Slovensko zaostáva v budovaní a ponuke nájomného bývania

01.08.2018, SITA | Bytové domy

Slovensko značne zaostáva v ponuke finančne dostupných nájomných bytov. Prístup k nájomnému bývaniu v SR je na úrovni 6 percent z celkového počtu bytov, čo nepriaznivo vplýva na možnosti mobility pracovnej sily, na podporu bývania mladých rodín či hendikepovaných ľudí.

V krajinách Európskej únie sa podiel nájomných bytov pohybuje od 19 percent do 62 perc., napríklad v Českej republike je 21 perc. a v Rakúsku dokonca 42 perc. Podiel výdavkov na bývanie na celkových výdavkoch domácností podľa údajov z roku 2016 bol pritom podobný – na Slovensku 24,4 perc., v Českej republike 25,6 perc. a v Rakúsku 22,4 perc. Vyplýva to z analýzy Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) zameranej na porovnávanie pravidiel podpory nájomného bývania s ČR a Rakúskom.

Dom-bytovy-1-X.jpg


Rakúsko ako príklad a dobrý vzor

"Slovenská i česká autorita v oblasti externej kontroly ako príklad dobrej praxe používa zavedený systém nájomného bývania v Rakúsku. Ten totiž nie je zameraný len na domácnosti s nízkymi príjmami, ale naopak, jeho cieľom je dostupné a kvalitné bývanie dať k dispozícii širokým vrstvám obyvateľstva," uvádza hovorca NKÚ Marek Papajčík. Táto politika bráni sociálnej segregácii a prispieva k sociálnemu zmieru.

"Za nájomné bývanie v Rakúsku zodpovedajú jednotlivé spolkové krajiny v spolupráci s obcami, poisťovňami a bankami. Na rozdiel od Slovenska a ČR sa v Rakúsku sústreďujú primárne na podporu dostupného bývania v nájomných domoch," vysvetľuje M. Papajčík.

Vieden-najomny-dom-1-X.jpg

 Nájomné bývanie vo Viedni. Dvojizbový byt s výmerou 48 m² sa v sympatickom dome uprostred dá prenajať za 869 eur mesačne.


 

Systém na Slovensku aj v ČR preferuje vlastné bývanie

Starostlivosť o potreby občanov v sektore bývania v SR a Českej republike je zverená do kompetencie miest a obcí. Podobne ako na Slovensku aj v ČR je výrazný nedostatok obecných nájomných bytov a ich výstavba za obdobie rokov 2009 až 2016 vykazuje klesajúcu tendenciu. Počet dokončených obecných nájomných bytov v SR klesol z 2 305 v roku 2009 (12,24 perc. zo všetkých dokončených bytov) na 359 v roku 2016 (2,29 perc.). Podiel dokončených obecných nájomných bytov v ČR sa znížil z 1,97 perc. v roku 2009 na 1,52 perc. v roku 2014.

V oboch krajinách sú formy podpory bývania podobné. Ide napríklad o podporu výstavby nájomných bytov, o príspevok na bývanie či krízové sociálne bývanie. "Na Slovensku príspevok na bývanie nezohľadňuje rozdiely vo výške nájomného a je presne určený (55,80 eura pre jednočlennú a 89,20 eura pre viacčlennú domácnosť, v Českej republike je jeho výška stanovená na základe skutočných alebo normatívnych nákladov na bývanie a počtu osôb v domácnosti," pokračuje M. Papajčík.

Tak v ČR, ako aj na Slovensku je štátna podpora dlhodobo zameraná v prospech vlastného bývania, pričom ide napríklad o podporu stavebného sporenia či daňové úľavy z úverov. V súvislosti s rastom cien nehnuteľností a so sprísňovaním podmienok na získanie hypotekárnych úverov však prestáva byť finančne dostupná pre širšie vrstvy obyvateľstva.


Vo svete funguje aj princíp housing first

Formy sociálneho bývania, okrem toho, že nestačia pokryť náklady na bývanie, podľa NKÚ neprispievajú ani k odstráneniu sociálnej vylúčenosti znevýhodnených skupín obyvateľstva. "Nevyhnutnou súčasťou aktívneho riešenia musia byť nástroje na zabezpečenie primeraného a cenovo prístupného nájomného bývania za účasti samospráv, štátu, ale aj privátneho sektora. Ako vzor pritom môže slúžiť rakúsky model nájomného bývania," dodáva M. Papajčík.

Pri získaní štartovacieho bývania v podobe nájomného bytu pre mladé rodiny môže podľa NKÚ pomôcť medzinárodný princíp housing first (najprv bývať). Ak má človek kde bývať, môže si nájsť prácu, zbaviť sa dlhov a zaradiť sa do života. Tento systém bol vyskúšaný vo viacerých krajinách Európskej únie a vo svete. Na Slovensku ho napríklad testuje občianske združenie Vagus v Bratislave. Zahraničným príkladom je podobný projekt, s ktorým začali ešte v roku 2005 v štáte Utah v USA, a po desiatich rokoch tu bol problém bezdomovectva znížili o vyše 90 perc.

Foto: ABC-bývanie.sk

Vizualizácia: immoads.oe24.at

Podobné články