Stavebná produkcia vo februári 2019 vzrástla medziročne o 1,7 perc.

10.04.2019, SITA | Štatistiky, analýzy, trendy

Stavebná produkcia na Slovensku po miernom poklese v úvode tohto roku o 0,8 percenta sa vo februári medziročne zvýšila o 1,7 perc. na 320,4 milióna eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 0,3 perc. vyššia ako v januári, oznámil dnes Štatistický úrad SR.

Výkony stavebníctva na Slovensku za prvé dva mesiace 2019 stúpli o 0,5 perc. na 602,6 mil. eur. Produkcia realizovaná stavebnými firmami na domácom trhu, v tuzemsku, vo februári 2019 medziročne stúpla o 2,1 perc. na 301,6 mil. eur. Jej podiel na celkovej stavebnej výrobe sa zvýšil o 0,4 percentuálneho bodu (p.b.) na 94,1 perc.

64b-shutterstock_1192552258-1-X.jpg

Objem stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií klesal druhý mesiac po sebe a vo februári sa znížil o 1,3 perc. na 213,5 mil. eur. Práce na opravách a údržbe sa zvýšili o 9,8 perc. na 82,1 mil. eur. "V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 70,8 perc. (o 2,3 p.b. menej ako vo februári 2018). Podiel prác na opravách a údržbe tvoril 27,2 perc.," uviedol štatistický úrad.

"Z hľadiska výrobného zamerania sa zvýšil objem prác na budovách o 4,7 perc., práce na inžinierskych stavbách boli nižšie o 4,5 perc. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 73,5 perc., inžinierske stavby mali podiel 26,5 perc.," doplnil štatistický úrad. Výkony realizované stavebnými firmami v zahraničí po piatich mesiacoch rastu vo februári klesli o 5,3 perc. na 18,8 mil. eur, ich podiel na celkovom objeme stavebnej produkcie tvoril 5,9 perc.

Stavebná produkcia realizovaná v tuzemsku za prvé dva mesiace 2019 narástla o 0,6 perc. na 565,9 mil. eur. Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa znížil o 1,7 perc. na 396,4 mil. eur, stavebné práce na opravách a údržbe vzrástli o 4,4 perc. na 158,4 mil. eur.

"V štruktúre tuzemskej produkcie sa podiel novej výstavby vrátane modernizácií a rekonštrukcií znížil o 1,5 p.b. na 70 perc., podiel prác na opravách a údržbe tvoril 28 perc.," dodal štatistický úrad. Výroba v zahraničí klesla o 0,7 perc. na 36,6 mil. eur a na celkovej stavebnej produkcii mala podiel 6,1 perc.


Rast priemyselnej produkcie sa spomalil

Rast produkcie v priemysle na Slovensku sa vo februári spomalil. Po očistení o vplyv počtu pracovných dní priemyselná produkcia medziročne stúpla o 5,6 perc., kým v januári bola vyššia o 7,2 perc. V priemere za prvé dva mesiace roku rast produkcie v priemysle dosiahol 6,4 perc. V medzimesačnom porovnaní po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia na Slovensku vo februári oproti januáru zvýšila o 0,2 perc., doplnil štatistický úrad.

Foto: Shutterstock

Podobné články