojich výrobkov v objeme 106 miliónov eur.

Napriek 13-percentnému rastu predaja cementu zostali vlaňajšie tržby firmy na úrovni roku 2010, a to z dôvodu poklesu cien vo všetkých jej komoditách. Ako ďalej informovala spoločnosť, jej ziskovosť vlani klesla medziročne o 10 percent.

Holcim v roku 2011 predal 1,2 mil. ton cementu, 1,03 mil. ton kameniva a 339-tis. kubíkov betónu. Vlani podnik preinvestoval takmer 15 mil. eur s cieľom zvýšiť vnútornú efektívnosť a hodnotu pre zákazníkov a pripravuje ďalšie investície za 32 mil. eur.

"Naše výsledky odzrkadľujú dlhodobo komplikovanú situáciu na trhu, ale aj našu schopnosť v tejto situácii obstáť. Perspektívu nášho ďalšieho rozvoja potvrdilo aj schválenie investícií v objeme desiatok miliónov eur pre Slovensko zo strany skupiny Holcim," hovorí predseda predstavenstva Holcimu (Slovensko) Alan Šišinački.
 

Firmu ťahali aj dodávky na výstavbu R1

Rok 2011 bol podľa neho pre spoločnosť aj obdobím vnútorného rozvoja, keď napríklad otvorila ateliéry vo Viedni a v Rohožníku. Firmu v prvom polroku 2011 ťahali najmä dodávky na výstavbu rýchlostnej cesty R1, po zvyšok vlaňajška sa jej darilo aj v exporte, pričom dodala cement i na rakúsky a maďarský trh. V súvislosti s budovaním regionálnej pozície začal Holcim koncom minulého roku aj integráciu s firmou Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., so sídlom v Turni nad Bodvou.

Holcim považuje za nevyhnutné zvyšovanie cien stavebných materiálov v tomto roku pre rast cien vstupov a riziko ďalšieho roku bez vzostupu stavebnej produkcie. Ceny stavebných materiálov totiž neustále klesajú od roku 2008 pod vplyvom nízkeho dopytu.

"Paralelne s tým rastú ceny vstupov, najmä palív a energií. Firmy už narazili na hranicu, dokedy je možné zvyšujúce sa náklady absorbovať. Mnohé podniky v stavebníctve už nedokážu investovať ani do základnej obnovy a stoja pred kolapsom. Preto očakávam, že v tomto roku dôjde k zvýšeniu cien stavebných materiálov," vysvetľuje marketingový a obchodný riaditeľ Holcimu Patrik Polakovič.

Spoločnosť podľa neho zvýšila ceny voľne loženého cementu v priemere o 1,5 perc. a v prípade baleného cementu začala v tomto mesiaci vyjednávať. Index cien stavebných materiálov podľa Štatistického úradu SR zaznamenal v januári tohto roku medziročne 1,6-percentný rast.
 

Holcim neočakáva rast stavebníctva ani v roku 2012

V súvislosti s predčasnými voľbami do nového parlamentu Holcim predpokladá isté pribrzdenie stavebných aktivít v dôsledku pozastavených verejných výdavkov, ako aj súkromných investícií. "Aj pre parlamentné voľby očakávam, že ani rok 2012 nebude z hľadiska stavebnej produkcie rastový," dodal P. Polakovič. Podľa neho bude teraz kľúčové, ako rýchlo vznikne nová vláda a začne fungovať.

Holcim podporuje návrh Zväzu výrobcov cementu, aby nová vláda maximalizovala ekonomický stimul výstavby diaľnic použitím cementobetónových krytov vozoviek. Tým by sa podľa cementárov vytvorili predpoklady pre dlhodobú úsporu verejných financií.

Za potrebné tiež považujú prijatie nového zákona o odpadoch, ktorý by podporoval využitie materiálového a energetického potenciálu v odpadoch a vytvorenie nových tisíc až štyritisíc pracovných miest. Žiadajú aj novelizáciu zákona o integrovanej prevencii pre spružnenie realizácie investičných projektov vo výrobných podnikoch. Holcim plne súhlasí aj s požiadavkami Podnikateľskej aliancie Slovenska na zlepšenie vymožiteľnosti práva a ochranu pred nekalými praktikami nečestných partnerov.
 

Spoločnosť pokračuje v investíciách

V roku 2012 chce Holcim uviesť do prevádzky tri investície – dve na cementových mlynoch, ktoré majú priamo zlepšiť stabilitu kvality vyrábaných cementov, a jednu v podobe dávkovania alternatívnych palív na báze odpadov.
"V príprave sú aj rozsiahle investície do vlastnej výroby elektriny a unikátneho na Slovensku vyvinutého zariadenia ReduDust, ktoré bude vyrábať technickú soľ," informovala spoločnosť. Okrem toho plánuje začať s výrobou síranovzdorného cementu, ktorý sa používa na výrobu betónov do agresívneho prostredia. Tieto investície plánuje firma uviesť do prevádzky v roku 2013.

Spoločnosť Holcim (Slovensko), a.s., so sídlom v Rohožníku je v obchodnom registri od februára 1992, pod bývalým obchodným menom Hirocem, a.s., pôsobila do júna 2001. Základné imanie podniku má 42,32 mil. eur. Spoločnosť je najväčším producentom stavebných materiálov na Slovensku, vyrába najmä cementy, kamenivo a betóny. Skupina Holcim je jedným z najväčších svetových dodávateľov cementu a kameniva (drveného kameňa, štrku a piesku), ako aj nadväzujúcich produktov – čerstvého betónu a asfaltu, ako aj súvisiacich služieb. Skupina vlastní väčšinové a menšinové podiely vo viac ako 70 krajinách na všetkých kontinentoch.

Podobné články