Do stavieb sa v druhom štvrťroku 2011 investovalo 1,784 mld. eur

08.09.2011, SITA | Štatistiky, analýzy, trendy

Investície v slovenskej ekonomike v druhom štvrťroku 2011 naďalej rástli. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa tvorba hrubého kapitálu zvýšila medziročne o 0,1 percenta.

Tvorba hrubého fixného kapitálu stúpla o 6,2 perc., oproti 1,2-percentnému rastu z prvého kvartála. Vo finančnom vyjadrení tak celková tvorba hrubého kapitálu dosiahla 3,809 miliardy eur, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu 3,349 mld. eur.

Investičný dopyt, teda tvorbu hrubého fixného kapitálu, pritom podľa štatistického úradu ovplyvnil najmä vyšší objem nakúpených nových fixných aktív o 2,3 perc. v hodnote 3,382 mld. eur. Objem nadobudnutého použitého dlhodobého majetku vzrástol o 33,1 perc. na 186,4 milióna eur.

Najväčší objem investícií smeroval do nefinančných korporácií (61,8 perc.). Domácnosti investovali 24,4 perc., verejná správa 11,8 perc., finančné korporácie 1,7 perc. a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 0,3 perc. z celkových kapitálových výdavkov. Rast investičnej aktivity vykázali takmer všetky sektory.

Vo finančných korporáciách vzrástol objem investícií o 67,7 perc., v nefinančných korporáciách o 8 perc., v domácnostiach o 2,9 perc. a v neziskových inštitúciách slúžiacich domácnostiam o 1,3 perc. Objem investícií klesol iba vo verejnej správe (o 1,3 perc.).

Najviac peňažných prostriedkov na nadobudnutie hrubého fixného kapitálu sa preinvestovalo v nehnuteľnostiach a prenájme (25,2 perc.). Významný bol aj podiel investícií v priemyselnej výrobe vo výške 19 perc., vo výrobe a v rozvode elektriny, plynu a vody 13,6 perc. a v doprave, poštách a telekomunikáciách 12,5 perc. Najnižší objem, (0,5 perc.) sa vynaložil v školstve.

Kapitálové výdavky do strojov dosiahli 1,3709 mld. eur, z toho do dopravných prostriedkov 288 mil. eur. Do stavieb sa investovalo 1,7835 mld. eur, z toho do budov na bývanie 489 mil. eur. Na získanie nehmotných fixných aktív sa vynaložilo 173,8 mil. eur a kultivovaných aktív 21,1 mil. eur. Medziročný rast strojových investícií o 13,1 perc. ovplyvnili vyššie výdavky do ostatných strojov a zariadení (o 13,3 perc.) a dopravných prostriedkov (o 12,1 perc.).

Hodnota stavebných investícií sa zvýšila o 1,9 perc., v tom investície do budov na bývanie vzrástli o 1,6 perc. a do ostatných stavieb o 2 perc. Viac peňazí sa vynaložilo na nehmotné fixné aktíva (o 1,2 perc.) a menej na zaobstaranie kultivovaných aktív (o 1,6 perc.).

Stav zásob v ekonomike sa k 30. júnu oproti stavu na začiatku roku 2011 zvýšil o 518,8 mil. eur. Zvýšenie zásob v bežných cenách ovplyvnil najmä rast zásob nedokončenej výroby o 9,9 perc., tovaru o 3,2 perc. a materiálu o 3,1 perc.

Podobné články