Pokles stavebnej produkcie trvá, v júli sa znížila o 3,9 perc.

09.09.2011, SITA | Štatistiky, analýzy, trendy

Pokles stavebnej produkcie sa v júli 2011 pri objeme 514,3 milióna eur prehĺbil na 3,9 percenta. Po zohľadnení sezónnych vplyvov klesla výroba v stavebníctve oproti júnu o 0,3 perc.

Ako ďalej oznámil Štatistický úrad SR, produkcia realizovaná stavebnými firmami v júli na domácom trhu sa medziročne znížila o 6,1 perc. na 490,8 mil. eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii klesol o 2,3 percentuálneho bodu na 95,4 perc.

"Zníženie tuzemskej produkcie ovplyvnil pokles stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 7,2 perc. a na opravách a údržbe o 5,7 perc.," uviedol štatistický úrad.

V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 81,6 perc., čo je medziročne menej o 1 percentuálny bod. Podiel prác na opravách a údržbe sa nezmenil a zostal na úrovni 17 perc.

"Z hľadiska výrobného zamerania klesol o 13,9 perc. objem prác realizovaných na inžinierskych stavbách a o 2,5 perc. hodnota prác na budovách," spresnil štatistický úrad. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 70,6 perc. a inžinierske stavby 29,4 perc. Produkcia realizovaná stavebnými podnikmi v zahraničí sa v júli medziročne zvýšila o 92,8 perc. na 23,5 mil. eur. Jej podiel na celkovom objeme stavebnej výroby tvoril 4,6 perc.

V priemere za sedem mesiacov dosiahla stavebná produkcia objem 2,836 mld. eur, čo je medziročne menej o 3,5 perc. Produkcia realizovaná v tuzemsku klesla od januára do júla o 4,5 perc. na 2,73 mld. eur.

"Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa za prvých sedem mesiacov roku znížil o 4,3 perc. na 2,219 mld. eur. Stavebné práce na opravách a údržbe boli nižšie o 11,8 perc. a dosiahli 463,4 mil. eur," informoval štatistický úrad.

V štruktúre tuzemskej produkcie vzrástol v januári až júli podiel novej výstavby, modernizácií a rekonštrukcií o 0,3 percentuálneho bodu na 81,3 perc. a podiel prác na opravách a údržbe sa znížil o 1,4 percentuálneho bodu na 17 perc.

Stavebné firmy za sedem mesiacov zvýšili výkony v zahraničí o 33,2 perc. na 105,9 mil. eur. Z celkového objemu stavebnej produkcie od januára do júla to predstavuje podiel 3,7 perc.

Stavebná výroba zaznamenala v júni tohto roku medziročný pokles o 1,2 perc. na 524,8 mil. eur, keď klesala tretí mesiac po sebe. Za prvý polrok dosiahla stavebná produkcia objem 2,322 mld. eur a medziročne sa znížila o 3,5 perc. V prvom polroku vzrástla výroba v stavebníctve medziročne len v marci, keď sa posilnila o 0,5 perc. V ostatných mesiacoch produkcia v stavebníctve klesala, pričom najvýraznejší medziročný prepad zaznamenala vo februári, keď sa znížila o 7,9 perc.

Podobné články