Piešťanský Centroom pripomenul problémy v stavebníctve SR

13.10.2015, Ingrid Kántorová | Správy zo stavebníctva

Medializovaný prípad budovy Centroom v Piešťanoch so závažnými poruchami nie je len problémom jedného chybujúceho projektanta - statika. Tvrdí to Stavebná komora Slovenskej republiky. Podľa nej tento prípad iba znovu poukazuje na pretrvávajúce problémy v slovenskom stavebníctve, ktoré potrebuje jasné pravidlá.

Rizikové novostavby s technickými poruchami a rozličným stupňom hrozby ich možného kolapsu nie sú podľa komory problémom jedného či dvoch projektantov, ale celého stavebníctva. Mediálny hon na jedného neprofesionálneho projektanta problém stavebníctva SR nevyrieši. "Takéto novostavby môžeme na Slovensku za posledných 15-20 rokov počítať na desiatky až stovky, ba štatisticky možno aj viac," upozorňuje Ivan Pauer, prezident Stavebnej komory Slovenskej republiky (SKSR).

Centroom-tebau-sk-1-X.jpg


Problémy v odvetví sa vŕšia už roky

Komora vidí hlavné problémy stavebníctva vo viac ako dvadsaťročnej chýbajúcej koncepcii rozvoja a najmä v dlhodobo zdeformovanej legislatíve a neustálych zmenách zákonov na riešenie aktuálnych "horúcich" otázok. S tým súvisí aj neodborná príprava legislatívy pre stavebníctvo. Na Slovensku je navyše mimoriadne silný vplyv klientelizmu a politiky na legislatívu a naopak, ako aj minimálny vplyv odborníkov z praxe, tvrdí SKSR.

Zanedbaná je príprava nových prichádzajúcich generácií v školách, ktoré sa zameriavajú dominantne na humanitné a informačné programy. Chýba tiež príprava študentov na reálnu prax v celom spektre stavebných profesií a odborov.


Stavbári a vzdelávanie

"Chýbajúce jasné pravidlá financovania, povinností, práv a zodpovednosti v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch v stavebníctve spôsobujú prakticky nulovú vymožiteľnosť práva v tomto sektore," zdôrazňuje I. Pauer. Podľa neho s tým súvisí aj absencia pravidiel tvorby urbanistického plánovania Slovenska, jeho regiónov a zón, teda zákon o urbanizme a takmer nefunkčný stavebný poriadok. Situáciu komplikuje i zdĺhavý a zložitý schvaľovací proces prípravy stavieb, čo zaťažuje investorov a úrady.

Veľkú časť problémov stavieb spôsobuje aj chýbajúca kontrola správnosti projektovej dokumentácie pred začatím výstavby. Takáto kontrola je pritom v Európskej únii a vo svete bežná. Dlhodobým zdrojom chýb v stavebníctve je už viackrát medializované chýbajúce vzdelávanie stavebných odborníkov počas praxe. "Na Slovensku prakticky neexistuje žiadny zákon, ktorý by vyžadoval, aby stavebnú činnosť vykonávali len osoby vzdelané v niektorom stavebnom odbore alebo remesle," pripomína I. Pauer.


Stavebný zákon nech urobia skutoční odborníci

Vzhľadom na tento pretrvávajúci kritický legislatívny stav SKSR pozitívne hodnotí septembrové stiahnutie návrhu stavebného zákona z parlamentu. "Minister dal takto šancu na vytvorenie skutočne nového stavebného zákona ako celku. Stiahnutý návrh bol veľmi ťažko čitateľný, nezrozumiteľný a úplne nekoncepčný," hovorí prezident SKSR.

Stiahnutie návrhu zákona však podľa komory neznamená, že všetko má zostať tak, ako je, a že problém takmer nefunkčnej legislatívy stačí riešiť po voľbách v roku 2016. Vyzýva vládu SR, aby nečakala na výsledok volieb. "Navrhujeme vláde, aby zásadne a principiálne prehodnotila doterajší spôsob tvorby legislatívy pre stavebníctvo a aby bez ohľadu na koniec svojho volebného obdobia pripravila nový legislatívny zámer. Čakanie na novú vládu v roku 2016 znamená riskovať odloženie tohto legislatívneho problému najmenej o ďalší rok a viac," varuje I. Pauer.

Tvorbu nového zákona treba podľa neho zveriť úzkemu okruhu stavebných praktikov, a nie 50- alebo viacčlennej skupine teoretikov, obchodníkov a rozličným zástupcom spektra spoločenského a hospodárskeho života, ktorí výstavbu nikdy nepripravovali. SKSR so svojimi partnermi ponúka terajšej a budúcej vláde aktívnu pomoc pri tvorbe skutočne nového súboru zákonov.

Centroom-tebau-sk-4-X.jpg

Centroom-tebau-sk-3-X.jpg

Centroom-tebau-sk-5-X.jpg

Foto: tebau.sk

Podobné články