Slovenské stavebníctvo je v útlme, novej výstavby je stále málo

17.04.2017, ABC-bývanie.sk | Štatistiky, analýzy, trendy

Stavebná sezóna pomaly naberá na obrátkach. Počasie je síce ešte premenlivé a hoci na mnohých stavbách sa niektoré činnosti dali vykonávať aj v zime, na jar sa práce predsa len rozbiehajú svižnejšie.

Slovenské stavebníctvo neprežíva dnes dobré časy. Vlaňajšia stavebná produkcia výrazne klesla a za rokom 2015 zaostala o 10,7 percenta. Rozsah prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa v roku 2016 na domácom trhu znížil až o 16,5 perc., stavebné práce na opravách a údržbe zato stúpli o 1,9 perc.

Situácia sa nezlepšuje ani tento rok. Podľa Štatistického úradu SR za prvé dva mesiace tohto roku stavebná produkcia klesla medziročne o 13,7 perc. Nových stavieb sa na Slovensku spúšťa stále málo. Podiel novej výstavby vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa na domácom trhu za január-február t.r. medziročne znížil o 5,9 perc. na 69,1 perc., stavebné firmy však zvýšili podiel prác na opravách a údržbe na 31,6 perc. Výkony v zahraničí na celkovom objeme slovenskej stavebnej produkcie za prvé dva mesiace tohto roku mali podiel 5,8 perc.

14b-Depositphotos_13617916-1X.jpg

Veľké nádeje stavbári vkladajú do pripravovanej výstavby úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 pri Bratislave, ako aj do verejných a súkromných investícií pri budovaní strategického parku v Nitre a automobilky Jaguar Land Rover. Najmä v okolí Nitry sa dnes realizujú a rozbiehajú viaceré projekty, pre ktoré pracujú nielen čisto stavebné podniky, ale napríklad i výrobcovia fasád, dodávatelia spevnených plôch a terasových dlažieb, producenti high-tech riešení pri technickom zabezpečení budov a podobne.

Ako-tak spokojné sú spoločnosti, ktoré sa podieľajú na výstavbe neobytných budov, teda napríklad priemyselných a logistických komplexov. Aj tu však dochádza k výkyvom. Ak tento rok v januári úroveň objednávok tohto segmentu vnímalo pozitívne o 30 perc. stavebných firiem viac oproti tým, čo boli nespokojné, vo februári bol rozdiel už len 19 perc.

Poradenská spoločnosť CBRE zaznamenala, že prenájom priemyselných priestorov na Slovensku sa vlani v porovnaní s rokom 2015 zvýšil o 39 perc. Klienti si v roku 2016 prenajali v SR priestory s plochou takmer 556-tisíc m². Najviac aktivít sa sústreďuje na západe Slovenska, až 78 perc. z celkového objemu prenájmov. Očakáva sa však, že záujem nájomcov sa tento rok presunie aj do regiónov, na čo má vplyv príchod Jaguara do Nitry.

2b-Silhouette-workers-1-X.jpg

Trh priemyselných nehnuteľností SR v minulom roku expandoval výstavbou 11 priemyselných hál s rozlohou vyše 245-tis. m². Moderné priemyselné priestory vybavené špičkovou manipulačnou technikou dnes na Slovensku dosahujú rozlohu 1,96 milióna m². Ďalších sedem priemyselných komplexov s plochou 138,6-tis. m² sa začiatkom tohto roku zatiaľ stavalo. Z toho až 57 perc. tvorí špekulatívna výstavba, ide teda o objekty, ktoré pri spustení stavebných prác nemali uzatvorené kontrakty s nájomcami.

Ani pokiaľ ide o výstavbu nehnuteľností na bývanie, s úrovňou objednávok za celé Slovensko nie sú stavebné firmy spokojné. Aj v januári, aj vo februári 2017 na nedostatočný objem zákaziek poukazovalo o 49 perc. viac spoločnosti oproti tým, čo boli spokojné. Dôsledky tohto útlmu potom sprostredkovane pociťujú aj odvetvia, ktoré pracujú pre sektor stavebníctva, napr. dodávatelia okien a dverí, výrobcovia tieniacej techníky a markíz či dodávatelia niektorých skupín stavebných materiálov.

Foto: Depositphotos, Megapixl

Podobné články