Stavebná produkcia klesla v máji medziročne o 4,3 perc.

19.07.2011, SITA | Štatistiky, analýzy, trendy

Stavebná produkcia na Slovensku zaznamenala v máji 2011 medziročný pokles o 4,3 percenta na 472,6 milióna eur.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola oproti tohtoročnému aprílu nižšia o 1,3 perc., oznámil Štatistický úrad SR. Za päť mesiacov tohto roku dosiahla stavebná výroba v SR objem 1,797 miliardy eur a oproti rovnakému obdobiu vlaňajška sa znížila o 4,1 perc.
 

Nová výstavba sa znížila

Tuzemská produkcia, realizovaná stavebnými firmami v máji na Slovensku, klesla o 4,7 perc. na 456,3 mil. eur. Jej podiel na celkových výkonoch stavebníctva sa v medziročnom porovnaní znížil o 0,4 percentuálneho bodu (p.b.) na 96,6 perc.

"Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil pokles stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 3,3 perc. a na opravách a údržbe o 15,2 perc.," uviedol štatistický úrad.

V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 82 perc., čo bolo o 1,2 p.b. viac ako vlani. Podiel prác na opravách a údržbe sa medziročne znížil o 2,1 p.b. na 16,5 perc.
 

Inžinierske stavby stúpli, práce na budovách klesli

Z hľadiska výrobného zamerania objem prác realizovaných na inžinierskych stavbách vzrástol o 11,3 perc. a na budovách klesol o 11 perc. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 66,8 perc. a inžinierske stavby 33,2 perc. Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí sa v máji medziročne zvýšila o 9,4 perc. na 16,3 mil. eur a jej podiel na celkových výkonoch tvoril 3,4 perc.

Stavebná produkcia realizovaná v tuzemsku za päť mesiacov klesla o 4,9 perc. na 1,731 mld. eur. "Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa znížil o 5,6 perc. na 1,398 mld. eur. Stavebné práce na opravách a údržbe boli nižšie o 8,8 perc. a dosiahli 297,9 mil. eur," pokračoval štatistický úrad.

Výroba stavebných firiem v zahraničí od januára do mája vzrástla o 20,1 perc. na 63,4 mil. eur. V štruktúre tuzemskej produkcie klesol podiel novej výstavby, modernizácií a rekonštrukcií o 0,6 p.b. na 80,8 perc. a podiel prác na opravách a údržbe sa znížil o 0,8 p.b. na 17,2 perc.
 

Stavebníctvo SR sa vyvíjalo horšie ako v EÚ

Májový pokles stavebnej výroby na Slovensku oproti aprílu o 1,3 perc. bol výraznejší ako v rámci eurozóny, kde sa znížila o 1,1 perc., a horší výsledok zaznamenala SR aj v porovnaní s Európskou úniou, kde sa stavebná produkcia znížila o 0,9 perc.

Aj v medziročnom porovnaní sa stavebná výroba na Slovensku vyvíjala menej priaznivo, informoval štatistický úrad Eurostat. V rámci eurozóny sa produkcia v stavebníctve znížila medziročne o 1,9 perc., v EÚ klesla o 1 perc., no v SR podľa Eurostatu zaostala až o 4,4 perc.

V medzimesačnom porovnaní krajín, ktorých údaje mal Eurostat k dispozícii, sa v máji stavebná produkcia znížila v piatich štátoch a stúpla v ôsmich. Najväčší pokles zaznamenali v Slovinsku (o 9,8 perc.), Holandsku (2,3 perc.) a na Slovensku (1,3 perc.), najvýraznejšie sa posilnila v Maďarsku (o 6,5 perc.), Poľsku (3,7 perc.) a Rumunsku (2,9 perc.).

Medziročne spomedzi krajín, ktorých údaje mal Eurostat k dispozícii, sa stavebná produkcia najviac znížila v Slovinsku (o 30,1 perc.), Španielsku (17,3 perc.) a Bulharsku (16,5 perc.). Najvyšší medziročný rast vykázalo Poľsko (o 24,7 perc.), Švédsko (11,2 perc.) a Nemecko (8 perc.).

Podobné články