Pokles stavebníctva sa v auguste prehĺbil medziročne na 6,5 perc.

10.10.2011, SITA | Štatistiky, analýzy, trendy

Pokles stavebnej produkcie na Slovensku sa v auguste 2011 pri objeme 535,5 milióna eur prehĺbil v medziročnom porovnaní na 6,5 percenta.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov boli výkony odvetvia oproti júlu nižšie o 2,2 perc. Za osem mesiacov tohto roku dosiahla stavebná výroba objem 3,372 miliardy eur a medziročne klesla o 4 perc., oznámil Štatistický úrad SR.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v auguste na domácom trhu sa medziročne znížila o 6,9 perc. na 520,6 mil. eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii klesol o 0,4 percentuálneho bodu (p.b.) na 97,2 perc. "Zníženie tuzemskej produkcie ovplyvnil pokles stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 9,3 perc. Objem prác na opravách a údržbe vzrástol o 2,6 perc.," uviedol ďalej štatistický úrad.

V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 82,9 perc., čo je medziročne menej o 2,3 p.b. Podiel prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 1,5 p.b. na 15,8 perc. "Z hľadiska výrobného zamerania objem prác realizovaných na inžinierskych stavbách klesol o 5,8 perc. a hodnota prác na budovách o 7,4 perc.," pokračoval štatistický úrad. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 68,7 perc., inžinierske stavby mali podiel 31,3 perc.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí sa v auguste medziročne zvýšila o 6,8 perc. na 14,9 mil. eur. Jej podiel na celkovom objeme stavebnej výroby tvoril 2,8 perc.
Produkcia stavebných podnikov v tuzemsku klesla za prvých osem mesiacov tohto roku o 4,9 perc. na 3,251 mld. eur. Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa od januára do augusta znížil o 5,1 perc. na 2,651 mld. eur. Stavebné práce na opravách a údržbe boli nižšie o 9,9 perc. a dosiahli 545,4 mil. eur.

V štruktúre tuzemskej produkcie klesol za osem mesiacov podiel novej výstavby, modernizácií a rekonštrukcií o 0,2 p.b. na 81,5 perc., podiel prác na opravách a údržbe sa znížil o 0,9 p.b. na 16,8 perc. Stavebné firmy za osem mesiacov zvýšili výkony v zahraničí o 29,3 perc. na 120,8 mil. eur. Z celkového objemu stavebnej produkcie je to 3,6 perc.

Podobné články